Proiect Economie - SC Cementab SRL

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Economie - SC Cementab SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere doc de 73 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dorina Budugan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Cuprins

CAPITOLUL 1 Studiul cadrului organizatoric şi normativ al entităţii 1
1.1 Prezentarea generală a unităţii 2
1.1.1 Scurt istoric 2
1.1.2 Obiectul de activitate 3
1.2 Structura organizatorică şi funcţională 4
1.3 Baza juridică a sistemului contabil şi organizarea compartimentului financiar-contabil la unitate 8
1.4 Prezentarea sistemului informatic al unităţii 9
1.4.1 Resursele hardware folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L 10
1.4.2 Resursele software folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L 11
CAPITOLUL 2 Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri si ambalaje 12
2.1 Noţiunea de active curente si componentele acestora 12
2.2 Definiţii, delimitări şi structuri privind stocurile 16
2.2.1 Delimitări şi structuri privind mărfurile 19
2.2.2 Definirea si clasificarea ambalajelor 22
2.3 Evaluarea stocurilor de mărfuri si ambalajelor 26
2.3.1 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la data intrarii in unitate 27
2.3.2 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor cu ocazia inventarierii 30
2.3.3 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la închiderea exerciţiului financiar 31
2.3.4 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la ieşirea din unitate 32
CAPITOLUL 3 Contabilitatea stocurilor de mărfuri si ambalaje 34
3.1 Obiectivele contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje 34
3.1.1 Contabilitatea stocurilor de mărfuri 35
3.1.2 Contabilitatea stocurilor de ambalaje 36
3.2 Organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje 37
3.2.1 Organizarea contabilităţii sintetice 37
3.2.2 Metode de organizare a contabilităţii analitice 39
3.3 Contabilitatea mărfurilor 44
3.3.1 Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind mărfurile 44
3.3.2 Reflectarea în contabilitatea a stocurilor de mărfuri 51
3.3.3 Folosirea inventarului permanent 53
3.3.4 Folosirea inventarului intermitent 57
3.4 Reflectarea în contabilitate a stocurilor de ambalaje 58
3.4.1 Folosirea inventarului permanent 59
3.4.2 Folosirea inventarului intermitent 66
CAPITOLUL 4 Analiza critică a sistemului contabil al unităţii şi posibilităţi de perfecţionare 68
BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

CAPITOLUL I

STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ENTITĂŢII

Informaţia contabilă este un element esenţial al activităţii economice deoarece trăim într-o lume cu resurse limitate, iar acest lucru ne obligă să calculăm şi să chibzuim resursele pe care le avem la dispoziţie deoarece mişcarea valorilor este permanentă şi universală şi dacă nu suntem atenţi cu parimoniul nostru şi nu îl contabilizăm ca atare el poate să fie înstăinat si nu neapărat la adevărata sa valoare. Este recunoscut faptul că cea mai mare parte dintre informaţiile utilizate în procesele manageriale sunt de natura contabilă, iar conducerea şi administrarea oricărei afaceri este de neconceput fară contabilitate. Din aceste motive contabilitatea poate fi considerată o ştiinţă, dar şi o arta.

Obţinerea unei imagini fidele asupra situaţiei financiare, poziţiei şi performanţei financiare are la bază două serii de calcule sincronice şi paralele care privesc concomitent Activul şi Pasivul unitaţii patrimoniale. Sistemul de contabilitate în partidă dublă are ca punct de plecare bilanţul iniţial în care se regaseşte averea firmei structurată în cele două reprezentări ale activului şi pasivului, apoi mişcarea valorilor înspre şi dinspre firmă se consemnează cronologic şi sistematic prin tehnicile şi procedeele contabilităţii. Printre valorile cu cel mai mare grad de mişcare se afla stocurile, datorită participării lor într-un ritm fluent la activitatea de exploatare.

Fie că sunt stocuri utilizate în activitatea de producţie, concretizate în stocuri de materii prime şi materiale consumabile, ambalaje, fie că sunt de natura vandabilă, identificate prin stocuri de produse finite, mărfuri, acestea se caracterizează prin cicluri de viaţă reduse, având o implicaţie directă asupra obiectivelor firmei, fiind baza rezultatelor financiare obţinute de unitate.

Astfel, fară analize şi calcule statistice se poate constata că stocurile reprezintă elementul principal care întreţine şi fructifică activitatea de exploatare a unităţilor cu activitate de comerţ şi/sau producţie, fiind foarte diversificate, implicând o evidentă detaliată şi o evaluare permanentă a acestora. De aceea contabilizării stocurilor i se pune la dispozitie atât metoda inventarului permanent, cat si metoda inventarului intermitent, în funcţie de necesitatea agenţilor economici implicaţi în activităţile de exploatare care vizează în principal stocurile.

Având un grad de complexitate ridicat, stocurile implică şi o analiză detaliată în ceea ce priveste evaluarea, inventarierea şi gestionarea acestora. În acest scop a fost concepută prezenta lucrare „ Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje”, pe exemplul S.C. CEMENTLAB S.R.L.

1.1. Prezentarea generală a unităţii

Potrivit Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare , actualizată la 01.12.2008 exemplul analizat prezintă statutul de societate comercială cu răspundere limitată, fiind identificată la ORC cu denumirea de S.C. CEMENTLAB S.R.L.

În vederea redării fidele a imaginii impecabile pe care societatea comercială o deţine, vom urmări redactatrea pe parcursul acestui capitol a structurii organizatorice şi funcţionale bine definită a exemplului analizat, precum şi descrierea compartimentului financiar contabil şi intercorelaţiile acestuia cu alte departamente.

Am ales această societate ca exemplu de analiză pentru studiul de caz deoarece obiectul său de activitate permite exemplificarea tuturor operaţiunilor financiar-contabile legete de mărfuri şi ambalaje.

1.1.1 Scurt istoric

Istoricul S.C. CEMENTLAB S.R.L. ia naştere odată cu decizia de înfiinţare a S.C. KARRA S.R.L. în data de 25.03.2002 de către Avram Ecaterina, în calitate de fondator şi asociat unic.

Societatea işi va păstra denumirea, forma şi sediul social până în data de 12.09.2006, când în baza certificatului constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, işi va modifica atât denumirea din S.C KARRA S.R.L în S.C. CEMENTALAB S.R.L, cât şi sediul social din judeţul Bacău în judeţul Iaşi.

Această modificare va surveni ca urmare a deciziei asociatului de a îndeplini misiunea şi obeictivele firmei pe o piaţa mai vastă şi cu un potenţial de a işi crea poziţia de leader regional pe Moldova mult mai ridicat, datorită poziţionării favorabile din punct de vedere economic şi geografic a judeţului Iaşi

Forma juridică a S.C. CEMENTAB S.R.L este societate comercială cu răspundere limitată, având caracter autohton, desfăsurându-şi activitatea în conformitate cu legislaţia românească.

Capitalul social este integral românesc, având o valoarea de 200 lei, divizat în 20 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei / pe partea socială

Fisiere in arhiva (7):

 • Proiect Economie - SC Cementab SRL
  • bibliografie.doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cuprins.doc
  • primapag.doc

Alte informatii

proiect prezentat in cadrul FEAA, UAIC Iasi