Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 6605
Mărime: 66.51KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Georgescu
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

A. Prezentarea SC IMI International.CO. SRL

B. Prezentarea sistemului financir-contabil la SC IMI International CO. SRL

C. Bilantul contabil si comentarii asupra lui.

D. Bibliografie.

Extras din document

A.PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE

IMI INTERNATIONAL CO. SRL

Societatea a fost constituita in anul 1999 de catre asociatul unic IMI OVERSEAS INVESTMENTS Limited, persoana juridica britanica, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/1722/1999 si avand codul fiscal R 11525669.

Societatea este administrata de Dl. Michael CARBINE, cetatean britanic

Obiectul principal de activitate al societatii este comertul cu ridicata si operatiuni de import/export al echipamentelor si furniturilor de fierarie, ipsosarie si incalzire- cod CAEN 5154.

Capitalul social subscris si varsat integral al societatii IMI International este de 4.784.120 lei, impartit intr-un numar de 25.000 parti sociale cu valoare nominala de 191,36 lei.

Statutul juridic este de societate cu raspundere limitata si are un asociat unic IMI OVERSEAS INVESTMENTS Ltd., persoana juridica britanica.

Contabilitatea este organizata in compartimentul financia-contabil si este condusa de catre directorul economic.

Evidenta contabila este tinuta intr-un sistem informatic integrat, ceea ce usureaza foarte mult, atat opratiunile de inregistrare in timp real, cat si controlul inregistrarilor.

Sistemul informatic folosit asigura si o buna comunicare a datelor intre compartimente pe orizontala, prin posibilitatea accesarii bazelor de date pe compartimente si nivel de competenta.

Inregistrarea contabila se face pe jurnale iar metoda de calculatie a costurilor este cea a costurilor directe.

În organizarea structurală a firmelor există o multitudine de structuri, toate fiind mai mult sau mai puţin varinte a unor trei tipuri: ierarhică, funcţională şi ierarhic-funţională.

În cadrul societăţii S.C. IMI INTERNATIONAL CO.SRL, există o structură ierarhică –liniară. Aceasta se caracterizează printr-un sistem de delegări de autoritate, conducătorii de la centrul intreprinderii pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică unor conducători ai unor compartimente funcţionale. Ca atare la orice nivel ierarhic un subordonat nu primeşte dispoziţii decât de la singurul conducător , în faţa căruia răspunde pentru acţiunea sa.

Întrucât acest tip de structură este simplu de înţeles, el este uşor de aplicat în procesul conducerii. Întotdeauna în vârful unei astfel de piramide se află conducătorul colectiv şi individual, care exercită conducerea operativă, iar la bază se găsesc executanţii. Acest tip de structură prezintă următoarele avantaje:

- Sisteme de comunicaţie având canale de legătură relativ scurte sunt rapide în sens descendent şi ascendent, acţionând cu eficienţă mare.

- Prin numărul redus de membri, autoritatea şi răspunderile sunt bine definite.

- Nu apare necesitatea solicitării specialiştilor în stabilirea schemelor organizatorice, acestea fiind destul de simple.

- Posibilitatea elaborării operative a celor mai corespunzătoare decizii, cultivând şi promovând spiritul de sinteză, acesta constituind o bună şcolă de formare a cadrelor de conducere.

În acest sistem de organizare structurală fiecare şef este obligat prin răspunderile sale să cunoască, evalueze, optimizeze toate activităţile cerute de realizarea unui obiectiv. Există însă şi unele dezavantaje a acestui sistem de organizare:

- O circulaţie greoaie a informaţiilor pe plan orizontal, deoarece legăturile dintre compartimentele situate la acelaşi nivel nu se pot realiza decât prin intermediul şefului ierarhic superior.

- Şeful trebuie să aibă o pregătire multilaterală.

Structura de conducere a unei firmei este reprezentată printr-o organigramă, care poate fi rectangulară – verticală sau orizontală - sau circulară.

Organigrama este o reprezentare grafică a structurii de conducere. În stabilirea organigramei trebuie ţinut cont de particularităţile intreprinderii, de obiective, de dezvoltarea în perspectivă, de acceptarea delegării de autoritate.

Organigrama firmei S.C. IMI INTERNATIONAL CO.SRL este rectangulară verticală. Organigrama rectangulară verticală este construcţia grafică în care nivelurile ierarhice sunt subordonate de sus în jos, iar legăturile ierarhice sunt redate prin linii continue.

Societatea este organizata in trei departamente, si anume:

-Departamentul vanzari, condus de directorul de vanzari.Din acest departament fac parte trei ingineri de vanzari si un manager tehnic.Principala activitate a departamentului o constituie atragerea de noi potentiali clienti si intretinerea colaborarii cu clientii existenti.

-Departamentul finaciar-contabil este condus de directorul financiar, care are in subordine un contabil, un office-assistent si un operator facturare.

-Departamentul logistic este condus de directorul de logistica care are in subordine un sef de depozit si un gestionar.

Preview document

Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 1
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 2
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 3
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 4
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 5
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 6
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 7
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 8
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 9
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 10
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 11
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 12
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 13
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 14
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 15
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 16
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 17
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 18
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 19
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 20
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 21
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 22
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 23
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 24
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 25
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 26
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 27
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 28
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 29
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 30
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 31
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 32
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 33
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 34
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 35
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 36
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 37
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 38
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 39
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 40
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 41
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 42
Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Proiect la Practica de Specialitate - SC Imi International.Co SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Practica SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Monografie Contabila - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Practica Contabilitate - SushiMania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Ai nevoie de altceva?