Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 18745
Mărime: 269.43KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul 1 – Prezentarea Intreprinderii

1.1 Scurt Istoric al societaţii

1.2 Date despre intreprindere

Capitolul 2 - Componentele sistemului informaţional financiar - contabil la

S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.

2.1.Conceptul de sistem informaţional

2.2. Sistemul informatic implementat în S.C. URB Rulmenti Suceava S.A.

2.3.Schema fluxului informaţional actual

Capitolul 3 - Cadrul legislativ care reglementează activitatea financiar – contabilă

Capitolul 4 - Descrierea documentelor/datelor de intrare

4.1. Graficul întocmirii documentelor şi al termenelor de predare

4.2.Descrierea documentelor de intrare şi a circuitului acestora

4.3.Responsabilităţi privind verificarea documentelor

4.3.1.Controlul financiar preventiv

4.3.2.Controlul financiar de gestiune

4.4. Arhivarea documentelor:

4.4.1. Obligaţiile responsabilului cu probleme de arhivă

4.4.2. Obligaţiile compartimentelor de muncă

4.4.4. Păstrarea documentelor

4.4.5. Accesul la documentele de arhivă

Capitolul 5 - Interfaţa contabilitate – financiar – contabilitate de gestiune

5.1.Modul de organizare a activităţii financiar contabile

5.4. Contabilitatea stocurilor

5.2. Contabilitatea capitalurilor

5.3. Contabilitatea imobilizărilor

5.5. Contabilitatea decontărilor cu terţii

5.6. Contabilitatea trezoreriei

5.7. Cheltuielile

5.8. Veniturile

5.9. Calculaţia costurilor

Capitolul 6 - Descrierea rapoartelor/ieşirilor sistemului informaţional financiar-contabil

6.1 Tipul Rapoartelor

6.2 Sursa datelor pentru obtinerea rapoartelor

6.3 Forma Rapoartelor

6.4 Modul de grupare si ordonare a datelor

Extras din document

Capitolul I

Prezentarea întreprinderii

1.1 Scurt istoric al societăţii

S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990 prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 259/05.04.1991, preluand capitalul social si fondurile fixe ale fostei Intreprinderi de Rulmenti Suceava.La randul sau "Intreprinderea de Rulmenti Suceava" a luat fiinta in baza Decretului Consiliului de Stat nr. 10/1984 pentru o capacitate de 30 mil. rulmenti/an.

Primele lucrari au inceput la data de 1.06.1983, fiind executate de Antrepriza de Constructii Industriale Suceava. Prima capacitate de productie s-a declarat pusa in functiune in ianuarie 1989 la un nivel de 12 mil. rulmenti/an.

In prezent, urmare a restructurarii societatii, capacitatea maxima disponibila de productie este de 9,6 mil. rulmenti/an.

Este singura societate din SE Europei producatoare de rulmenti oscilanti cu role butoi de dimensiuni mici si singura din Romania care este dotata cu tehnologie dubla pentru inele: din teava si forjate.Societatea URB Rulmenti Suceava este o societate pe actiuni in care actionariatul este prezentat astfel:

De asemenea, producţia de maşini unelte pentru prelucrarea lemnului a crescut la 2.825 tone în anul 1979, din care mai mult de 50% pentru export.

Alte obiective cum sunt Hala nr. 3 (mecanic şef + prototip + sculărie), Hala de tratamente termice, Centrala termică, Staţia de oxigen, compresoare-conexiuni, au fost date în funcţiune până în anul 1988.

Începând cu anul 1988 societatea a cunoscut un declin puternic, declin accentuat de noile condiţii economice create după anul 1989.

Prin dispariţia pieţii CAER, prin pierderea unor pieţe tradiţionale occidentale, producţia a scăzut continuu, determinând concomitent şi reducerea numărului de personal de la 4.083 salariaţi în anul 1990 la 804 salariaţi la data curentă.

La data de 31.12.2004 societatea are un număr de 533 salariaţi, din care:

- 363 muncitori de înaltă calificare profesională;

- 5 persoane în conducerea executivă;

- 118 – personal tehnic;

- 39 – personal administrativ;

- 8 muncitori necalificaţi;

Conducerea executivă a societăţii este formată din:

Dipl. Inginer Roşca Horia Director general

Dipl. Inginer Velicu Cătălin Director Comercial

Dipl. Innginer Aghentei Stelian Director Tehnic de Producţie

Dipl. Economist Maciucă Olimpia Director Economic

Cu toate acestea societatea îşi menţine tradiţia în construcţii de maşini unelte, continuând fabricarea diferitelor game de rulmenti necesare in industrie cat si in alte ramuri ale economiei, cat şi a maşinilor unelte de prelucrarea a lemnului. În acelaşi timp au fost asimilate unele produse noi pentru societate, cum sunt maşinile de prelucrat cereale şi s-a diversificat gama de maşini pentru prelucrarea lemnului. De asemenea societatea execută şi maşini la temen pe baza cererii beneficiarului, reparaţii capitale, piese de schimb, etc.

S.C.URB Rulmenti Suceava S.A. asigură:

- punere în funcţiune şi asistenţă tehnică în garanţie şi postgaranţie în condiţii avantajoase;

- piese de schimb pentru toate produsele din programul de fabricaţie;

- reparaţii capitale şi modernizări la produsele sale şi la alte tipuri de maşini-unelte.

URB RULMENTI SUCEAVA este un producator integrat al unei game variate de rulmenti cu bile si role, fiind acreditat conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001.

Obiectul de activitate principal al S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A., conform statutului societatii, cuprinde:

proiectarea, producerea si comercializarea rulmentilor;

executia de elemente de rulmenti: inele din teava sau semifabricat forjat, colivii/semicolivii, capace;

servicii de asistenta tehnica in tara si strainatate, engineering;

colaborarea cu banci de comert exterior, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putand participa si la operatiuni de credit;

transport intern si international de marfuri.

Preview document

Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 1
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 2
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 3
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 4
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 5
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 6
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 7
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 8
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 9
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 10
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 11
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 12
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 13
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 14
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 15
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 16
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 17
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 18
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 19
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 20
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 21
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 22
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 23
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 24
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 25
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 26
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 27
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 28
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 29
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 30
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 31
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 32
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 33
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 34
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 35
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 36
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 37
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 38
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 39
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 40
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 41
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 42
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 43
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 44
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 45
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 46
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 47
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 48
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 49
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 50
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 51
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 52
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 53
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 54
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 55
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 56
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 57
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 58
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 59
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 60
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 61
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 62
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 63
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 64
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 65
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 66
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 67
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 68
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 69
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 70
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 71
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 72
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 73
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 74
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 75
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 76
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 77
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 78
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 79
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 80
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 81
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 82
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 83
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 84
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 85
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 86
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 87
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 88
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 89
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 90
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 91
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 92
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 93
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 94
Proiect practică în contabilitate la SC URB Rulmenți Suceava SA - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Practică SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Proiect practică SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Caiet de practică la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Proiect de practică - SC MCA Contex SRL

Cap I.Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii SC MCA CONTEX SRL a fost infiintata in anul...

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului 1.1 Obiectiv Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Introducere Daca privim influenta contabilitatii manageriale asupra conducerii intreprinderii din punct de vedere al existentei de-a lungul...

Ai nevoie de altceva?