Proiect Practica SC Intwoitive SRL

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Practica SC Intwoitive SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Albu Nadia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 3
A. Diagnosticul juridic: 3
Dreptul comercial 3
Dreptul civil 4
Dreptul fiscal 5
Dreptul muncii 5
Dreptul mediului 5
Litigii 5
B. Diagnosticul comercial 6
Analiza mediului extern 6
Produsele şi serviciile societăţii 6
Principalii clienţi 8
Principalii furnizori 9
Principalii concurenţi 9
C. Diagnosticul resurselor umane şi a managementului 9
Organizarea societăţii 9
Departamentul financiar – contabil 12
2. LUCRAREA PRACTICĂ 13
REGISTRUL JURNAL 17
FACTURĂ FISCALĂ 22
NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DIFERENŢE 23
BON CONSUM 26
BON DE PREDARE – TRANSFER RESTITUIRE 28
EXTRAS DE CONT 35
ORDIN DE PLATĂ 36
STAT SALARII 2
SITUAŢIE DE CALCUL 44
FIŞA MIJLOCULUI FIX 45
JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI 48
JURNAL PENTRU VÂNZĂRI 49
BALANŢA DE VERIFICARE PE LUNA IANUARIE 2006 50
BIBLIOGRAFIE: 53

Extras din document

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII

SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în domeniul informatic, proiectarea de sisteme informatice sau reproiectarea sistemelor informatice implementate în funcţie de modificările de parametri apărute. Personalul firmei şi partenerii cu care colaborează, asigură rezolvarea oricăror probleme informatice, de la achiziţionarea echipamentelor de calcul, întreţinerea şi repararea eventualelor defecţiuni, modernizarea echipamentelor mai vechi până la realizarea de programe informatice specifice oricărei activităţi.

Programele şi aplicaţiile se realizează de către personalul societăţii Intwoitive în urma analizelor de sistem efectuate la sediul beneficiarului, împreună cu personalul acestuia. Analiza, programarea şi testele preliminare se realizează la sediul firmei din Bucureşti. După realizarea programelor, acestea sunt implementate, testate în condiţii reale, pentru satisfacerea celor mai înalte norme calitative şi se asigură o perioadă de asistenţă şi şcolarizare a personalului beneficiarului.

A. Diagnosticul juridic:

În cadrul diagnosticului juridic se investighează raporturile juridice şi modul în care sunt respectate reglementările legale în legătură cu activitatea întreprinderii şi de asemenea se apreciază situaţia juridică a întreprinderii în raport cu proprietarii, terţii, salariaţii şi bugetul statului.

În cadrul diagnosticului juridic se vor lua în considerare elemente privind dreptul comercial, dreptul civil, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul mediului şi litigii, preluate din documentele firmei.

Dreptul comercial

S-a procedat la analiza contractului şi statutului de societate care relevă:

Denumire societate S.C. INTWOITIVE S.R.L.

Sediul social centralStr. Baladei, nr. 2, Sector 4, Bucureşti

Tel. / Fax0740 683340

Număr de Înmatriculare în Registrul ComerţuluiJ40/1510/2000

Codul unic de identificare 23159642

Data înfiinţării01.02.2000

Forma de organizaresocietatea este o persoană juridică română, structurată ca societate cu răspundere limitată (răspunderea asociaţilor se reduce la plata părţilor sociale)

Obiecte de activitate

7210 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

Această clasă include:

- consultaţii referitoare la tipul şi configuraţia echipamentului de prelucrare automată a datelor şi la sistemul de operare asociat.

7221 Editare de programe

Această clasă include:

- dezvoltarea, producerea, furnizarea şi documentarea de programe informatice nespecializate (exclusiv cele realizate conform cerinţelor clientului).

7222 Consultanţă şi furnizare de alte produse software

Această clasă include:

- analiza, proiectarea şi programarea sistemelor la cheie;

- analiza cerinţelor şi problemelor utilizatorului, consultanţă privind soluţia optimă;

- elaborarea, producerea, furnizarea şi documentarea soft-ului la comandă, bazat pe cerinţele utilizatorilor;

- scrierea de programe, urmând indicaţiile utilizatorului;

- proiectarea de pagini web.

Această clasă exclude:

- reproducerea soft-ului nespecializat, la cerinţele clientului;

- consultanţă în domeniul sistemelor de operare;

7230 Prelucrarea informatică a datelor

Această clasă include:

- activităţi legate de bazele de date;

- furnizarea de date într-o anumită ordine, prin metode de căutare on-line sau acces direct pentru utilizatori;

- prelucrarea datelor folosind, fie programele proprii, fie ale clientului;

- prelucrarea completă a datelor, servicii de introducere de date (data entry), scanarea documentelor etc.;

- gestiunea şi exploatarea curentă a datelor care aparţin clienţilor;

- administrarea de pagini web.

7240 Activităţi legate de bazele de date

Această clasă include:

- analiza, proiectarea şi implementarea bazelor de date on-line;

- realizarea şi implementarea sistemului de comunicare on-line;

- realizarea şi implementarea altor sisteme on-line;

- realizarea de portale de căutare web.

Aceasta clasa exclude:

- publicarea prin Internet, în conexiune cu alte modalităţi de publicare;

7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor

7260 Alte activităţi legate de informatică

Această clasă include:

- alte activităţi de informatică, neclasificate în altă parte, de exemplu: serviciile de pregătire a datelor.

Dreptul civil

S-au verificat actele şi contractele societăţii privind:

- Situaţia juridică a imobilizărilor necorporale: Societatea comercială INTWOITIVE S.R.L. are în proprietate active imobilizate necorporale de natura brevetelor, licenţelor şi programelor informatice;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Practica SC Intwoitive SRL .doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti. Proiectul a fost pregatit pentru materia "Practica de specialitate", sub coordonarea profesorului Albu Nadia