Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9968
Mărime: 101.34KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea” SPIRU HARET” Bucureşti Facultatea de Management Financiar – Contabil Specializarea; Contabilitate şi Informatică de Gestiune Forma de învăţământ : ID Centrul teritorial: 44 Târgu Mureş

Extras din document

1. Aspecte cu privire la modul de constituire şi funcţionare a

S.C. Prescom Iernut S.A.

S.C. Prescom Iernut S.A. este o societate pe acţiuni înfiintată conform Legii 31/1990 şi a Legii 35/1995 în anul 1995 , înregistrata la Registrul comertului cu numarul J- 26 – 396 – 1995 având cod unic de înregistrare –1228997 din data de 29 - XI – 1992.

Activitatea de bază a societaţii este Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu , încadrată în clasa CAEN –4521, colectarea şi tratarea altor reziduri cod CAEN - 9002 şi recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile si comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cod CAEN - 3710 şi 5157.

Capitalul social este de 88.750 lei, rămânând acelaşi la finele anului 2006.Este compus din 35.500 actiuni normative a 2,5 lei/acţiune:

Înterg capitalul social al societăţii este subscric şi vărsat.

Acţionarii sunt:

- S.C. SALUBRISERV S.A., care deţine 70,0 % din capital respectiv 24.850 acţiuni;

- S.I.F. Transilvania- Braşov, care deţine 24.4 % din capital, respectiv 8.647 acţiuni;

- Acţionari pesoane fizice , care deţin 5,6 % din capital, respectiv 2.003 acţiuni.

Au survenit modificări ale capitalului social pe parcursul anului, aşa dupa cum a precizat anterior.

Acţiunile nominative sunt în forma dematerializată şi sunt evidentiate in Registrul acţionarilor şi Registrul acţiunilor.

Societatea ţine evidenţa actiunilor într-un registru numerotat , sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie şi care se păstrează la sediul societăţii.

În vederea atragerii de capital privat ,societatea îşî v-a majora capitalul social prin emiterea de acţiuni către investitorii români sau străini.Mărirea sau reducerea capitalului social se face pe baza Hotărârii adunării generale a acţionarilor în conditiile şi cu respectarea produrii prevăzute de lege.

Obligaţiile societăţii sunt garantate prin capitalul social a cestora iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.

1.1. ORGANELE DE CONDUCERE

Adunarea generală a acţionarilor

Este organul de conducere a Societaţii care decide asupra activităţii, stabileste politica ei economică şi promoţională.Adunarea genarala a acţionarilor este prezidată de preşedintele consiliului de administraţie , iar în lista acestuia de unul dintr-e vicepreşedinţi desemnat de către preşedinte.

Adunarea generală a acţionarilor este ordinară şi extraordinară.

A) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an , cel mult la trei luni de la închiderea exerciţiului economico- financiar dezbătând obligatoriu, în afara problemelor inscrise pe ordinea de zi ,următoarele probleme:

- analiza raportului de activitate a consiliului de administraţie şi să aprobe direcţiile principale de acţiuni în viitor;

- să analizeze şi să aprobe bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, destinaţia şi repartizarea proitului, dividentelor ce se distribuie acţionarulor, precum şi descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de administratie asupra activităţii societăţii comisiei de cenzori;

- să aleagă membrii Consiliului de admistraţie şi cenzirii , să stabilească renumeraţia pentru exercitiul în curs;

- să aprobe emiterea de acţiuni şi de alte hârtii de valoare;

- să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

- să aprobe bugetul de vnituri si cheltuieli şi prigramul de activitate pe anul în curs;

- să aprobe regulamentul de organizare şi funcţionare.

B) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- mărirea , reducerea sau întregirea capitalului social;

- emiterea de acţiuni şi alte titluri de valoare;

- schimbarea sediului;

- fuziunea cu alte societăţii;

- dizolvarea anticipată a societăţii;

- orice modificare a contractului de asociere , a statutului sau ori care altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Societatea Comerciala Prescom Iernut S.A. este administrata de un consiliu de administraţie compus din teri membrii. Membrii consiliului de administraţie sunt alesi de A.G.A. pentru o perioadă de patru ani cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de patru ani având posibilitate de a avea şi calitatea de acţionari.

Fiecare administrator v-a depune , în termenul prevăzut de lege, garnatia aprobată de catre A.G.A. iar în prima sedinta se alege presedintele, vicepresedinţii – preşedintele este şi directorul societăţii.

Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de câte ori este nevoie ,la convocarea unuia dintre membrii sai , este prezidat de preşedinte , iar în lipsa acestuia de catre vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie din membrii Consiliului fie din afara acestuia.

Atribuţiile Consiliului de administraţie:

- aprobă stuctura organizatorică, funcţiile, atribuţiile şi componenţii personalului, numarul de angajaţi şi nivelulu de salarizare ;

- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară a societăţii ;

- stabileşte şi aprobă regimul semnăturilor şi al imputerniciţilor în cadrul societătii;

- stabileşte planul de marketing al socităţii comercial;

Preview document

Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 1
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 2
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 3
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 4
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 5
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 6
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 7
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 8
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 9
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 10
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 11
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 12
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 13
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 14
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 15
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 16
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 17
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 18
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 19
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 20
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 21
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 22
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 23
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 24
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 25
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 26
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 27
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 28
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 29
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 30
Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica - SC Prescom Iernut SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL

Cap I.Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii SC MCA CONTEX SRL a fost infiintata in anul...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Stocurilor - Agrostart SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AGROSTART S.R.L. Societatea comerciala AGROSTART S.R.L. este situata in judetul Giurgiu, comuna...

Ai nevoie de altceva?