Proiectarea si Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea si Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 34 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Patrutescu Mariana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Proiectarea si realizarea SIMANF . pag. 1
Cap. 1. Obiectivele sistemului informatic pentru managementul financiar contabil . pag. 1
Cap. 2. Centrul de contabilitate grefat pe infrastructura Casei de Economii şi Consemnaţiuni . pag. 3
2.1. Organizarea sistemului Casei de Economii şi Consemnaţiuni . pag. 5
2.2. Ierarhizarea sistemului Casei de Economii şi Consemnaţiuni . pag. 6
2.3. Crearea unui sistem propriu de coduri . pag. 9
Cap. 3. Platforma de realizare a sistemului informatic SIMANF . pag. 10
Cap. 4. Modelul conceptual de date şi descrierea sa . pag. 32

Extras din document

1. Obiectivele sistemului informatic pentru

managementul financiar – contabil

Obiectivul fundamental al Sistemului Informatic pentru Managementul Financiar (SIMANF) constă în furnizarea de informaţii corecte, relevante şi în timp real la toate nivelele decizionale corespunzătoare sistemelor operante unde este utilizat, în scopul creşterii performanţelor gestiunii financiar-bancare.

Pentru atingerea acestui obiectiv o condiţie de bază este creşterea calităţii informaţiilor contabile astfel încât să se asigure cunoaşterea în detaliu a proceselor economice legate de tehnica operaţiunilor de decontare, a fluxurilor băneşti vehiculate, precum şi a rezultatelor financiare obţinute.

Realizarea şi implementarea acestui sistem informatic pentru managementul financiar creează condiţii pentru utilizarea unor metode moderne, eficiente de preluare, urmărire şi control a întregii activităţi care se desfăşoară.

Obiectivul fundamental, enunţat mai sus, influenţează direct celelalte obiective cu caracter managerial şi funcţional.

Obiectivele manageriale constau în realizarea preluării decontărilor în aşa fel încât fiecare unitate operaţională din sistem să cunoască cu exactitate rezultatele economice şi să poată beneficia de efectele sistemului informatic în activitatea de zi cu zi. Elaborarea situaţiilor de ieşire la nivel de zi contabilă, bănci şi sedii contabile precum şi înscrierea tuturor operaţiunilor în evidenţele zilnice, pe baza datelor de intrare, reprezintă un alt obiectiv important cu caracter managerial reprezentat global prin figura următoare.

Figura 1. Schema generală a sistemului SIMANF

Obiectivele funcţionale presupun:

- preluarea facilă a informaţiilor din documentele de operaţiuni prin intermediul dispozitivelor de intrare şi tipărirea acestora în documente de ieşire;

- editarea de rapoarte zilnice cât mai sintetice care prin utilitatea sporită, uşurează activitatea departamentului contabil, şi totodată reduce costul informaţiei;

- asigurarea unei interfeţe utilizator prietenoasă cu posibilitatea obţinerii la cerere a unor informaţii suplimentare.

Un obiectiv derivat este acela de a da posibilitatea factorilor decizionali să cunoască în orice moment nivelul decontărilor pentru facilitarea luării deciziilor, aplicarea deciziilor în practică cât şi urmărirea efectelor acestora.

Obiectivele manageriale şi funcţionale ale subsistemului informatic pentru managementul financiar-contabil pot surprinde şi alte aspecte ce decurg din: volumul operaţiunilor de decontare şi gama instrumentelor de decontare folosită.

2. Centrul de contabilitate grefat pe infrastructura

Casei de Economii şi Consemnaţiuni

Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prin întreaga activitate pe care o desfăşoară, deţine încă o poziţie bine conturată în cadrul sistemului financiar-bancar românesc având un rol principal în raporturile financiare cu clienţii. Această bancă este totodată o importantă instituţie care acordă credite populaţiei şi la care aceasta îşi păstrează economiile băneşti, fiind în realitate o veritabilă "banca populară".

Casa de Economii şi Consemnaţiuni are o activitate bancară susţinută şi pentru unele organizaţii economice şi sociale care preferă serviciile sale altor bănci din cauza cuantumului scăzut al comisioanelor bancare practicate sau chiar inexistenţei acestora.

Cercetarea principalelor activităţi desfăşurate şi modul specific de organizare al acestora în cadrul sistemului informaţional al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, constituie o cale sigură în identificarea unor soluţii practice care să permită îmbunătăţirea şi modernizarea instrumentelor specifice acestor activităţi care se utilizează în reţeaua bancară a acestei instituţii. Analiza fluxurilor informaţionale actuale din cadrul acestei bănci oferă suficiente elemente pe baza cărora se poate afirma că nu orice fel de strategie managerială privind gestionarea resurselor informaţionale şi informatice conduce în mod automat la îmbunătăţirea serviciilor existente sau la o diversificare a actualelor instrumente.

Fisiere in arhiva (2):

  • Cuprins.doc
  • Proiectarea si Realizarea unui Sistem Informatic pentru Managementul Financiar - Contabil.doc