Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 28122
Mărime: 291.43KB (arhivat)
Publicat de: Avram Timiș
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costel Istrate
Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza - Iasi. Proiectul a fost notat cu 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 2
 2. STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 2
 3. 1.1. Prezentarea generală a unităţii 2
 4. 1.1.1. Istoricul firmei 2
 5. 1.1.2 Descrirea activităţii 3
 6. 1.2. Structura organizatorică şi funcţională 4
 7. 1.3 Baza juridică a sistemului contabil şi organizarea compartimentului financiar-contabil al întreprinderii 8
 8. 1.3.1. Cadrul legislativ care reglementează activitatea financiar-contabilă 8
 9. 1.3.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil al S.C. AURORA S.A. TG.FRUMOS 11
 10. 1.4 Prezentarea structurilor informatice din S.C. AURORA S.A TG.FRUMOS 13
 11. 1.4.1.Resursele hardware şi resursele software 13
 12. 1.4.2. Aplicaţiile economice 15
 13. 1.4.3. Resursele umane specializate 16
 14. CAPITOLUL II 17
 15. CONTABILITATEA STOCURILOR DE PRODUSE ŞI MĂRFURI LA S.C. AURORA S.A. TG. FRUMOS 17
 16. 2.1. Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea stocurilor de produse şi mărfuri 17
 17. 2.2. Documente privind gestiunea stocurilor 22
 18. 2.3. Contabilitatea operaţiunilor privind intrările şi ieşirile de produse şi mărfuri 28
 19. 2.4 Utilizarea datelor contabile în activitatea de control economico-financiar 46
 20. 2.4.1 Sursele de informaţii pentru controlul economico-financiar 46
 21. 2.4.2. Controlul gestionar al produselor finite şi al mărfurilor 47
 22. 2.4.2.1 Inventarierea stocurilor 48
 23. 2.4.2.2. Compensarea minusurilor cu plusurile de inventar 52
 24. 2.4.2.3 Contabilizarea rezultatelor inventarierii 59
 25. CAPITOLUL III 63
 26. ANALIZA GESTIUNII STOCURILOR DE PRODUSE ŞI MĂRFURI 63
 27. 3.1 Indicatori de analiză privind gestiunea stocurilor de produse şi mărfuri 63
 28. 3.1.1. Indicatori de lichiditate 63
 29. 3.1.2. Viteza de rotaţie a stocurilor 67
 30. 3.1.3 Analiza realizării producţiei fizice 68
 31. 3.1.3.1. Analiza realizării producţiei fizice pe sortimente şi pe total şi analiza structurii producţiei fizice 69
 32. 3.1.3.2. Analiza performanţelor activităţii de producţie şi comercializare prin 72
 33. indicatorii valorici 72
 34. 3.1.3.2.1. Analiza cifrei de afaceri 72
 35. 3.1.3.2.2. Analiza marjei comerciale 77
 36. 3.5.3.2.3. Analiza producţiei exerciţiului 79
 37. 3.1.4 Analiza circulaţiei mărfurilor 82
 38. 3.1.4.1. Analiza desfacerilor de mărfuri 83
 39. 3.1.4.2. Analiza stocurilor de mărfuri 85
 40. 3.2. Informaţii privind stocurile de produse finite şi mărfuri în situaţiile financiare anuale 87
 41. 3.2.1. Evoluţia stocurilor 87
 42. 3.2.2. Structura internă a stocurilor 88
 43. 3.2.3. Evoluţia activităţii comerciale 89
 44. CAPITOLUL IV 91
 45. ANALIZA CRITICĂ A SISTEMULUI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII ŞI POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE 91
 46. BIBLIOGRAFIE 94

Extras din proiect

CAPITOLUL I

STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII

1.1. Prezentarea generală a unităţii

„ Drumul spre succes este anevoios şi plin de obstacole. De aceea, îţi trebuie voinţă, dedicaţie şi încredere în tine. Fă primul pas cu o încălţăminte care să te susţină. Alege AURORA S.A., ce-ţi oferă maxim de confort şi eleganţă. Printr-un design modern, o calitate garantată şi un preţ atractiv, noi venim în sprijinul dumneavoastră.”

1.1.1. Istoricul firmei

S.C.Aurora S.A. Tg. Frumos, înfiinţată în anul 1991, a cunoscut de-a lungul existenţei sale numeroase etape de dezvoltare.

Întreprinderea de încălţăminte AURORA Tg. Frumos a fost realizată în urma lucrărilor de investiţii efectuate în perioada 1975-1976. Capacitatea de producţie prevăzută în proiect a fost de 1.400 mii perechi/an de încălţăminte, cu feţe din înlocuitori şi tălpi din P.V.C. sau cauciuc.

În perioada 1977-1979 s-au desfăşurat lucrările de proiectare şi investiţii pentru dezvoltarea capacităţii de producţie prin noi construcţii, fapt care a condus la creşterea capacităţii de producţie la 2.400 mii perechi/an.

Conform Legii 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, s-a emis H.G. numărul 1296/13.12.1990 de constituire a S.C. AURORA S.A. În baza H.G. numărul 1250/1990, la data de 07.03.1991, societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului.

În perioada 1996-1998 s-au achiziţionat utilaje pentru înlocuirea parţială a celor cu grad avansat de uzură fizică şi s-au încheiat contracte de colaborare pentru export cu parteneri din Italia. Din acest moment firma pătrunde masiv pe piaţă prin diversificarea activităţii cu execuţia de articole de încălţăminte si realizează o ascensiune rapidă prin asimilarea unei game largi de articole pentru femei, bărbaţi si copii.

Prin intermediul contractelor în regim lohn încheiate cu clienţii italieni firma a reuşit să urmeze un program de retehnologizare, fiind îmbunătăţite performanţele privind producţia şi calitatea acesteia, ajungându-se ca în cursului anului 2002 societatea să utilizeze capacităţile de producţie cu maximă eficienţă.

În perspectivă, se are în vedere retehnologizarea completă a societăţii, cumulată cu un amplu proces de reorganizare în scopul revenirii societăţii în rândul firmelor cu renume în domeniul confecţiei de încălţăminte.

1.1.2 Descrirea activităţii

Societatea comercială „AURORA S.A.” îşi are sediul în oraşul Tg.Frumos, Str. Ştefan cel Mare, nr.8, judeţul Iaşi, zonă cu un grad de dezvoltare economică, scăzut. S.C. AURORA S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul producerii şi comercializării unei game diversificate de articole de încălţăminte, ce satisface pe deplin cerinţele cumpărătorilor de toate vârstele. Fiind total dedicată clienţilor şi partenerilor de afaceri, firma îşi orientează eforturile spre calitate, inovare şi promptitudine, oferind acestora tot ceea ce este mai bun în domeniu.

Conform statutului, obiectul de activitate al societăţii constă în: prestări servicii privind creaţia şi cercetarea în domeniul producţiei încălţămintei, privind repararea utilajelor şi uneltelor specifice unităţilor de producere a încălţămintei, precum şi în celelalte domenii legate de obiectul de activitate; import-export de bunuri şi servicii de orice tip, în toate formele reglementate pe plan intern şi internaţional.

Nomenclatorul de produse este diversificat şi are următoarea structură: încălţăminte pentru femei, copii şi bărbaţi; încălţăminte confecţionată din piele, înlocuitori din piele, valorificări din piele; încălţăminte în următoarea gamă sortimentală: cizme, ghete, bocanci, pantofi, sandale, papuci de casă; semifabricate: feţe de încălţăminte confecţionate din piele naturală sau înlocuitori. De asemenea, obiectul de activitate al firmei are în vedere şi comercializarea produselor mai sus menţionate, atât pe piaţa internă, prin intermediul magazinului de la poarta unităţii, cât şi pe piaţa externă.

În prezent, S.C. AURORA S.A are încheiate contracte în regim lohn pentru producerea de încălţăminte, cu clienţi externi asupra cărora îşi concentrează 95 % din capacitatea de producţie. Cel mai important client şi furnizor al firmei este Nuova Adelchi Italia, filială a unei reţele internaţionale de distribuţie, cu sediul în Italia, care comercializează atât produse similare, cât şi alte tipuri de produse. Alături de acest client foarte puternic, de produsele S.C. AURORA S.A. mai beneficiază şi următoarele firme: EFFEGI STYLE ITALIA, STYLE ITALIA, GRANDE FIRME ITALIA. În acest caz, firmele mai sus menţionate cu care s-au încheiat contracte de tip lohn, apar atât în postura de clienţi, cărora S.C. AURORA S.A. le livrează produsele comandate şi de la care se încasează costul manoperei realizate de unitate, cât şi în cea de furnizori, ele fiind cele care pun la dispoziţia unităţii materiile prime şi materialele necesare confecţionării produselor ce fac obiectul comenzilor efectuate.

Producţia pentru piaţa internă reprezintă doar 5 % din totalul producţiei, iar pentru deservirea acestui segment de piaţă, S.C. AURORA S.A. dispune de spaţii proprii de desfacere situate în oraşul Tg. Frumos.

Sistemul de livrare utilizat are la bază mijloace proprii de transport, desfacerea produselor realizându-se prin distribuitori, la poarta fabricii sau direct la clienţi. Având în vedere cerinţele crescute faţă de produsele noastre considerăm necesară creşterea capacităţii proprii de transport conferind astfel o mai mare mobilitate activităţii de desfacere.

În ceea ce priveşte concurenţa, pe plan intern, aceasta este reprezentată de toate firmele producătoare de încălţăminte. Pe plan extern, concurenţa este foarte puternică, obiectivul firmei fiind acela de a găsi modalitatea de pătrundere pe piaţă, fără a renunţa la exigenţele privind calitatea, preţul şi seriozitatea în relaţiile de afaceri cu partenerii extern.

Preview document

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 1
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 2
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 3
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 4
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 5
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 6
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 7
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 8
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 9
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 10
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 11
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 12
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 13
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 14
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 15
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 16
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 17
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 18
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 19
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 20
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 21
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 22
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 23
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 24
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 25
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 26
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 27
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 28
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 29
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 30
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 31
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 32
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 33
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 34
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 35
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 36
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 37
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 38
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 39
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 40
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 41
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 42
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 43
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 44
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 45
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 46
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 47
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 48
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 49
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 50
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 51
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 52
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 53
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 54
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 55
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 56
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 57
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 58
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 59
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 60
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 61
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 62
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 63
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 64
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 65
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 66
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 67
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 68
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 69
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 70
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 71
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 72
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 73
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 74
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 75
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 76
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 77
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 78
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 79
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 80
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 81
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 82
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 83
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 84
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 85
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 86
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 87
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 88
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 89
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 90
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 91
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 92
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 93
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 94
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 95
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 96
Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L....

Ai nevoie de altceva?