Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 15193
Mărime: 305.23KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea: Contabilitate şi informatica de gestiune

Cuprins

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat

1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate pag 3

al unităţii pag 3

1.2 Delimitări şi structuri privind imobilizările corporale pag 5

Cap.2 Cadrul organizatoric şi normativ al compartimentelor implicate pag10

2.1 Structuri organizatorice implicate în gestiunea imobilizărilor corporale pag10

2.2 Reglementări juridice privind imobilizările corporale şi amortizarea

acestora pag 12

Cap.3 Contabilitatea imobilizarilor corporale la SC Iasicon SA pag 24

3.1 Contabilitatea terenurilor si amenajărilor de terenuri pag 24

3.1.1 Contabilitatea terenurilor pag 24

3.1.2 Contabilitatea amenajărilor de terenuri pag 28

3.2 Contabilitatea mijloacelor fixe pag 31

3.2.1.Contabilitatea construcţiilor pag 31

3.2.2.Contabilitatea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport pag 37

3.2.3.Contabilitatea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale pag 42

3.3 Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs şi a avansurilor

acordate pentru imobilizări pag 45

3.4 Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale

3.5 Contabilitatea imobilizărilor corporale care fac obiectul contractelor

de leasing pag 53

3.5.1 Leasingul financiar pag 54

3.5.2 Leasingul operaţional pag 57

3.6 Deprecierile reversibile pag 59

3.6.1 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor

Corporale pag 59

3.6.2 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor în curs pag 63

Cap.4 Analiza critică a fluxului proiectat şi posibilităţi de perfecţionare pag 65

Bibliografie pag 67

Extras din document

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat

1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate al unităţii

Baza materială constituie premisa desfăşurării oricarei activităţi şi are o structură diferită, în funcţie de natura activităţii, dimensiunea organizaţiei, vechimea acesteia.

Eficienţa şi viabilitatea unei firme într-o economie concurenţială sunt asigurate şi în măsura în care aceasta dispune de un potenţial material ai cărui parametri tehnici şi funcţionali corespund noilor exigenţe ale economiei conteporane.

Societatea analizată dispune o bază materială care acoperă majoritatea tehnologiilor de execuţie.

SC Iasicon SA deţine o staţie proprie de betoane cu toate dotările şi mijloacele de transport. Recent baza materială a inclus şi pachete moderne şi eficiente de cofrare (PERI), schele şi alte utilităţi necesare activităţilor din şantier, dar la standarde actuale.

Compania deţine o linie de producţie a reperelor de aluminiu şi PVC pentru geamuri şi uşi, un gater şi uscător pentru prelucrarea lemnului. Ea are în dezvoltare şantiere pe tot cuprinsul ţării, iar legăturile sunt asigurate printr-un parc auto propriu divers şi eficient.

Compania dispune de o bază de producţie proprie de 70000 mp, având spaţii de depozitare închise şi deschise cu acces la calea ferată, staţie de betoane şi mortare, linie de prefabricate din beton şi beton armat de volum mic, atelier confecţii metalice, atelier confecţii aluminiu, mijloace de transport şi punere în opera a betonului (pompă, autobetoniere), parc propriu de mijloace de transport (autobasculante, autocamioane), maşină de tencuit şi turnat sape, buldoexcavator, buldozer S650, parc propriu de mică mecanizare.

Execuţia lucrărilor de construcţii reprezintă obiectul principal de activitate al SC IASICON SA.

Producţia de construcţii se poate defini ca ansamblul lucrărilor, proceselor sau activităţilor ce au legătură cu transformarea organizată, condusă şi înfăptuita de oameni, a obiectelor muncii, fiind rezultatul unui larg şi complex şir de acţiuni în care intervin resurse umane şi mecanice, care trebuie organizate şi planificate în spaţiu şi timp.

Procesele de producţie nu s-ar putea realiza fără un potenţial tehnic considerabil (mijloacele de muncă). Acest potenţial tehnic se concretizeză în totalitatea mijloacelor fixe deţinute de unitatea patrimonială. Astfel, trebuie avută în vedere structura mijloacelor fixe, după rolul pe care-l au în întreprindere. Această structură poate reflecta situaţii pozitive sau negative dacă este în concordanţă cu obiectul actual de activitate şi cu strategiile de restructurare, redresare.

După rolul pe care îl au în unitate, mijloacele fixe sunt structurate astfel:

1. Mijloace de munca mecanice

2. Recipiente pentru păstrarea obiectelor muncii, şi depozite

3. Mijloace care asigură condiţii materiale pentru producţie

4. Mijloace pentru scopuri administrative

Structura imobilizărilor corporale are importanţă în eficienţa generală a activelor şi reflectă compoziţia tehnologică a capitalului fix; creşterea ponderii imobilizărilor corporale active amplifică eficienţa generală a activelor imobilizate.

Pentru a ne putea ghida în rolul imobilizărilor corporale în desfăşurarea obiectului de activitate al întreprinderii trebuie să realizăm o analiză a acestora, privind starea generală a imobilizărilor corporale, eficienţa utilizării lor, dacă sunt active sau inactive, dacă durata de utilizare normală nu este expirată. În esenţă trebuie sa avem în vedere gradul de corelare a activelor corporale deţinute cu obiectul de activitate.

Structura mijloacelor fixe îndeplineşte o funcţie importantă în analiza eficienţei generale a acestora, cât şi a activitătii totale, şi are rolul de a orienta efortul investiţional către acele categorii de mijloace fixe ce participă nemijlocit la obţinerea produselor finite, a lucrărilor, serviciilor.

Între compozitia tehnologică a capitalului fix şi rezultatele de bază ale întreprinderii există legături atât de tip determinist, cât şi aleatoriu.

Faptul că utilajele funcţionează poate fi un indiciu că acestea contribuie la realizarea obiectului de activitate al firmei. Contribuţia efectivă poate fi pusă în evidenţă cu indicatori de folosire intensivă a mijloacelor de producţie care pot fi indicatori de productivitate şi de randament.

Volumul şi calitatea activităţii desfăşurate sunt condiţionate într-o măsură însemnată de asigurarea de mijloace tehnice performante, de exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a acestora.

Preview document

Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 1
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 2
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 3
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 4
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 5
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 6
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 7
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 8
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 9
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 10
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 11
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 12
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 13
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 14
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 15
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 16
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 17
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 18
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 19
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 20
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 21
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 22
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 23
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 24
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 25
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 26
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 27
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 28
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 29
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 30
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 31
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 32
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 33
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 34
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 35
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 36
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 37
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 38
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 39
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 40
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 41
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 42
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 43
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 44
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 45
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 46
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 47
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 48
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 49
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 50
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 51
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 52
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 53
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 54
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 55
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 56
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 57
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 58
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 59
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 60
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 61
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 62
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 63
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 64
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 65
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 66
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 67
Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizarile Corporale.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?