Proiecte Economice - Monografia unei Societati

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest proiect trateaza Proiecte Economice - Monografia unei Societati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aristita Rotila, Vasile Patrut

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Prezentarea Societatii Comerciale AEROSTAR S.A Bacau
1.1. Sediul, statutul societatii si obiectul de activitate…pg.2
1.2. Structura organizatorica……....pg.3
2. Organizarea contabilitatii
2.1. Organizarea compartimentului financiar-contabil….pg.9
2.1.1.Sistemul informatic… pg.12
2.2. Registrele contabile si tehnica de înregistrare..pg.13
2.3. Operatii patrimoniale a societatii comerciale. Gestionarea documentelor… pg.14
2.3.1. Operatii curente……...pg.16
2.3.2. Operatii periodice……pg.19
2.4. Programarea calendaristica a operatiilor implicate în activitatea contabila pg.22
3. Bugetul de venituri si cheltuieli a societatii comerciale
3.1. Bugetul activitatii generale…...pg.23
3.2. Bugetul de trezorerie . ..pg.25
3.3. Principalii indicatori economico-financiari… ..pg.26
4. Operatii economice…….pg.27
5. Lucrari contabile de închidere a exercitiului financiar
5.1. Balanta de verificare.pg.34
5.2.Inventarierea patrimoniului si regularizarea diferentelor de inventar…… ….pg.36
5.3.Redactarea situatiilor financiare anuale……..... pg.42
6. Analiza financiara pe baza informatiilor din situatiile financiare anuale…..pg.43

Extras din document

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU

1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

SOCIETATEA COMERCIALA AEROSTAR S.A. BACAU face parte din grupa societatilor pe actiuni si este înfiintata prin H.G. nr. 242/20.03.1991, publicata în Monitorul Oficial nr. 105/1991 partea I – a , prin preluarea integrala a patrimoniului Întreprinderii de Avioane Bacau.

Societatea a fost înmatriculata în Registrul Comertului al judetului Bacau la numarul J04/1137/09.07.1991, codul fiscal nr. 950531 si are sediul în municipiul Bacau, str. Condorilor nr.9.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu începere de la data înregistrarii la Camera de Comert si Industrie Bacau.

Capitalul social al S.C. AEROSTAR S.A. la data înregistrarii a fost fixat la suma de 1.605.400 lei. Prin hotatâri succesive ale Adunarii Generale a Actionarilor si în baza unor dispozitii legale privind reevaluarea imobilizarilor corporale,capitalul social, conform ultimului certificat de înscriere cu numarul 12321/01,12,2002 , este format din 11.713.653 actiuni în valoare de 29.284 miilei. Valoarea nominala a unei actiuni 2,5 lei , o actiune reprezinta un vot.Actiunile Aerostar au un caracter nominativ, sunt dematerializate si au valoare nominala egala.

Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ARS, la categoria a II-a.

Structura actionariatului , la data de referinta de 15 martie 2006 pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din luna martie 2006 se prezinta astfel :

STRUCTURA NUMAR

Persoane juridice 47

Persoane fizice 8.504

TOTAL 8.551

Obiectul de activitate al societatii poate fi împartit pe mai multe domenii si anume:

- proiectare, fabricare si comercializare de avioane usoare de antrenament,

- motoare si reductoare pentru avioane si elicoptere,

- echipamente hidraulice, pneumatice,electrice si electronice pentru industria aeronautica,

- trenuri de aterizare pentru avioane si elicoptere;

- reparatii de avioane din dotarea armatei ;

- fabricarea de produse speciale pentru M.Ap.N;

- fabricatie de: butelii de gaze lichefiate,piese de schimb auto si tractoare,piese de schimb pentru industria usoara;

- modernizarea de avioane si produse de tehnica militara;

- efectuarea operatiilor de comert exterior,

- efectuarea operatiilor de fond valutar,putând participa si convenii la operatiuni de credit;

- desfasurarea de activitati cu caracter social în favoarea salariatilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiecte Economice - Monografia unei Societati.doc

Alte informatii

Proiectul reprezinta monogafia societatii Aerostar Bacau, prezentat la Universitatea de Stat Bacau, Facultatii de Stiinte Economice, Sectia Contabilitate si Informatica de Gestiune.