Proiecte Economice - Monografia unei Societati

Proiect
8.4/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11732
Mărime: 87.15KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aristita Rotila, Vasile Patrut
Proiectul reprezinta monogafia societatii Aerostar Bacau, prezentat la Universitatea de Stat Bacau, Facultatii de Stiinte Economice, Sectia Contabilitate si Informatica de Gestiune.

Cuprins

1. Prezentarea Societatii Comerciale AEROSTAR S.A Bacau

1.1. Sediul, statutul societatii si obiectul de activitate…pg.2

1.2. Structura organizatorica……....pg.3

2. Organizarea contabilitatii

2.1. Organizarea compartimentului financiar-contabil….pg.9

2.1.1.Sistemul informatic… pg.12

2.2. Registrele contabile si tehnica de înregistrare..pg.13

2.3. Operatii patrimoniale a societatii comerciale. Gestionarea documentelor… pg.14

2.3.1. Operatii curente……...pg.16

2.3.2. Operatii periodice……pg.19

2.4. Programarea calendaristica a operatiilor implicate în activitatea contabila pg.22

3. Bugetul de venituri si cheltuieli a societatii comerciale

3.1. Bugetul activitatii generale…...pg.23

3.2. Bugetul de trezorerie . ..pg.25

3.3. Principalii indicatori economico-financiari… ..pg.26

4. Operatii economice…….pg.27

5. Lucrari contabile de închidere a exercitiului financiar

5.1. Balanta de verificare.pg.34

5.2.Inventarierea patrimoniului si regularizarea diferentelor de inventar…… ….pg.36

5.3.Redactarea situatiilor financiare anuale……..... pg.42

6. Analiza financiara pe baza informatiilor din situatiile financiare anuale…..pg.43

Extras din document

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU

1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

SOCIETATEA COMERCIALA AEROSTAR S.A. BACAU face parte din grupa societatilor pe actiuni si este înfiintata prin H.G. nr. 242/20.03.1991, publicata în Monitorul Oficial nr. 105/1991 partea I – a , prin preluarea integrala a patrimoniului Întreprinderii de Avioane Bacau.

Societatea a fost înmatriculata în Registrul Comertului al judetului Bacau la numarul J04/1137/09.07.1991, codul fiscal nr. 950531 si are sediul în municipiul Bacau, str. Condorilor nr.9.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu începere de la data înregistrarii la Camera de Comert si Industrie Bacau.

Capitalul social al S.C. AEROSTAR S.A. la data înregistrarii a fost fixat la suma de 1.605.400 lei. Prin hotatâri succesive ale Adunarii Generale a Actionarilor si în baza unor dispozitii legale privind reevaluarea imobilizarilor corporale,capitalul social, conform ultimului certificat de înscriere cu numarul 12321/01,12,2002 , este format din 11.713.653 actiuni în valoare de 29.284 miilei. Valoarea nominala a unei actiuni 2,5 lei , o actiune reprezinta un vot.Actiunile Aerostar au un caracter nominativ, sunt dematerializate si au valoare nominala egala.

Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ARS, la categoria a II-a.

Structura actionariatului , la data de referinta de 15 martie 2006 pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din luna martie 2006 se prezinta astfel :

STRUCTURA NUMAR

Persoane juridice 47

Persoane fizice 8.504

TOTAL 8.551

Obiectul de activitate al societatii poate fi împartit pe mai multe domenii si anume:

- proiectare, fabricare si comercializare de avioane usoare de antrenament,

- motoare si reductoare pentru avioane si elicoptere,

- echipamente hidraulice, pneumatice,electrice si electronice pentru industria aeronautica,

- trenuri de aterizare pentru avioane si elicoptere;

- reparatii de avioane din dotarea armatei ;

- fabricarea de produse speciale pentru M.Ap.N;

- fabricatie de: butelii de gaze lichefiate,piese de schimb auto si tractoare,piese de schimb pentru industria usoara;

- modernizarea de avioane si produse de tehnica militara;

- efectuarea operatiilor de comert exterior,

- efectuarea operatiilor de fond valutar,putând participa si convenii la operatiuni de credit;

- desfasurarea de activitati cu caracter social în favoarea salariatilor

Preview document

Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 1
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 2
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 3
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 4
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 5
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 6
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 7
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 8
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 9
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 10
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 11
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 12
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 13
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 14
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 15
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 16
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 17
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 18
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 19
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 20
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 21
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 22
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 23
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 24
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 25
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 26
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 27
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 28
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 29
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 30
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 31
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 32
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 33
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 34
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 35
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 36
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 37
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 38
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 39
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 40
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 41
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 42
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 43
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 44
Proiecte Economice - Monografia unei Societati - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Proiecte Economice - Monografia unei Societati.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Proiect SIFC 1 Aprovizionare

1.1 Prezentarea organizatiei (obiect de activitate, tip structura organizatorica, niveluri de conducere etc.) Societatea s-a înfiintat în 1927...

Studiu de Caz privind Sistemul Informational al Clientilor la SC Rompak SRL

1. Identificarea proiectului 1.1 Descrierea organizării întreprinderii S.C. ROMPAK S.R.L. are este o organizaţie care desfăşoară activităţi de...

Proiect Economie - SC Cementab SRL

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ENTITĂŢII Informaţia contabilă este un element esenţial al activităţii economice...

Te-ar putea interesa și

Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL

INTRODUCERE Factorii sociali, economici şi juridici au determinat diferenţe, privind situaţiile financiare, de la o ţară la alta. Aceşti factori...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Divizarea unei Societăți Comerciale când Aceasta nu își Încetează Activitatea prin Metoda Valorii Nete

1.Scurt istoric Distrigaz Nord a fost înfiinţată la 31 august 1998 ca societate comercială pe acţiuni în conformitate cu legile din România, ca...

Sistemul informațional privind contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE Imobilizările corporale (terenuri, construcţii, instalaţii) reprezintă ,,coloana vertebrală”, structură pe care se sprijină...

Investiții

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare alese consta în faptul ca o însemnatate mare în aparitia relatiilor si legaturilor informationale,...

Investitiile in Sectorul Public

Investitii publice Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor...

Monografia unei unități de turism - SC Acasa la Dracula SRL

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 Date de identificare a agentului economic - numele firmei: S.C. ACASĂ LA DRACULA S.R.L. - sediul: Str....

Monografia unei unități de comerț, turism și servicii - Ando’s Foods

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 Date de identificare a agentului economic 1.1.1 Numele firmei : ANDO S FOOD ( S.C. CELERUS S.R.L.)...

Ai nevoie de altceva?