Raport de Audit

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8071
Mărime: 88.27KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoian Flavia
A fost prezentat la ASE BUCURESTI, Facultatea de Contabilitate si informatica de gestiune 2008

Cuprins

CUPRINS

I.PREZENTARE GENERALĂ

II. REGULI ŞI METODE CONTABILE

III. NOTE ASUPRA BILANTULUI

1. IMOBILIZĂRI ŞI AMORTISMENTE

2. CAPITALURI PROPRII

3. SITUAŢIA DATORIILOR

4. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

5. ALTE GRUPE SAU POSTURI DIN BILANŢ

IV. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERI

1. VOLUMUL, STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI

2. STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA EFECTIVULUI DE PERSONAL

V. LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT

VI. ALTE ASPECTE REZULTATE ÎN URMA EXPERTIZEI FINANCIAR-CONTABILE

VII. LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII ANGAJAMENTULUI

VIII. RAPOTUL DE AUDIT

Extras din document

I. PREZENTARE GENERALĂ

1. ISTORIC

Societatea Comercială „COMINCO” S.A BUCUREŞTI provine din fostul Trust de Construcţii Montaje Miniere, prin transformarea acestuia în baza Legii nr. 15/ 1990 în societate pe acţiuni.

Denumirea societatii este societatea comerciala “COMINCO” S.A.,societatea comerciala "COMINCO" S.A. este persoana juridica romana, organizata ca societate pe actiuni. Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat integral.

Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, Municipiul Bucuresti, sub nr. J40/283/1991. Societatea comerciala are domeniu de activitate constructia de cladiri si lucrari de geniu avand codul CAEN 4521.

Forma juridica a societatii: persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv.

Durata societatii este nelimitata.

Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei in vigoare.

Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor conform legii.

Structura organizatorică a societăţii este: Sucursala Ardeal, Sucursala Banat, Sucursala Bucovina, Sucursala Bucuresti, Sucursala Oltenia, si Sucursala Mecanizare Frasin)

In cursul anului 2006, S.C. “COMINCO” SA Bucureşti a înregistrat următoarele modificări la Registrul Comerţului la actul constitutiv:

1. Menţiunea nr.23597/25 01 2006, aprobarea facilităţii de credit de 386 000 euro la RAIFFEISEN Bank , -Hot.CA 142/19 01 2006 :

2. Cerere de mentiuni nr.182470/25 04 2006-Hot.CA nr.146/24 03 2006 majorare plafon credit SC COMINCO SA la 1 200 000 euro la BRD Suceava;

3. Cerere de mentiuni nr.198538/04 05 2006 -Hot.AGEA nr.57/19 04 2006 ,aprobarea situatiilor financiare pe anul 2005,Hot.CA 57/19 04 2006;

4. Cerere de mentiuni nr.525881/6 07 2006,-Hot.AGEA nr.59/21 06 2006 :

- determinarea valorii actiunilor si a capitalului social conform OG nr.5/2006 ;

- aprobarea prospectului de emisiune pentru 400 000 obligatiuni cu valoare nominala de 25 000 lei/obligatiune ;

-aprobarea cumpararii de catre SC COMINCO SA de pe piata bursiera de actiuni proprii in perioada 1 07 2006 - 1 05 2006 prêt maxim de 150 000 lei/actiune ;

-aprobarea participarii SC COMINCO SA la infiintarea unei noi societati de constructii cu sediul in Bucuresti,cu o cota de participare de 10 % din capitalul social al acesteia

Acţiunile Societăţii Comerciale “COMINCO” S.A. BUCUREŞTI sunt cotate pe piaţa RASDAQ cu indicativul COBS, evidenţa acţiunilor şi acţionarilor este ţinută pe bază de contract de S.C. “REGISCO” S.A. BUCUREŞTI.

S.C. „COMINCO” S.A. Bucureşti, are înregistrat la 31 decembrie 2006, un capital social de 2.502.225 lei, constituit din 1.000.890 acţiuni nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 2,5 lei/ acţiune.

Structura capitalului social este urmatoarea:

GEMANAR CATALIN TRAIAN detine un numar de 257.387 actiuni, a 2,50 lei fiecare, in valoare nominala totala de 643.467,50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 14,2840% din capitalul social total;

RUSU FLORIN detine un numar de 244.422 actiuni a cate 2,50 lei fiecare, in valoare nominala totala de 611.055,00 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 13,5645% din capitalul social total;

GARJOABA DAN detine un numar de 242.507 actiuni a 2,50 lei fiecare, in valoare nominala totala de 606.267,50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 13,4582% din capitalul social total;

GEMANAR GHEORGHE detine un n umar de 240.790 actiuni a 2,50 lei fiecare, in valoare nominala totala de 601.975,00 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 13,3629% din capitalul social total;

Persoane fizice tip lista detin impreuna un numar de 636.870 actiuni a 2,50 lei ficare, in valoare nominala totala de 1.592.175,00 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 35,3438% din capitalul social total;

Persoane juridice detin impreuna un numar de 179.954 actiuni a 2,50 lei fiecare, in valoare nominala totala de 449.885,00 lei, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 9,9867% din capitalul social total.

Piata din România pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala este piata RASDAQ

Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare este:

Persoane fizice 7 237

Persoane juridice 3

In ultimii 3 ani SC COMINCO SA Bucuresti nu a platit dividende profitul net realizat fiind repartizat astfel:

- lei -

2. INFORMATII REFERITOARE LA IMPOZITUL PE PROFIT

Anul 2005 impozitul pe profit a fost calculat conform prevederilor Codului

fiscal adoptat prin Legea nr 571/2003 astfel:

SUMA IN LEI

Profit brut 221 311.75

Cheltuieli nedeductibile din care: 827 586.75

-diferenta diurna 181 759.90

-dobanzi si penalitati 574 281.56

-sponsorizare 40 800, 00

-cheltuieli cu protocol nedeductibile 13 704.48

-TVA aferent chelt de protocol 2 603.85

-TVA aferent acordate cu titlu gratuit 47.90

-amortizare nedeductibila 14 389.06

Deduceri din care : 11 788.67

-fond rezerva 11 027.00

-dividende incasate 761.67

Profit impozabil 1 037 109.83

Impozit pe profit calculat 165 937,57

Reducere aferenta sponsorizarilor 33 187,00

Impozit pe profit datorat 132 750.57

T V A nedeductibil 2 652. 19

Profit net 85 908 .99 Impozitul pe profit a fost virat integral la termenele legale.

Preview document

Raport de Audit - Pagina 1
Raport de Audit - Pagina 2
Raport de Audit - Pagina 3
Raport de Audit - Pagina 4
Raport de Audit - Pagina 5
Raport de Audit - Pagina 6
Raport de Audit - Pagina 7
Raport de Audit - Pagina 8
Raport de Audit - Pagina 9
Raport de Audit - Pagina 10
Raport de Audit - Pagina 11
Raport de Audit - Pagina 12
Raport de Audit - Pagina 13
Raport de Audit - Pagina 14
Raport de Audit - Pagina 15
Raport de Audit - Pagina 16
Raport de Audit - Pagina 17
Raport de Audit - Pagina 18
Raport de Audit - Pagina 19
Raport de Audit - Pagina 20
Raport de Audit - Pagina 21
Raport de Audit - Pagina 22
Raport de Audit - Pagina 23
Raport de Audit - Pagina 24
Raport de Audit - Pagina 25
Raport de Audit - Pagina 26
Raport de Audit - Pagina 27
Raport de Audit - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Raport de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern in Viziunea Standardelor Internationale de Audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Ai nevoie de altceva?