Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 22921
Mărime: 143.82KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andone MARIA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA - AUDIT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

1. CAPITOLUL I – INTRODUCERE IN AUDITUL INFORMATIC

2. CAPITOLUL II – RAPORTUL DE AUDIT

1. INTRODUCERE

2. CONSTATARI SI RECOMANDARI

3. CONCLUZII

3. CAPITOLUL III – SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT

4. CAPITOLUL IV - BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în contabilitate şi finanţe-bănci sisteme informatice au obligativitatea de a realiza periodic auditarea acestor sisteme.

Auditul intern al oricărui agent economic include şi auditul informatic. De cele mai multe ori, se produce o confuzie între auditul intern şi controlul intern, iar auditul informatic (auditul tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiilor, IT/&C) sau auditul sistemelor (aplicaţiilor) informatice ale agentului economic este considerat, în mod restrictiv, ca fiind limitat la latura tehnică a auditului financiar şi a auditului intern.

agentului economic, devenind astfel un instrument puternic de descoperire şi monitorizare a riscurilor. În aceeaşi idee, auditul sistemelor informatice ale agentului economic trebuie privit ca audit al sistemului informatic integrat al agentului economic care conţine şi componenta de subsistem informatic financiar-contabil.

Auditul intern, ce conţine şi auditul informatic, este reprezentat de numeroase grupări ale organismelor naţionale, realizate pe criterii geografice sau de limbă, ca, de exemplu, Uniunea Francofonă a Auditului Intern şi Confederaţia Europeană a Institutelor de Audit Intern.

Auditul financiar şi auditul intern se efectuează având la bază date şi informaţii obţinute în format electronic în condiţiile existenţei unui sistem informatic integrat al agentului economic, auditul financiar şi auditul intern nu exclud auditul informatic, pentru care sunt necesare substanţiale eforturi de conceptualizare, reglementare şi implementare.

Camera Auditorilor Financiari din România a asimilat integral Standardele Internaţionale de Audit Intern, inclusiv pentru mediile de sisteme informatice, CIS (Computerised Information Systems).

Necesitatea realizării controlului şi auditului sistemelor informatice financiar-contabile, reflectată în legislaţie şi normative, rezultă în primul rând din existenţa ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa sistemelor informatice utilizate de agenţii economici în desfăşurarea activităţilor de toate tipurile, adică în administrarea electronică a afacerilor. Toate aceste ameninţări şi vulnerabilităţi ale sistemelor informatice integrate ale agenţilor economici generează riscuri asociate ce afectează securitatea datelor şi care fac obiectul controalelor şi auditului informatic.

Conform Declaraţiei de practică de audit nr.1001, pct.3, „Microcomputerele pot fi folosite pentru a procesa tranzacţiile contabile şi pentru a produce rapoarte care sunt esenţiale la întocmirea situaţiilor financiare. Microcomputerul poate constitui întregul sistem contabil bazat pe computer sau numai pe o parte a acestuia”.

Mai mulţi agenţi economici s-au conformat voluntar organizând compartimente de audit intern, iar băncile comerciale, la insistenţele Băncii Naţionale a României au elaborat manuale de audit intern. Concomitent, în centrele de procesare a datelor electronice, EDP (Electronic Data Processing) ale acestora sunt avute în vedere elemente ce aparţin de auditul informatic, ca parte integrantă a auditului financiar al agentului economic. În fapt, băncile comerciale şi unele societăţi comerciale de tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C) sunt avangarda promovării sistemelor informatice totale ce sprijină toate activităţile specifice, atât pe nivelul de procesare a tranzacţiilor, cât şi pe nivelele de analiză şi management al riscului bancar/comercial şi de asistare a deciziilor.

Între obiectivele prioritare ale Camerei Auditorilor Financiari din România se înscriu, activităţile de cercetare, profesionalizarea auditorilor interni – financiari şi informatici, schimburi profesionale între practicieni şi cei care se ocupă de cercetarea din domeniul auditului intern, promovarea auditului intern ca funcţie nouă a agentului economic, cooperarea cu organismele profesionale şi instituţionale din ţară şi din străinătate.

Auditorul informatic este reprezentat de un informatician specializat în domeniul financiar-contabil. El este certificat ca auditor informatic (Certified Information Systems Auditor, CISA) de ISACA în conformitate şi cu condiţiile stabilite de Camera Auditorilor Financiari din România. Jacques Renard arată, în Teoria şi practica auditului intern, că auditorul informatician nu este un auditor care a învăţat informatică, ci reprezintă neapărat un informatician format după metodologia şi instrumentele Auditului Intern. Acest auditor informatician îşi foloseşte talentul şi competenţele în cinci direcţii fundamentale: auditul centrelor informatice, auditul biroticii, auditul reţelelor informatice, auditul sistemelor în exploatare şi al programelor informatice de aplicaţie şi auditul sistemelor în curs de dezvoltare. Acelaşi Jacques Renard, atunci când analizează funcţiile organizaţiei economice, precizează funcţia informatică a organizaţiei economice, adică o funcţie in integrum şi nu doar un instrument specific informaticii de gestiune.

Auditul informatic reprezintă o ramură distinctă a auditului. Aici se include tehnici şi metode de auditare a software, a aplicaţiilor informatice, a sistemelor informatice tradiţionale, a sistemelor informatice moderne, a aplicaţiilor mobile şi a tuturor aplicaţiilor informatice care utilizează resurse Internet.

Pe măsura creşterii complexităţii proceselor din societatea informaţională, cerinţele sistemelor informatice impun un nivel de credibilitate deosebit de ridicat pe care numai auditul informatic îl susţine cu succes.

Pe timpul planificării auditului informatic există factori care se iau, în mod obligatoriu, în considerare; aceşti factori determină modul în care auditorul abordează procesul de auditare. Auditorul va lua în considerare nivelul riscurilor generate de utilizarea sistemului informatic.

2. Realizarea auditului sistemului informatic contribuie la:

- îmbunătăţirea sistemului şi controalelor procesului;

- prevenirea şi detectarea erorilor şi a fraudelor;

- reducerea riscurilor şi îmbunătăţirea securităţii sistemului;

- planificarea pentru refacere în caz de accidente şi dezastre;

- managementul informaţiilor şi dezvoltării sistemului;

- evaluarea utilizării eficiente a resurselor.

Preview document

Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 1
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 2
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 3
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 4
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 5
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 6
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 7
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 8
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 9
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 10
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 11
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 12
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 13
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 14
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 15
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 16
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 17
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 18
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 19
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 20
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 21
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 22
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 23
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 24
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 25
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 26
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 27
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 28
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 29
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 30
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 31
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 32
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 33
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 34
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 35
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 36
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 37
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 38
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 39
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 40
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 41
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 42
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 43
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 44
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 45
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 46
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 47
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 48
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 49
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 50
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 51
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 52
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 53
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 54
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 55
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 56
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 57
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 58
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 59
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 60
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 61
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 62
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 63
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 64
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 65
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 66
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 67
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 68
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 69
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 70
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 71
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 72
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 73
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 74
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 75
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 76
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 77
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 78
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 79
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 80
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 81
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 82
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 83
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 84
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 85
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 86
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 87
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 88
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 89
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 90
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 91
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 92
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 93
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 94
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 95
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 96
Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi...

Ai nevoie de altceva?