Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 88 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Negescu Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I - Sinteza raportului de evaluare
1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de
evaluare
1.1.1. Prezentarea evaluatorilor
1.1.2. Scopul evaluării, clientul şi destinatarul raportului
1.1.3. Aspecte metodologice
1.2. Prezentarea generala a societăţii
1.3. Rezultatul analizei diagnosticelor
1.4. Reultatul evaluării
Capitolul II - Analiza diagnostic a societăţii comerciale
2.1. Prezentarea societăţii comerciale
2.1.1. Date identificare
2.1.2. Scurt istoric privind ascensorul şi evoluţia societăţii de profil din România
2.1.3. Obiectul de activitate
2.1.4. CS - structura actionariat - acţiuni
2.1.5. Date suplimentare
2.2. Dianostic.juridic
2.2.1. Dreptul societăţii comerciale •
2.2.2. Dreptul comercial
2.2.3. Dreptul civil
2.2.4. Drept fiscal
2.2.5.Dreptul muncii
2.2.6. Dreptul mediului
2.2.7. Dreptul comerţului extern
2.2.8. Litigii
2.3. Diagnostic operaţional
2.3.1. Organizarea activităţii de expoatare
2.3.2. Produse
2.3.3. Activitatea tehnica de intretinere si reparaţii
2.3.4. Asigurarea calităţii produselor
2.3.5. Activitatea de cercetare - dezvoltare
2.3.6. Activitatea de aprovizionare
2.4. Diagnostic comercial
2.4.1. Informaţii privind serviciile firmei
2.4.2. Calitatea produselor
2.4.3. Situaţia privind ponderea categoriilor de venituri in total venituri:
2.4.4. Volumul si evoluţia cifrei de afaceri
2.4.5. Legătura întreprinderii cu mediul
2.4.6. Analiza clienţilor firmei
2.4.7. Analiza mediului concurenţial
2.5. Diagnostic resurse umane si management
2.5.1. Diagnosticul resurselor umane
2.5.2.Diagnosticul managementului firmei
2.6. Diagnostic financiar-contabîl
2.6.1. Generalităţile metodei de analiza
2.6.2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii
2.6.3. Analiza patrimoniului net si a activului net
2.6.4. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta
2.6.5. Analiza lichidităţii si solvabilităţii
2.6.6. Analiza echilibrului economico - financiar prin metoda ratelor
2.6.7.Analiza rezultatelor financiare
Capitolul III - Aplicarea metodelor de evaluare
3.1. Metoda actualizării fluxurilor de lichidităţi înscrisa în abordarea pe bază de venit
3.2. Metoda activului net corectat înscrisa in abordarea pe baza de active
Bibliografie

Extras din document

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare

1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare

1.1.1. Prezentarea evaluatorilor

Echipa de evaluatori are în componenţă următorii membrii:

1.1.2. Scopul evaluării, clientul şi destinatarul raportului

- Scopul evaluării

Evaluarea societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE

COMPANY S.A. vizează stabilirea valorii de piaţă a întreprinderii în vederea fuziunii cu societatea „Lift Expert S.A."

- Destinatarul raportului

Evaluarea este realizată pentru acţionarii societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A.

1.1.3. Aspecte metodologice

- Obiectul şi scopul lucrării

Obiectul evaluării constă în stabilirea valorii de piaţă a societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A.

Se menţionează faptul că valoarea de piaţă este stabilită respectând condiţiile impuse de Standardul Internaţional de Evaluare IVS 1 în definirea valorii de piaţă.

1

lEvaluarea societăţii Ascensorul Romservice Company SA

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbata la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marcheting corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

- Data evaluării şi data raportului de evaluare

Valoarea de piaţa a societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A. este valabilă doar la data raportului de evaluare, 17.01.2006. Valoarea de piaţă estimată este determinată în funcţie de informaţiile cunoscute şi previziunile făcute în urma diagnosticului realizat pentru perioada 2002-2004.

- Ipoteze şi condiţii limitative

Stabilirea valorii de piaţă pentru societatea evaluată s-a realizat în conformitate cu definiţia valorii de piaţă reflectată de Standardul Internaţional de Evaluare IVS 1.

Valoarea de piaţă determinată este valabilă doar la data raportului de evaluare.

Metodologia de întocmire a raportului de evaluare este consecventă cu prevederile standardelor de evaluare.

Concluziile diagnosticării firmei evaluate sunt determinate în conformitate cu standardele de evaluare.

1.2. Prezentarea generala a societăţii

S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A este o societate pe acţiuni, cu capital privat şi are un număr de peste 450 de angajaţi, dispunând de un personal tehnic specializat, autorizat I.S.C.I.R., ce acumulează peste 45 de ani de experienţa în domeniu. Societatea beneficiază totodată de spaţii de producţie proprii şi dotări de un înalt nivel tehnic. Societatea a obţinut diplome acordate de organizaţii cum sunt: Camera de Comerţ şi Industrie a României şi

2

3Evaluarea societăţii Ascensorul Romservice Company SA

Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

Societatea colaborează cu numeroase firme si asigura furnizarea şi montajul unor ascensoare ce îndeplinesc condiţii optime de siguranţă, calitate şi confort, cu finisaje standard sau de lux, în deplină concordanţă cu Normele Europene.

Beneficiarii serviciilor sunt: asociaţii de. locatari, instituţii ale statului, unităţi spitaliceşti, societăţi bancare, societăţi de producţie şi comerciale, unităţi militare, persoane fizice, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE