Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 18350
Mărime: 153.45KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negescu Mihaela
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

Capitolul I - Sinteza raportului de evaluare

1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de

evaluare

1.1.1. Prezentarea evaluatorilor

1.1.2. Scopul evaluării, clientul şi destinatarul raportului

1.1.3. Aspecte metodologice

1.2. Prezentarea generala a societăţii

1.3. Rezultatul analizei diagnosticelor

1.4. Reultatul evaluării

Capitolul II - Analiza diagnostic a societăţii comerciale

2.1. Prezentarea societăţii comerciale

2.1.1. Date identificare

2.1.2. Scurt istoric privind ascensorul şi evoluţia societăţii de profil din România

2.1.3. Obiectul de activitate

2.1.4. CS - structura actionariat - acţiuni

2.1.5. Date suplimentare

2.2. Dianostic.juridic

2.2.1. Dreptul societăţii comerciale •

2.2.2. Dreptul comercial

2.2.3. Dreptul civil

2.2.4. Drept fiscal

2.2.5.Dreptul muncii

2.2.6. Dreptul mediului

2.2.7. Dreptul comerţului extern

2.2.8. Litigii

2.3. Diagnostic operaţional

2.3.1. Organizarea activităţii de expoatare

2.3.2. Produse

2.3.3. Activitatea tehnica de intretinere si reparaţii

2.3.4. Asigurarea calităţii produselor

2.3.5. Activitatea de cercetare - dezvoltare

2.3.6. Activitatea de aprovizionare

2.4. Diagnostic comercial

2.4.1. Informaţii privind serviciile firmei

2.4.2. Calitatea produselor

2.4.3. Situaţia privind ponderea categoriilor de venituri in total venituri:

2.4.4. Volumul si evoluţia cifrei de afaceri

2.4.5. Legătura întreprinderii cu mediul

2.4.6. Analiza clienţilor firmei

2.4.7. Analiza mediului concurenţial

2.5. Diagnostic resurse umane si management

2.5.1. Diagnosticul resurselor umane

2.5.2.Diagnosticul managementului firmei

2.6. Diagnostic financiar-contabîl

2.6.1. Generalităţile metodei de analiza

2.6.2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii

2.6.3. Analiza patrimoniului net si a activului net

2.6.4. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta

2.6.5. Analiza lichidităţii si solvabilităţii

2.6.6. Analiza echilibrului economico - financiar prin metoda ratelor

2.6.7.Analiza rezultatelor financiare

Capitolul III - Aplicarea metodelor de evaluare

3.1. Metoda actualizării fluxurilor de lichidităţi înscrisa în abordarea pe bază de venit

3.2. Metoda activului net corectat înscrisa in abordarea pe baza de active

Bibliografie

Extras din document

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare

1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare

1.1.1. Prezentarea evaluatorilor

Echipa de evaluatori are în componenţă următorii membrii:

1.1.2. Scopul evaluării, clientul şi destinatarul raportului

- Scopul evaluării

Evaluarea societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE

COMPANY S.A. vizează stabilirea valorii de piaţă a întreprinderii în vederea fuziunii cu societatea „Lift Expert S.A."

- Destinatarul raportului

Evaluarea este realizată pentru acţionarii societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A.

1.1.3. Aspecte metodologice

- Obiectul şi scopul lucrării

Obiectul evaluării constă în stabilirea valorii de piaţă a societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A.

Se menţionează faptul că valoarea de piaţă este stabilită respectând condiţiile impuse de Standardul Internaţional de Evaluare IVS 1 în definirea valorii de piaţă.

1

lEvaluarea societăţii Ascensorul Romservice Company SA

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbata la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marcheting corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

- Data evaluării şi data raportului de evaluare

Valoarea de piaţa a societăţii S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A. este valabilă doar la data raportului de evaluare, 17.01.2006. Valoarea de piaţă estimată este determinată în funcţie de informaţiile cunoscute şi previziunile făcute în urma diagnosticului realizat pentru perioada 2002-2004.

- Ipoteze şi condiţii limitative

Stabilirea valorii de piaţă pentru societatea evaluată s-a realizat în conformitate cu definiţia valorii de piaţă reflectată de Standardul Internaţional de Evaluare IVS 1.

Valoarea de piaţă determinată este valabilă doar la data raportului de evaluare.

Metodologia de întocmire a raportului de evaluare este consecventă cu prevederile standardelor de evaluare.

Concluziile diagnosticării firmei evaluate sunt determinate în conformitate cu standardele de evaluare.

1.2. Prezentarea generala a societăţii

S.C. ASCENSORUL ROMSERVICE COMPANY S.A este o societate pe acţiuni, cu capital privat şi are un număr de peste 450 de angajaţi, dispunând de un personal tehnic specializat, autorizat I.S.C.I.R., ce acumulează peste 45 de ani de experienţa în domeniu. Societatea beneficiază totodată de spaţii de producţie proprii şi dotări de un înalt nivel tehnic. Societatea a obţinut diplome acordate de organizaţii cum sunt: Camera de Comerţ şi Industrie a României şi

2

3Evaluarea societăţii Ascensorul Romservice Company SA

Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

Societatea colaborează cu numeroase firme si asigura furnizarea şi montajul unor ascensoare ce îndeplinesc condiţii optime de siguranţă, calitate şi confort, cu finisaje standard sau de lux, în deplină concordanţă cu Normele Europene.

Beneficiarii serviciilor sunt: asociaţii de. locatari, instituţii ale statului, unităţi spitaliceşti, societăţi bancare, societăţi de producţie şi comerciale, unităţi militare, persoane fizice, etc.

Preview document

Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 1
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 2
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 3
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 4
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 5
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 6
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 7
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 8
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 9
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 10
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 11
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 12
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 13
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 14
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 15
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 16
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 17
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 18
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 19
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 20
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 21
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 22
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 23
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 24
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 25
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 26
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 27
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 28
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 29
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 30
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 31
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 32
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 33
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 34
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 35
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 36
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 37
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 38
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 39
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 40
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 41
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 42
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 43
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 44
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 45
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 46
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 47
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 48
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 49
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 50
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 51
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 52
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 53
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 54
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 55
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 56
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 57
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 58
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 59
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 60
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 61
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 62
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 63
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 64
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 65
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 66
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 67
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 68
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 69
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 70
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 71
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 72
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 73
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 74
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 75
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 76
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 77
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 78
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 79
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 80
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 81
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 82
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 83
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 84
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 85
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 86
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 87
Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Concepte și teorii de evaluare în afaceri - raport de evaluare a SNTFC CFR Călători SA

RAPORT DE EVALUARE S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. 1.Client (Beneficiar) S.N.T.F.C. CĂLĂTORI S.A. 2.Executant S.C. DELTA CONSULTING S.R.L.,...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Raport evaluare SC Electromagnetica SA

-- Capitolul I -- SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE PREZENTAREA EVALUATORILOR Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membri: Scurt...

Proiect evaluarea întreprinderii - raport de evaluare

1. SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE Datele de identificare ale societatii: Numele firmei: SC BIOFARM SA Sediul firmei (adresa, telefon, fax):...

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe...

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii 1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI Compania NAVROM transporta anual peste 10 milioane tone marfuri din cele mai...

Raport de Evaluare - SC Danubiana SA

GENERALITĂŢI I. 1. CERTIFICARE - Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. - Analizele, opiniile şi concluziile din...

Ai nevoie de altceva?