Raport de Evaluare - SC Alfa SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12691
Mărime: 114.31KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Ion

Cuprins

CAPITOLUL I - GENERALITATI 7

I.1. CERTIFICARE 7

I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI 8

I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII 8

I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE 8

I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE 8

I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI 8

I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE 8

CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC 10

II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. “ALFA “ S.A. 10

II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC 10

II. 2.1. Actul de constituire si forma juridica 11

II.2.2. Statutul si contractul de societate 11

II.2.3. Capitalul social 11

II.2.4. Dreptul de proprietate 11

II.2.5. Salariati, drepturi sociale 12

II.2.6. Registrele si evidentele contabile 12

II.2.7. Situatia datoriilor si creantelor 12

II.2.8. Aspecte comerciale 12

II.2.9. Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc. 12

II.2.10. Litigii 12

II.2.11. Autorizatii de functionare 12

II.2.12. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic 13

II.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL 13

II.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale 13

II.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere 13

II.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere 14

II.3.4. Asigurare utilitati 14

II.3.5. Organizarea fluxului operational 14

II.3.6. Investitii 15

II.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite 15

II.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii 15

II.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational 15

II.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL 16

II.4.1. Mediul 16

II.4.2. Produsele si serviciile societatii 16

II.4.3. Piata si clientii 16

II.4.4. Furnizorii 16

II.4.5. Concurenta 16

II.4.6. Organizarea activitatii comerciale 16

II.4.7 Politica de preturi 17

II.4.8. Situatia sectorului 17

II.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietii 18

II.4.10. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial 18

II.5 DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT SI RESURSE UMANE 18

II.5.1 Organizarea societatii si structuri 18

II.5.2. Conducerea societatii 19

II.5.3. Personalul 19

II.6 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA 25

II.6.1. Analiza financiar-patrimoniala 26

II.6.1.1 Analiza bilantului 26

II.6.2 Analiza rentabilitatii 31

III.1. EVALUAREA BAZATA PE METODE PATRIMONIALE 38

III.1.a. Activul net contabil (ANC) 38

III.1.b. Activul net corectat (ANc) 38

III.1.b.1. Corectii bilantiere 38

III.2. EVALUAREA BAZATA PE METODE DE RANDAMENT 41

III.2.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate 41

III.2.1.1. Premise generale 41

III.2.1.2. Rata de actualizare 41

III.2.1.3. Durata previziunii 42

III.2.1.4. Valoarea reziduala 42

III.2.1.5. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati 42

III.2.1.6. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate 46

III.3. SINTEZA REZULTATELOR SI CONCLUZII 47

III.3.a. Determinarea valorii totale a societatii comerciale 47

III.3.b. Determinarea valorii minime a societatii comerciale 47

III.3.c. Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale 48

SURSE DE INFORMARE 49

Extras din document

CAPITOLUL I - GENERALITATI

I.1. CERTIFICARE

- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;

- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare din punct de vedere profesional;

- Nu am nici un interes actual sau de perspectiva in firma ce face obiectul acestui raport si nu avem nici un interes personal si nici nu suntem partinitori fata de vreuna din partile implicate;

- Remunerarea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior, remunerarea de fapt nu exista, lucrarea fiind cu scop didactic;

- Certific faptul ca am efectuat personal inspectia firmei care face obiectul acestui raport, pastrand confidentialitatea si apeland la scenarii pentru a slujii scopului didactic;

- Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest raport;

- Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

Evaluator:

Data: 5 iunie 2007

I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI

Evaluatorul are fata de societatea comerciala "ALFA" SA pozitia de executant.

I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII

Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale "ALFA" SA Bucuresti, persoana juridica romana cu capital privat.

Scopul prezentei lucrari este determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea vanzarii.

Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 5 iunie 2007.

I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiile continuitatii activitatii prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De asemenea mentionam si recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societatilor comerciale, respectiv faptul ca ipoteza de plecare este estimarea valorii in conditii de exploatare normala a activelor societatii si in concordanta cu vocatia lor -deci societatea va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de constructii metalice -confectie si montaj, aparataje electrice -constructie si montaj, vopsitorie, etc.

Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:

- documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate la beneficiar;

- vizionarea in teren a cladirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activitatile specifice, organizare, stocuri, etc.;

- discutii purtate cu membrii conducerii societatii si alti salariati autorizati de conducerea societatii;

- analiza si interpretarea informatiilor culese, exclusiv in scopul propus si enuntat in subcapitolul anterior;

- elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de baza :

= juridic;

= comercial;

= operational;

= organizare, management si resurse umane;

= economico - financiar;

-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;

-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de randament. Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile ANEVAR, si tine cont de specificul activitatii societatii.

I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al S.C. “ALFA” S.A. si al evaluatorului, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara.

I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat in subcapitolul I.3. si este intocmit numai pentru uzul beneficiarului.

Raportul este confidential atat pentru beneficiar cat si pentru evaluator si nu se accepta nici-o responsabilitate fata de terti, in nici o circumstanta.

I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori mentionati la subcapitolul I.2. in calitate de executant, avand la baza informatiile puse la dispozitie de catre S.C. "ALFA" S.A. Bucuresti, urmand a fi folosit pentru stabilirea valorii de piata a unei actiunii.

In elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii, nefiind omise deliberat nici o informatie si dupa cunostinta evaluatorilor toate acestea sunt corecte.

Mijloacele fixe au fost vizionate si inspectate de catre evaluatori si a fost evidentiata eventualele situatii nefavorabile cum ar fi: deprecieri de orice natura si (in) posibilitatea inlaturarii lor.

Evaluatorul nu va putea fi facuti raspunzatori pentru existenta unor vicii ascunse (neaparente) privind mijloacele fixe, acestia neavand competentele necesare si prin urmare nu au efectuat expertize tehnice de detaliu si nici nu a inspectat acele parti ale mijloacelor de transport sau calculatoare, care sunt acoperite sau inaccesibile si in consecinta aceste parti au fost considerate in stare tehnica buna.

Evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse pe care le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii si corectitudinii datelor furnizate de client si terte persoane.

Evaluatorul a presupus ca informatiile furnizate privind reparatiile efectuate asupra mijloacelor fixe sunt complete si corecte.

Evaluatorl a presupus ca functionarea firmei se conformeaza restrictiilor impuse de lege, detine toate licentele, autorizatiile si certificatele necesare si ca acestea vor putea fi reactualizate in viitor, daca acest lucru se impune.

Previziunile sau estimarile privind exploatarea mijloacelor fixe sunt bazate pe informatiile primite de la "operator" in conditiile curente ale pietei, intr-o economie considerata stabila in continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba functie de conditiile economice ce pot apare ulterior evaluarii.

Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor si S.C. "ALFA" S.A. si nici o legatura cu partile interesate in tranzactia actiunilor.

Preview document

Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 1
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 2
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 3
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 4
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 5
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 6
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 7
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 8
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 9
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 10
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 11
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 12
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 13
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 14
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 15
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 16
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 17
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 18
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 19
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 20
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 21
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 22
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 23
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 24
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 25
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 26
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 27
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 28
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 29
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 30
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 31
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 32
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 33
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 34
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 35
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 36
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 37
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 38
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 39
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 40
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 41
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 42
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 43
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 44
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 45
Raport de Evaluare - SC Alfa SA - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare - SC Alfa SA.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare al SC COMODIM SRL

1. Rezumatul faptelor principale si al concluziilor importante SC COMODIM SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrata la Registrul Comertului...

Concepte si Teorii de Evaluare in Afaceri - Raport de Evaluare a SNTFC CFR Calatori SA

RAPORT DE EVALUARE S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. 1.Client (Beneficiar) S.N.T.F.C. CĂLĂTORI S.A. 2.Executant S.C. DELTA CONSULTING S.R.L.,...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare 1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare 1.1.1. Prezentarea...

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii 1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI Compania NAVROM transporta anual peste 10 milioane tone marfuri din cele mai...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Raport de Evaluare - SC Danubiana SA

GENERALITĂŢI I. 1. CERTIFICARE - Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. - Analizele, opiniile şi concluziile din...

Raportări Financiare ale Entităților Economice

CAP I. Prezentarea societăţii comerciale I.1. Denumire, înfiinţare, capital Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerţului în data de...

Ai nevoie de altceva?