Raport de Evaluare - SC Alfa SA

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare - SC Alfa SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mircea Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Contabilitate, Finante

Cuprins

CAPITOLUL I - GENERALITATI 7
I.1. CERTIFICARE 7
I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI 8
I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII 8
I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE 8
I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE 8
I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI 8
I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE 8
CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC 10
II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. “ALFA “ S.A. 10
II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC 10
II. 2.1. Actul de constituire si forma juridica 11
II.2.2. Statutul si contractul de societate 11
II.2.3. Capitalul social 11
II.2.4. Dreptul de proprietate 11
II.2.5. Salariati, drepturi sociale 12
II.2.6. Registrele si evidentele contabile 12
II.2.7. Situatia datoriilor si creantelor 12
II.2.8. Aspecte comerciale 12
II.2.9. Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc. 12
II.2.10. Litigii 12
II.2.11. Autorizatii de functionare 12
II.2.12. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic 13
II.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL 13
II.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale 13
II.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere 13
II.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere 14
II.3.4. Asigurare utilitati 14
II.3.5. Organizarea fluxului operational 14
II.3.6. Investitii 15
II.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite 15
II.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii 15
II.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational 15
II.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL 16
II.4.1. Mediul 16
II.4.2. Produsele si serviciile societatii 16
II.4.3. Piata si clientii 16
II.4.4. Furnizorii 16
II.4.5. Concurenta 16
II.4.6. Organizarea activitatii comerciale 16
II.4.7 Politica de preturi 17
II.4.8. Situatia sectorului 17
II.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietii 18
II.4.10. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial 18
II.5 DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT SI RESURSE UMANE 18
II.5.1 Organizarea societatii si structuri 18
II.5.2. Conducerea societatii 19
II.5.3. Personalul 19
II.6 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA 25
II.6.1. Analiza financiar-patrimoniala 26
II.6.1.1 Analiza bilantului 26
II.6.2 Analiza rentabilitatii 31
III.1. EVALUAREA BAZATA PE METODE PATRIMONIALE 38
III.1.a. Activul net contabil (ANC) 38
III.1.b. Activul net corectat (ANc) 38
III.1.b.1. Corectii bilantiere 38
III.2. EVALUAREA BAZATA PE METODE DE RANDAMENT 41
III.2.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate 41
III.2.1.1. Premise generale 41
III.2.1.2. Rata de actualizare 41
III.2.1.3. Durata previziunii 42
III.2.1.4. Valoarea reziduala 42
III.2.1.5. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati 42
III.2.1.6. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate 46
III.3. SINTEZA REZULTATELOR SI CONCLUZII 47
III.3.a. Determinarea valorii totale a societatii comerciale 47
III.3.b. Determinarea valorii minime a societatii comerciale 47
III.3.c. Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale 48
SURSE DE INFORMARE 49

Extras din document

CAPITOLUL I - GENERALITATI

I.1. CERTIFICARE

- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;

- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare din punct de vedere profesional;

- Nu am nici un interes actual sau de perspectiva in firma ce face obiectul acestui raport si nu avem nici un interes personal si nici nu suntem partinitori fata de vreuna din partile implicate;

- Remunerarea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior, remunerarea de fapt nu exista, lucrarea fiind cu scop didactic;

- Certific faptul ca am efectuat personal inspectia firmei care face obiectul acestui raport, pastrand confidentialitatea si apeland la scenarii pentru a slujii scopului didactic;

- Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest raport;

- Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

Evaluator:

Data: 5 iunie 2007

I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI

Evaluatorul are fata de societatea comerciala "ALFA" SA pozitia de executant.

I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII

Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale "ALFA" SA Bucuresti, persoana juridica romana cu capital privat.

Scopul prezentei lucrari este determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea vanzarii.

Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 5 iunie 2007.

I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiile continuitatii activitatii prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De asemenea mentionam si recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societatilor comerciale, respectiv faptul ca ipoteza de plecare este estimarea valorii in conditii de exploatare normala a activelor societatii si in concordanta cu vocatia lor -deci societatea va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de constructii metalice -confectie si montaj, aparataje electrice -constructie si montaj, vopsitorie, etc.

Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:

- documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate la beneficiar;

- vizionarea in teren a cladirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activitatile specifice, organizare, stocuri, etc.;

- discutii purtate cu membrii conducerii societatii si alti salariati autorizati de conducerea societatii;

- analiza si interpretarea informatiilor culese, exclusiv in scopul propus si enuntat in subcapitolul anterior;

- elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de baza :

= juridic;

= comercial;

= operational;

= organizare, management si resurse umane;

= economico - financiar;

-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;

-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de randament. Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile ANEVAR, si tine cont de specificul activitatii societatii.

I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al S.C. “ALFA” S.A. si al evaluatorului, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara.

I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat in subcapitolul I.3. si este intocmit numai pentru uzul beneficiarului.

Raportul este confidential atat pentru beneficiar cat si pentru evaluator si nu se accepta nici-o responsabilitate fata de terti, in nici o circumstanta.

I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori mentionati la subcapitolul I.2. in calitate de executant, avand la baza informatiile puse la dispozitie de catre S.C. "ALFA" S.A. Bucuresti, urmand a fi folosit pentru stabilirea valorii de piata a unei actiunii.

In elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii, nefiind omise deliberat nici o informatie si dupa cunostinta evaluatorilor toate acestea sunt corecte.

Mijloacele fixe au fost vizionate si inspectate de catre evaluatori si a fost evidentiata eventualele situatii nefavorabile cum ar fi: deprecieri de orice natura si (in) posibilitatea inlaturarii lor.

Evaluatorul nu va putea fi facuti raspunzatori pentru existenta unor vicii ascunse (neaparente) privind mijloacele fixe, acestia neavand competentele necesare si prin urmare nu au efectuat expertize tehnice de detaliu si nici nu a inspectat acele parti ale mijloacelor de transport sau calculatoare, care sunt acoperite sau inaccesibile si in consecinta aceste parti au fost considerate in stare tehnica buna.

Evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse pe care le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii si corectitudinii datelor furnizate de client si terte persoane.

Evaluatorul a presupus ca informatiile furnizate privind reparatiile efectuate asupra mijloacelor fixe sunt complete si corecte.

Evaluatorl a presupus ca functionarea firmei se conformeaza restrictiilor impuse de lege, detine toate licentele, autorizatiile si certificatele necesare si ca acestea vor putea fi reactualizate in viitor, daca acest lucru se impune.

Previziunile sau estimarile privind exploatarea mijloacelor fixe sunt bazate pe informatiile primite de la "operator" in conditiile curente ale pietei, intr-o economie considerata stabila in continuare. Prin urmare aceste previziuni se pot schimba functie de conditiile economice ce pot apare ulterior evaluarii.

Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor si S.C. "ALFA" S.A. si nici o legatura cu partile interesate in tranzactia actiunilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare - SC Alfa SA.doc