Raport de Evaluare - SC Danubiana SA

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare - SC Danubiana SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI
I. 1. CERTIFICARE 5
I. 2. PREZENTAREA EVALUATORILOR 5
I. 3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DATA EVALUĂRII 5
I. 4. BAZELE EVALUĂRII ŞI PROCEDURA DE EVALUARE 6
I. 5. CLAUZE DE NEPUBLICARE 6
I. 6. RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE TERŢI 6
I. 7. DECLARAŢIE PRIVIND CONDIŢIILE LIMITATIVE 6
CAPITOLUL 2 – ANALIZA DIAGNOSTIC
II. 1. SCURT ISTORIC ŞI PREZENTAREA SC DANUBIANA SA 9
II. 2. DIAGNOSTICUL JURIDIC 11
II. 2. 1. DREPTUL SOCIETĂŢII COMERCIALE 11
II. 2. 1. 1. ACTUL DE CONSTITUIRE ŞI FORMA JURIDICĂ 11
II. 2. 1. 2. STATUTUL ŞI CONTRACTUL DE SOCIETATE 11
II. 2. 1. 3. CAPITALUL SOCIAL 11
II. 2. 2. DREPTUL CIVIL 12
II. 2. 2. 1. DREPTUL DE PROPRIETATE 12
II. 2. 2. 2. LICENŢE, BREVETE, MĂRCI, INVENŢII 13
II. 2. 3. DREPTUL COMERCIAL 13
II. 2. 4. DREPTUL MUNCII 14
II. 2. 5. DREPTUL DE MEDIU 14
II. 2. 6. DREPTUL FISCAL 14
II. 2. 7. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI JURIDIC 14
II. 3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE ŞI AL MANAGEMENTULUI 15
II. 3. 1. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII ŞI STRUCTURI 15
II. 3. 2. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 15
II. 3. 3. PERSONAL 16
II. 3. 4. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI RESURSELOR UMANE ŞI AL MANAGEMENTULUI 21
II. 4. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL 22
II. 4. 1. AMPLASAMENTUL SOCIETĂŢII, SUCURSALE, FILIALE 22
II. 4. 2. UTILIZAREA SUPRAFEŢELOR, CĂI DE ACCES ŞI POSIBILITĂŢI DE EXTINDERE 22
II. 4. 3. MIJLOACE FIXE, DOTARE, UTILIZARE, ÎNTREŢINERE 22
II. 4. 4. ASIGURARE UTILITĂŢI 23
II. 4. 5. ORGANIZAREA FLUXULUI OPERAŢIONAL 23
II. 4. 6. INVESTIŢII 24
II. 4. 7. CALITATEA PRODUSELOR FABRICATE 24
II. 4. 8. NECESITATEA DE RESTRUCTURARE ŞI INVESTIŢII 24
II. 4. 9. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI OPERAŢIONAL 24
II. 5. DIAGNOSTICUL COMERCIAL 25
II. 5. 1. MEDIUL 25
II. 5. 2. PRODUSELE SOCIETĂŢII 25
II. 5. 3. CLIENŢII 25
II. 5. 4. FURNIZORII 27
II. 5. 5. CONCURENŢA 29
II. 5. 6. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 31
II. 5. 7. SITUAŢIA SECTORULUI 33
II. 5. 8. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI COMERCIAL 34
II. 6. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 35
II. 6. 1. ANALIZA CORELAŢIEI FOND DE RULEMENT-NECESAR DE FOND DE RULMENT-TREZORERIE NETĂ 35
II. 6. 2. ANALIZA CORELAŢIEI CREANŢE-OBLIGAŢII 38
II. 6. 3. ANALIZA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII 42
II. 6. 4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 42
II. 6. 5. ANALIZA RENTABILITĂŢII 43
II. 6. 6. ANALIYA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 45
II. 6. 7. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI FINACIAR 48
II. 7. AVANTAJE ŞI PUNCTE SLABE ALE SOCIETĂŢII 48
CAPITOLUL III – EVALUAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE
III. 1. EVALUAREA BAZATĂ PE METODE PATRIMONIALE 51
III. 1. 1. ACTIVUL NET CONTABIL 51
III. 1. 2. ACTIVUL NET DE LICHIDARE 51
III. 1. 2. 1. CORECŢII BILANŢIERE 51
III. 2. EVALUAREA BAZATĂ PE METODE DE RANDAMENT 53
III. 2. 1. METODA FLUXURILOR FINANCIARE ACTUALIZATE 53
III. 2. 1. 1. PREMISE GENERALE 53
III. 2. 1. 2. RATA DE ACTUALIZARE 54
III. 2. 1. 3. DURATA PREVIZIUNII 54
III. 2. 1. 4. VALOAREA REZIDUALĂ 54
III. 2. 1. 5. DETERMINAREA FLUXURILOR FINANCIARE DE DISPONIBILITĂŢI 54
III. 2. 1. 6. REZULTATUL METODEI FLUXURILOR FINANCIARE ACTUALIZATE 58
III. 3. SINTEZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZII 58
III. 3. 1. DETERMINAREA VALORII TOTALE A SOCIETĂŢII COMERCIALE 59
III. 3. 2. DETERMINAREA VALORII MINIME A SOCIETĂŢII COMERCIALE 59
III. 3. 3. DETERMINARII VALORII ACŢIUNILOR SOCIETĂŢII COMERCIALE 59
SURSE DE INFORMARE 59
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

GENERALITĂŢI

I. 1. CERTIFICARE

- Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte.

- Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile specificate şi se constituie ca analize, concluzii şi opinii personale şi nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

- Nu exista nici un interes actual sau de perspectivă în firma ce face obiectul acestui raport şi nu avem nici un interes personal şi nici nu suntem părtinitori faţă de vreuna din părţile implicate.

- Remunerarea nu se face în funcţie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obţinere a unui rezultat dorit sau de apariţia unui eveniment ulterior, remunerarea de fapt nu există, lucrarea fiind realizată cu scop didactic.

- Certificăm faptul că am efectuat personal inspecţia firmei care face obiectul acestui raport, păstrând confidenţialitatea şi apelând la scenarii pentru a sluji scopului didactic.

- Nimeni altcineva nu a oferit asistenţă profesională semnificativă celor care semnează acest raport.

- Prin prezenta certificăm că suntem competenţi să efectuăm acest raport de evaluare.

Evaluatori:

Data : 20.05.2008

I. 2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluatorii au faţă de societatea comercială DANUBIANA S.A. poziţia de executanţi.

Colectivul de evaluatori este format din:

I. 3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DATA EVALUĂRII

Obiectul prezentei lucrări se referă la evaluarea SC DANUBIANA SA, persoană juridică română cu capital privat.

Scopul prezentei lucrări este determinarea valorii de lichidare a societăţii.

Data calendaristică la care vor fi considerate valorile determinate este: 20.05.2008.

I. 4. BAZELE EVALUĂRII ŞI PROCEDURA DE EVALUARE

Baza evaluării realizate în prezentul raport este “valoarea de lichidare în situaţia în care un grup de active folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în mod individual, în urma închiderii întreprinderii”. Menţionăm recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societăţilor comerciale, respectiv faptul că ipoteza de plecare este estimarea valorii de piaţă pentru lichidarea activelor.

Etapele parcurse pentru determinarea valorii de lichidare a societăţii sunt:

- Documentarea pe baza unei liste de informaţii solicitate la beneficiar;

- Vizionarea în teren a clădirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activităţile specifice, organizare, stocuri, etc.;

- Discuţii purtate cu membrii conducerii societăţii şi alţi salariaţi autorizaţi de conducerea societăţii;

- Analiza şi interpretarea informaţiilor culese, exclusiv în scopul propus şi enunţat în subcapitolul anterior;

- Elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de bază:

- Juridic

- Management şi resurse umane

- Comercial

- Operaţional

- Financiar.

- Întocmirea scenariilor posibile de evoluţie a societăţii;

- Determinarea unor intervale de valori aplicând metode din categoria celor patrimoniale şi de randament.

Procedura de evaluare este în conformitate cu standardele şi recomandările ANEVAR şi ţine cont de specificul activităţii societăţii.

I. 5. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta nu poate fi publicat nici inclus într-un document destinat publicului, fără acordul scris şi prealabil al S.C. DANUBIANA S.A. şi al evaluatorilor, cu specificarea formei şi contextului în care ar urma să apară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare - SC Danubiana SA.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE