Raport de evaluare - SC Danubiana SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 12713
Mărime: 444.46KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI

I. 1. CERTIFICARE 5

I. 2. PREZENTAREA EVALUATORILOR 5

I. 3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DATA EVALUĂRII 5

I. 4. BAZELE EVALUĂRII ŞI PROCEDURA DE EVALUARE 6

I. 5. CLAUZE DE NEPUBLICARE 6

I. 6. RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE TERŢI 6

I. 7. DECLARAŢIE PRIVIND CONDIŢIILE LIMITATIVE 6

CAPITOLUL 2 – ANALIZA DIAGNOSTIC

II. 1. SCURT ISTORIC ŞI PREZENTAREA SC DANUBIANA SA 9

II. 2. DIAGNOSTICUL JURIDIC 11

II. 2. 1. DREPTUL SOCIETĂŢII COMERCIALE 11

II. 2. 1. 1. ACTUL DE CONSTITUIRE ŞI FORMA JURIDICĂ 11

II. 2. 1. 2. STATUTUL ŞI CONTRACTUL DE SOCIETATE 11

II. 2. 1. 3. CAPITALUL SOCIAL 11

II. 2. 2. DREPTUL CIVIL 12

II. 2. 2. 1. DREPTUL DE PROPRIETATE 12

II. 2. 2. 2. LICENŢE, BREVETE, MĂRCI, INVENŢII 13

II. 2. 3. DREPTUL COMERCIAL 13

II. 2. 4. DREPTUL MUNCII 14

II. 2. 5. DREPTUL DE MEDIU 14

II. 2. 6. DREPTUL FISCAL 14

II. 2. 7. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI JURIDIC 14

II. 3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE ŞI AL MANAGEMENTULUI 15

II. 3. 1. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII ŞI STRUCTURI 15

II. 3. 2. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 15

II. 3. 3. PERSONAL 16

II. 3. 4. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI RESURSELOR UMANE ŞI AL MANAGEMENTULUI 21

II. 4. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL 22

II. 4. 1. AMPLASAMENTUL SOCIETĂŢII, SUCURSALE, FILIALE 22

II. 4. 2. UTILIZAREA SUPRAFEŢELOR, CĂI DE ACCES ŞI POSIBILITĂŢI DE EXTINDERE 22

II. 4. 3. MIJLOACE FIXE, DOTARE, UTILIZARE, ÎNTREŢINERE 22

II. 4. 4. ASIGURARE UTILITĂŢI 23

II. 4. 5. ORGANIZAREA FLUXULUI OPERAŢIONAL 23

II. 4. 6. INVESTIŢII 24

II. 4. 7. CALITATEA PRODUSELOR FABRICATE 24

II. 4. 8. NECESITATEA DE RESTRUCTURARE ŞI INVESTIŢII 24

II. 4. 9. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI OPERAŢIONAL 24

II. 5. DIAGNOSTICUL COMERCIAL 25

II. 5. 1. MEDIUL 25

II. 5. 2. PRODUSELE SOCIETĂŢII 25

II. 5. 3. CLIENŢII 25

II. 5. 4. FURNIZORII 27

II. 5. 5. CONCURENŢA 29

II. 5. 6. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 31

II. 5. 7. SITUAŢIA SECTORULUI 33

II. 5. 8. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI COMERCIAL 34

II. 6. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 35

II. 6. 1. ANALIZA CORELAŢIEI FOND DE RULEMENT-NECESAR DE FOND DE RULMENT-TREZORERIE NETĂ 35

II. 6. 2. ANALIZA CORELAŢIEI CREANŢE-OBLIGAŢII 38

II. 6. 3. ANALIZA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII 42

II. 6. 4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 42

II. 6. 5. ANALIZA RENTABILITĂŢII 43

II. 6. 6. ANALIYA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 45

II. 6. 7. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE DIAGNOSTICULUI FINACIAR 48

II. 7. AVANTAJE ŞI PUNCTE SLABE ALE SOCIETĂŢII 48

CAPITOLUL III – EVALUAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

III. 1. EVALUAREA BAZATĂ PE METODE PATRIMONIALE 51

III. 1. 1. ACTIVUL NET CONTABIL 51

III. 1. 2. ACTIVUL NET DE LICHIDARE 51

III. 1. 2. 1. CORECŢII BILANŢIERE 51

III. 2. EVALUAREA BAZATĂ PE METODE DE RANDAMENT 53

III. 2. 1. METODA FLUXURILOR FINANCIARE ACTUALIZATE 53

III. 2. 1. 1. PREMISE GENERALE 53

III. 2. 1. 2. RATA DE ACTUALIZARE 54

III. 2. 1. 3. DURATA PREVIZIUNII 54

III. 2. 1. 4. VALOAREA REZIDUALĂ 54

III. 2. 1. 5. DETERMINAREA FLUXURILOR FINANCIARE DE DISPONIBILITĂŢI 54

III. 2. 1. 6. REZULTATUL METODEI FLUXURILOR FINANCIARE ACTUALIZATE 58

III. 3. SINTEZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZII 58

III. 3. 1. DETERMINAREA VALORII TOTALE A SOCIETĂŢII COMERCIALE 59

III. 3. 2. DETERMINAREA VALORII MINIME A SOCIETĂŢII COMERCIALE 59

III. 3. 3. DETERMINARII VALORII ACŢIUNILOR SOCIETĂŢII COMERCIALE 59

SURSE DE INFORMARE 59

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

GENERALITĂŢI

I. 1. CERTIFICARE

- Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte.

- Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile specificate şi se constituie ca analize, concluzii şi opinii personale şi nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

- Nu exista nici un interes actual sau de perspectivă în firma ce face obiectul acestui raport şi nu avem nici un interes personal şi nici nu suntem părtinitori faţă de vreuna din părţile implicate.

- Remunerarea nu se face în funcţie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obţinere a unui rezultat dorit sau de apariţia unui eveniment ulterior, remunerarea de fapt nu există, lucrarea fiind realizată cu scop didactic.

- Certificăm faptul că am efectuat personal inspecţia firmei care face obiectul acestui raport, păstrând confidenţialitatea şi apelând la scenarii pentru a sluji scopului didactic.

- Nimeni altcineva nu a oferit asistenţă profesională semnificativă celor care semnează acest raport.

- Prin prezenta certificăm că suntem competenţi să efectuăm acest raport de evaluare.

Evaluatori:

Data : 20.05.2008

I. 2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluatorii au faţă de societatea comercială DANUBIANA S.A. poziţia de executanţi.

Colectivul de evaluatori este format din:

I. 3. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DATA EVALUĂRII

Obiectul prezentei lucrări se referă la evaluarea SC DANUBIANA SA, persoană juridică română cu capital privat.

Scopul prezentei lucrări este determinarea valorii de lichidare a societăţii.

Data calendaristică la care vor fi considerate valorile determinate este: 20.05.2008.

I. 4. BAZELE EVALUĂRII ŞI PROCEDURA DE EVALUARE

Baza evaluării realizate în prezentul raport este “valoarea de lichidare în situaţia în care un grup de active folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în mod individual, în urma închiderii întreprinderii”. Menţionăm recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societăţilor comerciale, respectiv faptul că ipoteza de plecare este estimarea valorii de piaţă pentru lichidarea activelor.

Etapele parcurse pentru determinarea valorii de lichidare a societăţii sunt:

- Documentarea pe baza unei liste de informaţii solicitate la beneficiar;

- Vizionarea în teren a clădirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activităţile specifice, organizare, stocuri, etc.;

- Discuţii purtate cu membrii conducerii societăţii şi alţi salariaţi autorizaţi de conducerea societăţii;

- Analiza şi interpretarea informaţiilor culese, exclusiv în scopul propus şi enunţat în subcapitolul anterior;

- Elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de bază:

- Juridic

- Management şi resurse umane

- Comercial

- Operaţional

- Financiar.

- Întocmirea scenariilor posibile de evoluţie a societăţii;

- Determinarea unor intervale de valori aplicând metode din categoria celor patrimoniale şi de randament.

Procedura de evaluare este în conformitate cu standardele şi recomandările ANEVAR şi ţine cont de specificul activităţii societăţii.

I. 5. CLAUZE DE NEPUBLICARE

Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta nu poate fi publicat nici inclus într-un document destinat publicului, fără acordul scris şi prealabil al S.C. DANUBIANA S.A. şi al evaluatorilor, cu specificarea formei şi contextului în care ar urma să apară.

Preview document

Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 1
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 2
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 3
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 4
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 5
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 6
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 7
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 8
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 9
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 10
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 11
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 12
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 13
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 14
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 15
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 16
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 17
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 18
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 19
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 20
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 21
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 22
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 23
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 24
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 25
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 26
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 27
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 28
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 29
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 30
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 31
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 32
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 33
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 34
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 35
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 36
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 37
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 38
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 39
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 40
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 41
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 42
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 43
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 44
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 45
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 46
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 47
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 48
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 49
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 50
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 51
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 52
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 53
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 54
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 55
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 56
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 57
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 58
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 59
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 60
Raport de evaluare - SC Danubiana SA - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Raport de Evaluare - SC Danubiana SA.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare al SC COMODIM SRL

1. Rezumatul faptelor principale si al concluziilor importante SC COMODIM SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrata la Registrul Comertului...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Raport evaluare SC Electromagnetica SA

-- Capitolul I -- SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE PREZENTAREA EVALUATORILOR Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membri: Scurt...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare 1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare 1.1.1. Prezentarea...

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii 1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI Compania NAVROM transporta anual peste 10 milioane tone marfuri din cele mai...

Raport de Evaluare - SC Alfa SA

CAPITOLUL I - GENERALITATI I.1. CERTIFICARE - Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; - Analizele, opiniile si...

Evaluarea Patrimoniului

Contabilitatea are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea...

Te-ar putea interesa și

Protecția Mediului

I.PROTECTIA MEDIULUI I.1.Introducere Preocuparile pentru protectia mediului natural s-au facut resimtite înca de la sfârsitul secolului al XIX...

Ai nevoie de altceva?