Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3369
Mărime: 19.43KB (arhivat)
Publicat de: Antoniu Sima
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liviu Vasilescu

Cuprins

  1. 1. CONCEPRTUL DE EXPERTIZA CONTABILA 4
  2. 2. OBIECTUL DE CERCETARE AL EXPERTIZEI CONTABILE 6
  3. 3. EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA SI EXTRAJUDICIARA 7
  4. 4. RAPORT DE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA 12
  5. 5. BIBLIOGRAFIE 17

Extras din proiect

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA

Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti contabili au fost create în Scotia, apoi în Anglia si Irlanda. În Belgia, încă din anul 1831 existau experti contabili care efectuau cercetări de specialitate.

Prin Decretul nr. 79/1971 a fost reglementată expertiza contabilă în România care a căpătat un nou statut prin Ordonanta Guvernului României nr. 65 / 19.08.1994 devenită Legea nr. 42 / 24.05.1995. Trebuie precizat că desi reglementarea expertizei contabile, în tara noastră, s-a facut relativ târziu, au existat cu mult înainte experti contabili. Acest lucru este semnalat încă de la începutul secolului al XX-lea, când au fost făcute primele referiri legate si de modul de obtinere a calitătii de expert contabil si drepturile acestuia.

Cuvântul “expertiză “ vine de la latinescu “expertus”, adică priceput-lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza contabilă este o formă de cercetare efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente evidenta tehnico-operativă si contabilă, anumite fapte, împrejurări, situatii de natură economico financiară.

Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist, acesta are calitatea de expert, cu sensul de a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu. Expertiza inseamna a incerca, a dovedi.

Expertiza contabila este un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare si lamurire a unor fapte sau imprejurari de natura economico – financiara indicate de organele judiciare, in scopul solutionarii litigiilor dintre persoane juridice, dintre persoane juridice si fizice.

Expertiza contabila se incredinteaza de instanta de judecata unor specialisti pentru a constata si evalua anumite fapte, pe care judecatorii nu le-ar putea procura sau aprecia ei insisi, stabilind in acest scop punctele asupra carora expertii numiti, urmeaza sa se pronunte.

Prin expertiza contabila se intelege misiunea data de un expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic, cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare de a procura justitiei informatiile interesate pentru a se pronunta. In cunostinta de cauza, asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata.

Expertiza contabila este o forma de cercetare stintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente, evidenta tehnic – operative si contabila, anumite fapte, imprejurari, situatii de natura economico – financiara.

Expertiza contabila analizeaza cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic si financiar, descifreaza relatiile economice si financiare, dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a agentului economic respective in raport cu legea si actele normative care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existenta in organizarea si conducearea sistemului de evidenta, imperfectiunile propagate pe traseul procesului decisional, precum si omisiunile sau erorile comise in executare atributiilor de serviciu cu consecinte negative asupra patrimoniului agentilor economici la care se efectueza expertiza.

Expertizele contabile pot fi clasificate:

I. După scopul principal în care au fost solicitate, în:

a) Expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedură civilă; Codul de procedură penală; alte legi speciale.

b) Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate în afara unui proces justitiar. Nu au calitate de mijloc de probă în justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de către părti a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă.

II. După natura principalului (lelor) obiectiv (e) la care se referă, în:

a) Expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;

b) Expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;

c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;

d) Expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;

e) Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienti.

Expertiza contabilă extrajudiciară este dispusă si acceptată amiabil de părtile aflate în litigiu. Mai poate fi solicitată de persoane fizice sau juridice în vederea stabilirii aderărului si legalitătii în activitatea lor.

Preview document

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 1
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 2
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 3
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 4
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 5
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 6
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 7
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 8
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 9
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 10
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 11
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 12
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 13
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 14
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 15
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 16
Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Raport de Expertiza Contabila - Extrajudiciara.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea

Contextul legislativ Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizează în conformitate cu Legea...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Raport de expertiză contabilă

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Misiunea de Expertiză Contabilă - Normele de Raport

Orice misiune a profesionistului contabil trebuie sa se incheie cu un raport scris. Corpul a elaborat NORME DE RAPORT SPECIFICE EXPERTIZELOR...

Raport expertiză contabilă

Expertiza contabila este o forma de cercetare efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta...

Ai nevoie de altceva?