Raport de Practica - Trans Bitum SRL

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Practica - Trans Bitum SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CapI. Descrierea societǎţii
1.1.Scurt istoric.3
1.2 Descrierea compartimentului financiar-contabil.3
CapII . Prezentarea activitǎţii de practicǎ
2.1 Prezentarea obiectului de activitate a societǎţii.4
2.2Structura organizatoricǎ .4
2.3Atribuţii ale structuriilor componente ale companiei.5
2.4.Modul de organizare a sistemului de control intern şi .5
analiza modului de acoperire a riscurilor de management
2.4.1 Controlul financiar.6
2.4.2 Riscul financiar.7
2.5 Prezentarea operaţiunilor de incasǎri şi plǎti.8
2.5.1 Încasari prin caseria unitǎţii.9
2.5.2 .Plati prin caseria unitǎţii.9
2.6 Operaţiuni de plǎţi prin virament bancar.10
2.7 Procedura privind elaborarea si aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli.10
2.7.1 Execuţia veniturilor.11
2.7.2 Execuţia cheltuielilor.11
2.7.3 Încheierea execuţiei bugetare .12
2.7.4 Bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei SC Imperial Proconstruct SRL.13
Cap III. Prezentarea situaţiilor financiare.14
Cap IV.Puncte tari ,puncte slabe
4.1 Punctele tari ale companiei .15
4.2 Puncte slabe ale companiei.15

Extras din document

CAP. I Descrierea societatii

SC Trans Bitum SRL

1.1. Scurt istoric

Societatea S.C TRANS BITUM S.R.L s-a înființat la 21.09.1999, având codul unic de identificare RO 12144298, numar de ordine in Registrul Comertului: J31/158/1999, cod unic de inregistrare 12144298. Începând cu 01.11.1999 a devenit firmă plătitoare de tva, iar odată cu data de 01.01.2004 a devenit firmă plătitoare de impozit pe profit.

Sediul societății este amplasat în comuna Ip, numărul 265 E.

Forma juridică a societății este aceea de societate cu răspundere limitată(S.R.L).

1.2. Descrierea compartimentului financiar-contabil

Activitatea financiară cuprinde ansamblul proceselor prin care se determină şi se obţinresursele financiare necesare atingerii obiectivelor întreprinderii. Atribuţii privind activitateafinanciară sunt: fundamentarea politicii financiare, efectuarea de studii şi analize cu privire lasituaţia financiară, recalcularea periodică a necesarului de mijloace circulante, stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile oferite etc.

Contabilitatea reuneşte ansamblul proceselor prin care se înregistrează şi evidenţiază valoric resursele materiale şi financiare din cadrul unităţii.

Atribuţiile contabile sunt:

- asigurarea evidenţei analitice şi sintetice a materiilor prime şi materialelor, a pieselor deschimb, a ambalajelor, a produselor finite şi a materialelor de natura obiectelor de inventar;

- asigurarea evidenţei realizărilor şi a rezultatelor economice, pe baza întocmirii bilanţului contabi încasărilor de la clienţi şi a plăţilor către furnizori

- asigurarea evidenţei mijloacelor fixe;

- organizarea lucrărilor de inventariere şi participarea la efectuarea inventarelor;

- organizarea, clasarea, îndosarierea şi păstrarea tuturor documentelor care stau la baza

operaţiilor contabile.

Controlul financiar de gestiune cuprinde ansamblul proceselor prin care se verifică respectarea normelor legale cu privire la existenţa, integritatea, utilizarea şi păstrarea valorilor materiale şi băneşti cu care firma este dotată. Atribuţiile de control financiar sunt: organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv, organizarea şi exercitarea controlului financiar de fond etc.

Toate aceste activităţi se desfăşoară în cadrul compartimentului finaciar-contabil care are este alcătuit din următoarele birouri:

- biroul financiar cuprinde activităţile prin care se urmăreşte obţinerea şi folosirea raţională aresurselor financiare ale întreprinderii;

- biroul contabilitate efectuează activităţile legate de înregistrarea şi evidenţa inexpresie valorică a mişcărilor de valori din cadrul societăţii;

- biroul salarizare îndeplineşte atribuţiile de constituire a resurselor băneşti cu privire ladrepturile de personal, calcularea avansului chenzinal, drepturile lunare, întocmirea statelor de plată asalariilor, stabilirea reţinerilor din salarii şi volumul obligaţiilor fiscale ale salariaţilor;

- birou decontări se ocupă de efectuarea de lucrări privind operaţiile băneşti ce însoţesc programele economice şi ale bugetului cum sunt: întocmirea şi ordonanţarea documentelor de încasări şi plăţi în numerar şi prin virament, ţinerea evidenţelor mijloacelor băneşti, organizarea şi controlul încasărilor şi plăţilor privind drepturile şi obligaţiile societăţii;

- Biroul casierie cuprinde activităţile prin care se realizează încasările şi plăţile efectuate prin intermediul casieriei unităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Practica - Trans Bitum SRL.docx