Raport Evaluare TransGaz SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 13761
Mărime: 354.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE PROGRAM MASTER : CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA ENTITĂȚILOR ECONOMICE

Cuprins

CUPRINS

1.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII 3

1.2.OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII 4

1.3.DATA ESTIMĂRII VALORII 5

1.4. INSTRUCŢIUNILE EVALUĂRII 5

1.5. TIPUL VALORII ESTIMATE 5

1.6. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE 5

1.7. CONFORMITATEA CU STANDARDELE DE EVALUARE 6

1.8. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 7

CAPITOLUL II DIAGNOSTICUL PENTRU EVALUAREA FIRMEI 8

2.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 8

2.2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL 9

2.3. DIAGNOSTICUL MANAGEMENT, ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANE 13

2.4. DIAGNOSTICUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE 20

2.5. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL 21

2.6. DIAGNOSTICUL ECONOMICO – FINANCIAR 23

1. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 23

2. INDICATORI DE EVOLUŢIE 35

3. INDICATORII DE STRUCTURĂ 35

4. INDICATORI PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 37

5. INDICATORI DE FINANŢARE 53

6. INDICATORII DE GESTIUNE 54

7. INDICATORII DE ACTIVITATE 55

8. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI 56

9. INDICATORI DE BONITATE 57

CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI. ANALIZA SWOT. 59

CAPITOLUL III. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 61

Extras din document

INTRODUCERE

1.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său.

"TRANSGAZ" S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

"TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, dar nu poate achiziţiona gaze din producţia internă sau din import.

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A., este persoana juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, Actul Constitutiv și propriul Regulament de Organizare și Funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Prin obiectul principal de activitate, respectiv, prin locul său în industria gazieră din România (și nu numai), Transgaz este placa turnantă, unitatea determinantă atât pentru partenerii din amonte (producători, furnizori) cât și pentru cei din aval (utilizatori, consumatori).

Sediul societăţii : MEDIA, jud. Sibiu, Pța. C.I. Motas nr.1, cod 551130, Tel:026980308

Obiectivul principal de activitate: transporturi prin conducte

Capitalul social: Capital Social: 117.738.440,00 RON lei

Capitalul social este împărţit în 11.773.844 acţiuni. Toate acțiunile au același drept de vot si au o valoare nominală de 10,0000 lei/acțiune. Structura acţionariatului şi a capitalului social în data de 31.10.2012 conform Depozitarului Central se prezintă după cum urmează:

TABELUL 1 Structura acționariatului

Acționar Acțiuni Procent

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1 8.654.917 73,5097%

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1 1.764.620 14,9876%

Alți acționari / others 1.354.307 11,5027%

Total 11.773.844 100 %

Din tabelul de mai sus se observă că majoritarea acțiunilor S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” S.A sunt deținute de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în proporție de 73,5097%.

1.2.OBIECTUL, SCOPUL ŞI UTILIZAREA EVALUĂRII

Evaluarea S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” are ca obiect evaluarea societăţii în vederea obţinerii unei valori de piaţă cât mai aproape de realitate. Rezultatul evaluării se va utiliza numai de către conducerea societăţii, reprezentată de domnul Director General pentru a avea o imagine reală a ceea ce reprezintă şi valorează societatea în ansamblul ei în vederea vânzării.

1.3.DATA ESTIMĂRII VALORII

Data evaluării este: 08.12.2013, este data la care se aplică opinia evaluatorului în ceea ce priveste valoarea estimată;

Data raportului este: 15.01.2014, este data la care se face raportul de evaluare.

1.4. INSTRUCŢIUNILE EVALUĂRII

• Numele clientului şi a părţii care a dat tematica: conducerea S.N.T.G.N. “TRANSGAZ”.;

• Scopul evaluării: estimarea valorii de piata a societăţii S.N.T.G.N. “TRANSGAZ”. în vederea vânzării;

1.5. TIPUL VALORII ESTIMATE

Tipul valorii estimate: în urma acestui raport de evaluare se estimează valoarea de piaţă a societăţii S.N.T.G.N. “TRANSGAZ”. la data de 31.12.2012 în vederea vânzării prin metoda DISCOUNTED CASH-FLOW(DCF).

Preview document

Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 1
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 2
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 3
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 4
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 5
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 6
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 7
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 8
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 9
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 10
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 11
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 12
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 13
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 14
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 15
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 16
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 17
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 18
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 19
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 20
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 21
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 22
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 23
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 24
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 25
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 26
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 27
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 28
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 29
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 30
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 31
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 32
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 33
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 34
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 35
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 36
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 37
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 38
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 39
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 40
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 41
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 42
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 43
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 44
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 45
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 46
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 47
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 48
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 49
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 50
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 51
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 52
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 53
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 54
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 55
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 56
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 57
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 58
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 59
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 60
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 61
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 62
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 63
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 64
Raport Evaluare TransGaz SA - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Raport Evaluare TransGaz SA.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Financiar-contabil la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA

Capitolul I Cunoașterea generală a întreprinderii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Mediaş și a mediului său de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Evaluarea Întreprinderii prin Metoda Cash Flow

Conform SEV 5 – Evaluarea întreprinderii, abordarea pe bază de venit este definită ca fiind „calea generală de determinare a valorii unei...

Te-ar putea interesa și

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

1.1. Date de identificare Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28...

Drepturi de Alocare Transgaz SA

INTRODUCERE „Bursele sunt instituţii publice create în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, armatori şi asiguratori în...

Evaluarea unui proiect de investiții la Transgaz SA

Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...

Plan de Afaceri Transgaz

I. PREZENTAREA TRANSGAZ S.A. 1. Istoric În România, gazul metan a fost descoperit în anul 1909, în zona Sărmăşel, judeţul Mureş. Prima...

Raport de Evaluare Transgaz

CAPITOLUL I – GENERALITATI 1.1. CERTIFICARE Prin limita cunostiintelor si in informatiilor obtinute, certificam ca afirmatiile prezentate si...

Analiza rentabilității și riscului unui portofoliu de valori mobiliare listate la BVB

Structura portofoliului a cinci societati listate la BVB care au indicele bursier BET : Societate emitenta Simbol Nr. actiuni alese Pret...

Ai nevoie de altceva?