Raportarile Financiare ale Entitatilor Economice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raportarile Financiare ale Entitatilor Economice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 46 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea societăţii comerciale 2
1.1 Denumire, înfiinţare, capital 2
1.2 Domeniu de activitate 4
1.3 Structura organizatorică 5
1.4 Parteneri comerciali 5
1.5 Politici contabile utilizate 6
1.6 Principalele operaţiuni economico-financiare derulate la CAR 7
Capitolul 2. Elaborarea rapoartelor financiar-contabile 11
2.1 Lucrări preliminare întocmirii situaţiilor financiare 11
2.1.1 Verificarea înregistrării corecte în conturi a tuturor operaţiilor 12
2.1.2 Verificarea concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică. Dintre contabilitate şi evidenţa operativă 12
2.1.3 Întocmirea balanţei de verificare inainte de inventariere 18
2.1.4 Inventarierea generală a patrimoniului 19
2.1.5 Efectuarea operaţiunilor de delimitare în timp a veniturilor şi cheltuielilor 24
2.1.6 Determinarea rezultatului exerciţiului financiar şi repartizarea acestuia 24
2.1.7 Stabilirea rulajelor lunare în registrul-jurnal şi în Cartea mare 25
2.1.8 Întocmirea balanţei de verificare definitive 27
2.2 Întocmirea propriu-zisă a situaţiilor financiare 27
2.2.1 Bilanţul 28
2.2.2 Contul de profit şi pierdere 32
2.2.3 Situaţia fluxurilor de trezorerie 36
2.2.4 Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 37
2.2.5 Notele explicative 40
2.3 Rapoarte financiar-contabile nestandardizate 44
2.3.1 Bugete de venituri şi cheltuieli 44

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societăţii comerciale

CAR Învăţământ Braşov IFN reprezintă o uniune a salariaţilor dintr-un anumit sector de activitate, sau chiar a salariaţilor unei anumite intreprinderi. În ziua de astăzi, casele de ajutor reciproc şi-au deschis porţile şi către salariaţii care nu fac parte din grupul iniţial, cu scopul de a atrage noi membri.

Casa de Ajutor reciproc a debutat cu o singură filială, în oraşul Braşov, dar acum aceasta are filiale şi în Codlea şi Râşnov. Aceste 3 filiale au un numar total de peste 5650 membri din judeţul Braşov.

1.1 Denumire, înfiinţare, capital

Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ s-a înfiinţat la data de 4 decembrie 1949, conform actului constitutiv încheiat la data respectivă. Acestei instituţii i s-au pus bazele de către „Sindicatul Salariaţilor din Învăţământ Braşov”.

Denumirea entităţii comerciale derivă din elementele definitorii ale acesteia. CAR reprezintă prescurtarea universală pentru casele de ajutor reciproc de pretutindeni; Învăţământ defineşte categoria de salariaţi care aveau dreptul de a contribui şi de a avea calitatea de membrii; Braşov desemnează localitatea în care se află instituţia; IFN reprezintă prescurtarea pentru „ Instituţie financiară nebancară”

Instituţiile financiare nebancare au activitate de creditare, dar nu se supun reglementărilor în vigoare aplicabile domeniului bancar. Reglementările pentru aceste instituţii sunt elaborate în documente speciale denumite „Statute”

- Denumirea societăţii: C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT BRAŞOV I.F.N.

Denumirea societăţii provine din îmbinarea elementelor definitorii ale entităţii. “CAR” reprezintă prescurtarea de la Casa de Ajutor Reciproc. Această denumire semnifică însăşi natura activităţii. Membrii activi ai Casei depun cotizaţii lunare în fondurile personale, bani care apoi se folosesc în vederea creditării membrilor care solicită acest lucru. După ce creditele se rambursează si banii se întorc înapoi în circuit, dobânzile percepute se întorc la membrii sub formă de dobândă acordată.

Următorul element, “Învăţământ” defineşte categoria de salariaţi căreia îi era destinată Casa. La început, CAR-ul putea avea ca membrii doar persoane salariate ale unei anumite entităţi sau într-o anumită ramură de activitate (spre exemplu CAR Universal). În conducerea Casei se aflau liderii sindicatelor care le-au constituit. Acum, aceste limitari de entitate sau de ramură au fost ridicate, în sensul că orice salariat, fie în domeniu public fie în cel privat, se poate înscrie la orice Casă pentru a beneficia de serviciile acesteia.

“Braşov” reprezintă localitatea în care Casa îşi are membrii. Chiar dacă limitarile de instituţie sau de ramură de activitate au fost retrase, limitarile în spatiu încă exista. O Casă din oraşul Braşov nu poate avea membrii din oraşul Bacău spre exemplu.

“I.F.N” reprezintă prescurtarea pentru “Instituţie Financiară Nebancară”. Acest fapt înseamnă că entitatea se supune reglementarilor destinate instituţiilor financiare nebancare. Aceste reglementări se referă la modalitatea de acordare a creditelor, a perceperii şi colectării dobânzii, etc.

- Domeniul de activitate: Creditatea persoanelor fizice

Domeniul de activitate este reprezentat de către obiectul de activitate al Casei şi anume creditarea persoanelor fizice. Nu orice persoana fizică poate contracta un credit, doar persoanele fizice cu calitatea de membru, şi care au depus o anumită cotizaţie pe parcursul unei perioade.

- Sediul social: Braşov, Aleea Lăcrămioarelor, nr. 9, bl. 18, Parter

Sediul social reprezintă spaţiul unde se desfăşoară activitatea Casei. Activitatea este împărţită în câteva compartimente, după cum urmează:

• relaţii cu clienţii: aici sunt situate 2 ghişee la care membrii, dar şi persoanele care doresc să dobândească calitatea de membru solicită informaţii şi completează documentele necesare;

• contabilitate: este reprezentat de spaţiul în care activează contabilul şi în care sunt depozitate registrele contabile;

• casieria: reprezintă un ghiseu separat de cele de relaţii cu clienţii, în care operează casierul. Aici se efectuează încasările şi plaţile în numerar aferente creditelor acordate sau dobânzilor. De asemenea, în cazul retragerii unui membru şi solicitarea returnării fondului în numerar, acesta se eliberează din casierie.

- CUI: 9421127

- Capital social: 37207,70 lei

Capitalul social a suferit modificari pe parcursul anilor. La înfiinţarea Casei, capitalul avea o valoare mult mai mică. Pe parcursul activităţii, acesta s-a marit graţie repartizării profitului.

- Filiala Codlea: str. Bârsei, nr. 26

- Filiala Râşnov: str. Florilor, nr. 69

Chiar dacă la început Casa era reprezentată doar de filiala Braşov, datorită amplorii pe care a luat-o sistemul acesta de creditare şi solicitările deschiderii de noi filiale şi în alte oraşe din judeţul Braşov, au luat fiinţă alte 2 filiale subordonate celei principale.

Capitalul social a fost constituit în faza iniţială prin aportul asociaţilor. Ulterior s-au luat numeroase decizii cu privire la mărirea acestuia, în scopul formării unei imagini mai bune. Au fost aduse alte aporturi, de asemenea s-a mărit şi prin încorporarea rezervelor obligatorii de constituit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raportarile Financiare ale Entitatilor Economice.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR