Raportul Privind Practica de Producție

Proiect
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6002
Mărime: 36.42KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maxim Antonina
Raportul este intovmit in urma practicii de productie, care a durat 4 saptamini, in cadrul intreprinderii Citron SRL.Urmeaza descrierea modului de tinere a evidentei contabile sintetice si analitice.

Cuprins

Introducere

1. Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii S.A. „Citro-Impex”. 4

2. Organizarea contabilitatii la întreprindere 5

3. Contabilitatea activelor nemateriale 6

4. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung 8

5. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen lung si scurt 10

6. Contabilitatea materialelor si obiectelor de mica valoare si scurta durata 10

7. Contabilitatea productiei în curs de executie si produselor 12

8. Contabilitatea marfurilor 13

9. Contabilitatea creantelor 15

10. Contabilitatea mijloacelor banesti 18

11. Contabilitatea capitalului propriu 20

12. Documentarea, calculul si contabilitatea salariului 21

13. Contabilitatea datoriilor 22

14. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor 24

15. Structura, modul de întocmire si prezentare a rapoartelor financiare 26

Concluzii si sugestii 28

Anexe

Extras din document

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza acestei practici am întocmit raportul. Sectiunile lui corespund programului de practica propus. În fiecare din ele am încercat sa abordez aspectele legate de particularitatile tinerii evidentei pentru fiecare sector al contabilitatii din cele propuse pentru studierea practica. Unele segmente sunt reflectate mai larg, altele – mai îngust; aceasta se datoreaza faptului ca întreprinderea S.A. „Citro-Impex” este relativ mica si în activitatea sa nu se întîlneste cu toate fenomene si procese ce au loc în activitatea unor firme mai mari.

Ca anexe pentru lucrarea prezentata vor servi documentele contabile pentru luna august 2005, deoarece uneori considerentele securitatii informatiei nu permit prezentarea informatiilor mai ample si pe o perioada mai îndelungata. Totusi, datele propuse permit sa tragem anumite concluzii despre activitatea întreprinderii si sa cream o imagine destul de clara despre starea contabilitatii la unitatea aceasta.

1. Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii

S.A. „Citro-Impex”.

Întreprinderea S.A. „Citro-Impex” a fost fondata în anul 1995, la data de 6 mai, cînd a fost efectuata înregistrarea ei la Camera Înregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologiilor Informationale sub numarul 105042036 (anexa1). Sediul societatii se afla in municipiul Chisinau, str. Vasile Lupu 89. Statutul unitatii economice a fost aprobat prin adunarea generala a fondatorilor prin proces-verbal din 22 aprilie 1994.

Sfera principala de activitate a societatii este comertul cu ridicata si amanuntul. Întreprinderea S.A. „Citro-Impex” este o întreprindere relativ mica,din punct de vedere a lucratorilor. Însa specificul activitati este ca ea nu necesita multi oameni pentru gestiune. Transportarea marfurilor se face cu ajutorul firmelor de transport, de aceea practic firma are nevoie doar de specialisti în domeniul stocarii si comercializarii marfurilor. Evident ca o firma atît de mica are nevoie de un singur contabil-sef, fara crearea unui serviciu contabil. Întreprinderea are o cladire in posesia sa si 3 gherete.

2.Organizarea contabilitatii la întreprindere

Dupa cum am mentionat anterior, evidenta contabila la întreprinderea S.A. „Citro-Impex” este dusa de un singur contabil-sef. Toate atributii functionale legate de contabilitate sunt de competenta acestui contabil. Conabilitatea întreprinderii se afla într-o interdependenta strînsa cu alte compartimente ale unitatii economice: contabilul participa activ la elaborarea planului de afaceri, la rezolvarea aspectelor de salarizare, aprovizionare, desfacere.

Forma de contabilitate folosita de întreprinderea este cea automatizata. Evidenta se tine cu ajutorul programului „1!: @54?@8OB85”, versiunea 7.7. În curînd se va efectua trecerea întreprinderii la o versiune mai noua care are anumite proprietati mai convenabile pentru circulatia documentelor. De fapt, trecerea este solicitata în scopul sincronizarii evidentei contabile în subdiviziunile întreprinderii principale.

Preview document

Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 1
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 2
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 3
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 4
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 5
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 6
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 7
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 8
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 9
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 10
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 11
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 12
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 13
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 14
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 15
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 16
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 17
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 18
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 19
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 20
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 21
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 22
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 23
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 24
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 25
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 26
Raportul Privind Practica de Producție - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Raportul Privind Practica de Productie.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Organizarea contabilității la o firmă de panificație

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Practică contabilitate - Sushimania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Modul de întocmire și prezentare a raportului privind rezultatul financiar

Introducere Rapoartеlе finanсiarе rеprеzintă un sistеm rеglеmеntat dе indiсatori finanсiari generalizatori сarе caracterizează situaţia...

Lucrare practică - SC Vascar SA Vaslui

Cap. I Prezentarea societatii SC VASCAR SA VASLUI 1 Denumire, infiintare SC VASCAR SA Vaslui s-a infiintat in anul 1991 in baza HG 1353 din...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea mărfurilor și ambalajelor de circulație - Samba Impex SRL

ACT CONSTITUTIV al Societatii Comerciale ,, SAMBA IMPEX” SRL BISTRITA Subsemnatii Popescu Ion , cetatean roman, nascut la data de 24 aprilie...

Te-ar putea interesa și

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

INTRODUCERE Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale...

Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA

Introducere Prima bancă comercială din Moldova a fost numită Victoriabank, temelia căreia a fost pusă la 22 decembrie 1989 ,iar la 22 februarie...

Raport de practică de producție BC Mobiasbanca SA

INTRODUCERE Acest raport a fost efectuat pe baza cunoștințelor și materialelor acumulate în urma efectuării practicii de producție și de licență...

Raport de practică

Conform ordinului de repartizare A.S.E.M., în baza Regulamentului cu privire la practica de producţie, pe parcursul a 12 săptămîni (17.01.2007 –...

Raport privind realizarea programului de practică de producție în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

INTRODUCERE Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și...

Compania de asigurări - QBE Asito Republica Moldova

INTRODUCERE Un aspect esential în viata si evolutia omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor, teama combinata...

Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală

INTRODUCERE Urmărind scopul consolidării cunoștințelor teoretice acumulate în decursul primilor 2 ani de studii universitare și obținerii unor...

Ai nevoie de altceva?