Recrutarea si Selectia in Cadrul Primariei Curtea de Arges

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Recrutarea si Selectia in Cadrul Primariei Curtea de Arges.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. BĂTRÂNCEA MARIA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE 4
CAPITOLUL 2
RECRUTAREA PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ 8
2.1. Aspecte preliminarii 8
2.2.Conditii referitoare la pregătirea profesională a functionarilor publici 11
2.3. Procesul de recrutare a functionarilor publici 12
2.4. Organizarea recrutării 19
2.5. Forme de recrutare 25
2.5.1. Recrutarea înaltilor functionari publici 25
2.5.2. Recrutarea functionarilor publici de către Agentia Natională a Functionarilor Publici 26
2.5.3. Recrutarea functionarilor publici de către autoritătile
si institutiile publice 27
2.5.4. Recrutarea functionarilor publici de către Institutul National de Administratie 27
CAPITOLUL 3
PROCESUL DE SELECȚIE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 28
3.1. Definirea si factorii care determină selectia 28
3.1.1. Notiunea de selectie 28
3.1.2. Factorii care determină calitatea procesului de selectie 30
3.2. Etapele selectiei 31
A. Convorbiri cu candidatul 32
B. Cercetarea referintelor si calificativelor 32
C. Satisfacerea unor criterii formale 33
D. Interviul 33
E. Testele de selectie 36
CAPITOLUL 4
RECRUTAREA SI SELECȚIA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI CURTEA DE ARGES 38
CAPITOLUL 5
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

CAPITOLUL 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Managementul resurselor umane este rezultatul cercetării specializate si se înscrie pe traiectoria unei evolutii si diversificări relativ rapide în numeroase domenii de activitate. El s-a diferentiat si s-a autonomizat, restrângându-si problematica sau obiectul de studiu, deci s-a specializat, având în prezent un loc bine precizat în cadrul managementului general. Managementul resurselor umane asigură o abordare managerială integrată a functiilor sau a activitătilor de personal prin unirea diferitelor aspecte ale managementului personalului si ale relatiilor industriale.

Complexitatea procesului de management este dată, nu numai de multitudinea si diversitatea activitătii care trebuie desfăsurate si armonizate, ci si de diferentierile solicitate de modul de alocare a resurselor. Dintre toate categoriile de intrări ale sistemului reprezentat de firmă (materii prime, utilaje, energie, informatii, personal) resursa umană este cea care sintetizează si exprimă cel mai sugestiv specificitatea managementului ca tip de activitate umană1.

Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăti se regăseste si la nivelul firmei, fapt recunoscut si argumentat de numerosi oameni de stiintă. În fapt, firma reprezintă celula economică de bază a societătii în care se creează de către oameni produse si servicii. Resursa umană este singura creatoare, nu numai sub aspect economic, ci si sub aspect spiritual, stiintific. Generarea de noi idei concretizate în produse, tehnologii, metode de conducere, solutii organizatorice noi etc. fiind apanajul exclusiv al omului. Tocmai pentru a exprima nuanta cerută de spiritualizarea întrebuintării inteligente a omului se întrebuintează termeni ca leadership, leader.

Functia managerială a leadingului se defineste ca fiind procesul de influentare a oamenilor astfel încât, de bună voie si în mod entuziast, să se străduiască pentru a realiza obiectivele organizatiei.

Rezultă că, managementul resurselor umane2 se defineste în termeni de influentă exercitată asupra salariatilor. De altfel, în acest sens, se afirmă că managerul este persoana a cărei eficacitate se poate evalua nu atât prin rezultatele propriilor decizii, ci prin efectele actiunilor si deciziilor adoptate de subordonati.

Totodată, se consideră că managementul, ca activitate deosebit de complexă, nu îsi pune în valoare virtutile decât cu si prin oameni. Altfel spus, acolo unde apar si se dezvoltă actiuni manageriale, mai simple sau mai complexe, sunt implicati si oamenii, unii în pozitie de manageri, altii în cea de executanti3.

Acest unghi de abordare a managementului si, respectiv, a managerului este o reflectare a experientei acumulate în practica managerială. Evolutia practicii si a gândirii manageriale a determinat deplasarea atentiei de la factorul material – care detinea la începuturile managementului stiintific – către resursa umană.

Asadar, din managementul general s-a desprins o stiintă specială si anume managementul resurselor umane, care este constituit din ansamblul activitătilor promovate de conducere organizatiei de la toate nivelurile privind asigurarea utilizării optime a resurselor umane.

Ca individ, exprimat de propria personalitate si ca membru al societătii, omul îndeplineste diferite roluri: în familie, la scoală, într-o organizatiei, în societate, ca cetătean. În toate aceste situatii, oamenii resimt nevoia unor principii cu care să-si modeleze si orienteze comportamentul.

Asadar, din managementul general s-a desprins o stiintă specială si anume managementul resurselor umane, care este constituit din ansamblul activitătilor promovate de conducere organizatiei de la toate nivelurile privind asigurarea utilizării optime a resurselor umane4

2. Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Management, Editura economică, Bucuresti, 1999, p.449

3.Viorel Cornescu, Ioan Mihăilescu, Sică Stanciu, Management general, Editura Actami, Bucuresti, 2001, p.188

Managementul resurselor umane constă în toate activitătile implicate în achizitionarea, mentinerea si dezvoltarea resurselor umane ale unei organizatii. Asadar acest management începe cu achizitionarea resurselor umane, adică găsirea oamenilor care să lucreze pentru organizatie si continuă cu dezvoltarea activitătilor desfăsurate de acestia, adică îmbunătătirea calitătii activitătii angajatilor si extinderea capacitătii de muncă ale acestora.

Managementul resurselor umane este apreciat de unii specialisti ca «un complex de activitătii orientate către utilizarea eficientă a capitalului uman, în scopul realizării obiectivelor organizationale, simultan cu asigurarea conditiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajatilor si implicit motivarea acestora în a fi loiali organizatiei din care fac parte»5.

Fisiere in arhiva (1):

  • Recrutarea si Selectia in Cadrul Primariei Curtea de Arges.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” PITEȘTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII