Reflectarea in Contabilitate a Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - SA Agricover SA Buzau

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Reflectarea in Contabilitate a Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - SA Agricover SA Buzau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I. BAZELE ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA S.C. AGRICOVER SA
1.1. Prezentarea generală a unitaţii
1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari
1.3. Structura organizatorică şi funcţională a întreprinderii
1.3.1. Funcţiile întreprinderii
1.3.2. Prezentarea organigramei S.C.AGRICOVER S.A
1.4. Descrierea fluxului tehnologic de bază
1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor economici
1.5.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii
1.5.2. Sarcinile şi atribuţiile compartimentului financiar contabil al S.C. AGRICOVER SA
CAPITOLUL II NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND SALARIZAREA
2.1. Conceptul de salariu şi structura drepturilor de personal.
2.1.1. Noţiunea de salariu şi formele sale de manifestare
2.1.2. Structura drepturilor salariale
2.2. Formele de salarizare
2.3. Regimul reţinerilor din salarii
2.4. Structura decontărilor privind asigurările şi protecţia socială
2.5. Particularităţi ale contractului de muncă ( contract colectiv de muncă, contract individual de muncă)
2.6. Purtătorii de informaţii privind decontările cu salariaţii şi cu asigurările şi protecţia socială.
CAPITOLUL III CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
3.1. Contabilitatea salariilor datorate
3.2. Ajutoarele materiale şi contabilizarea lor
3.3. Reflectarea în contabilitate a primelor pentru participarea personalului la profit
3.4. Contabilitatea avansurilor acordate şi a drepturilor de personal neridicate în termen
3.5. Reţinerile din salarii şi contabilizarea lor
3.6. Contabilitatea altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul
CAPITOLUL IV CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
4.1. Reflectarea în contabilitate a decontărilor privind asigurarile sociale
4.2. Contabilitatea decontărilor privind ajutorul de şomaj
4.3. Contabilitatea altor datorii şi creanţe sociale
CAPITOLUL V PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE SALARIZARE ŞI A REFLECTĂRII IN CONTABILITATE A DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
5.1. Posibilităţi de utilizare a tehnicii moderne de calcul în contabilitatea agentilor economici
5.1.1. Definirea şi importanţa sistemului informaţional financiar-contabil
5.1.2. Descrierea sistemului informaţional de la S.C AGRICOVER SA
5.1.3. Aplicaţie practică
5.2. Valorificarea informaţiilor contabilităţii în procesele de analiză, decizie şi control
5.2.1. Importanţa analizei financiare în luarea deciziilor
5.2.2. Analiza financiară a principalilor indicatori privind forţa de muncă şi fondul de salarii
5.3. Aspecte privind controlul intern al decontărilor cu personalul

Extras din document

CAPITOLUL I. BAZELE ORGANIZARII ACTIVITAŢII ŞI CONDUCERII CONTABILITAŢII LA S.C. AGRICOVER SA

1.1.-Prezentarea generala a unitaţii

Înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea dintre SC COMCEREAL SA Buzău şi Ulvex SA Buzău, Agricover şi-a extins afacerile în domeniul agribusiness-ului, oferind în prezent soluţii integrate pentru fermieri.

Agricover deţine poziţia de lider pe piaţa seminţelor de grâu durum şi este al doilea producător de seminţe de mazăre şi de orzoaică de primăvară.

De asemenea, compania ocupă primul locul ca distribuitor de pesticide în România, oferta sa cuprinzând erbicide, fungicide, insecticide şi îngrăşăminte foliare, produse de către patru mari furnizori mondiali.

Cu aproximativ 900 de angajaţi, Agricover îşi desfăşoară activitatea de preluare a cerealelor în 32 puncte de lucru, baze de recepţie şi silozuri, situate în 9 judeţe. Compania dispune de o capacitate totală de depozitare de cca. 700.000 tone, ocupând locul al doilea ca şi capacitate de însilozare a cerealelor în România.

Cu un potenţial de creştere de 60-80 % în următorii ani, agricultura românească are toate şansele să înregistreze o creştere a profitabilităţii mai mare decât cea din domeniul imobiliar, reprezentând unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei româneşti

Potenţialul major de dezvoltare a agriculturii româneşti este dat în primul rând de către finanţările europene, menite în ultimă instanţă să crească randamentele la hectar, prin folosirea echipamentelor moderne şi a tehnologiilor de calitate.

În prezent, România deţine aproape 10 milioane de hectare de teren arabil, iar recolta anuală se ridică la 15-16 milioane tone de cereale şi oleaginoase. Prin punerea în valoare pe piaţa europeană a imensului potenţial agricol, România poate să-şi consolideze pe termen mediu şi lung trendul ascendent al unei creşteri economice cu adevărat durabile.

Terenul agricol din România prezintă un potenţial neexplorat din punctul de vedere al investiţiilor. Dezvoltarea sectorului agricol românesc va fi sprijinită în anii următori de fonduri europene: bugetul Comisiei Europene pentru perioada 2007- 2013 prevede alocarea a peste 11 miliarde de euro pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Orientarea acestor fonduri către soluţionarea problemelor structurale, susţinerea unităţilor viabile şi dezvoltarea unor sectoare conexe, precum serviciile pentru agricultură, pot contribui substanţial la valorificarea oportunităţilor integrării şi minimalizarea costurilor reale de modernizare.

Ponderea populaţiei care lucrează în agricultură, în România, este printre cele mai ridicate din Europa, iar principalul activ, pământul, se situează la cele mai ridicate grade de fertilitate din Europa. Din ce în ce mai mulţi investitori în terenurile agricole reuşesc să comaseze suprafeţe mai mari şi să practice o agricultură modernă şi performantă.

Scurt istoric al companiei Agricover

2000

-Înfiinţarea SC AGRICOVER SA BUZĂU prin fuziunea dintre SC COMCEREAL SA Buzău şi Ulvex SA Buzău.

-Comcereal Buzău deţine 7 silozuri cu o capacitate de cca 300.000 tone.

-Înfiinţarea Diviziei de Seminţe.

2001

-Înfiinţarea Staţiei de condiţionare a seminţelor de la Râmnicu Sărat.

-Producerea de seminţe în colaborare cu fermieri autorizaţi (implementarea procesului de multiplicare).

-Modernizarea rafinăriei de ulei de la Fabrica din Buzău.

2002

-Achiziţionarea CEREALCOM Buzău (un siloz şi trei baze).

-Achiziţionarea şi dotarea Fermei de la Scânteia (jud. Ialomiţa).

-Modernizarea fermei a continuat până în 2004.

-Deţinerea unei cote de piaţă în ulei rafinat de 1%.

2003

-Lansarea mărcii de ulei Ulvex şi extinderea distribuţiei la nivel naţional.

-Obţinerea certificării ISO 9001 pentru Fabrica de ulei Buzău.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reflectarea in Contabilitate a Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - SA Agricover SA Buzau.doc