Reflectarea in Contabilitatea Bancara

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reflectarea in Contabilitatea Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 103 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

REFLECTAREA IN CONTABILITATEA BANCARA
A URMATOARELOR OPERATIUNI PRIVIND :
I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI
1. Contabilitatea operaţiunilor de casă şi a altor valori
a. Contabilitatea operaţiunilor de casă
b. Contabilitatea altor valori
2.Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin contul curent la BNR
3. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile curente ale clientelei
a. Conturile curente ale clientelei
b. Instrumentele de încasări şi de plăţi
c. Contabilitatea decontărilor între clienţii având conturi la aceeaşi instituţie de credit
d. Contabilitatea decontărilor intrabancare
e. Contabilitatea deconturilor interbancare
f. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor de mare valoare
g. Contabilitatea operaţiunilor bancare cu cărţi de plată (carduri)
h. Contabilitatea altor încasări şi plăţi prin conturi curente
i. Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor ataşate conturilor curente ale clienţilor
4. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile de corespondent
II.CONTABILITATEA CREDITELOR ŞI ÎMPRUMUTURILOR
1. Contabilitatea împrumuturilor
a. Contabilitatea împrumuturilor interbancare
b. Contabilitatea împrumuturilor de refinanţare de la BNR
2. Contabilitatea creditelor bancare
a. Contabilitatea creanţelor (creditelor) comerciale şi a operaţiunilor de factoring
b. Contabilitatea creditelor acordate clientelei nefinanciare
c. Contabilitatea creditelor interbancare
3. Contabilitatea depozitelor bancare
a. Contabilitatea depozitelor clientelei
b. Contabilitatea depozitelor la instituţiile de credit
c. Contabilitatea depozitelor instituţiilor de credit
4. Contabilitatea valorilor primite şi a celor date în pensiune
a. Contabilitatea valorilor primite în pensiune
5. Contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor privind clientela financiară
6. Contabilitatea valorilor de recuperat şi a altor sume datorate
7. Contabilitatea creanţelor restante şi a celor îndoielnice
8. Contabilitatea provizioanelor pentru operaţiuni cu clientela şi interbancare
III.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE ÎN DEVIZE
1. Contabilitatea operaţiunilor privind conturile: casa, curente, de corespondent, de depozite, credite şi împrumuturi în devize
2. Contabilitatea operaţiunilor de schimb
a. Contabilitatea operaţiunilor de schimb manual
b. Contabilitatea operaţiunilor de schimb la vedere
c. Contabilitatea operaţiunilor de schimb la termen.
IV.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE CU TITLURI
1. Contabilitatea titlurilor primite şi a celor date în pensiune livrată
2. Contabilitatea titlurilor de tranzacţie
a. Operaţiuni cu titluri de tranzacţie în devize
3. Contabilitatea titlurilor de plasament
4. Contabilitatea titlurilor de investiţii
5. Contabilitatea operaţiunilor de vânzare şi cumpărare de titluri în contul altor instituţii de credit, al clientelei şi al celor cu posibilitate de răscumpărare
a. Contabilitatea operaţiunilor de vânzare şi de cumpărare de titluri în contul altor instituţii de credit sau al clientelei
b. Contabilitatea operaţiunilor de vânzare şi cumpărare de titluri cu posibilitatea de răscumpărare
6. Contabilitatea emisiunii de titluri
7. Contabilitatea valorilor primite la încasare
8. Contabilitatea creanţelor restante, îndoielnice şi a provizioanelor privind titlurile
V. CONTABILITATEA RESURSELOR MATERIALE ŞI UMANE
1. Contabilitatea stocurilor
2. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor diverse
a. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor privind personalul
b. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor privind asigurarea şi protecţia socială
c. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor faţă de bugetul statului
VI. CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE
1. Contabilitatea imobilizărilor financiare
2. Contabilitatea imobilizărilor în curs
3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
4. Contabilitatea imobilizărilor corporale
5. Contabilitatea operaţiunilor de leasing şi locaţie simplă
6. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate
VII.CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII ŞI ASIMILATE
1. Contabilitatea capitalului social şi a elementelor asimilate
2. Contabilitatea primelor legate de capital
3. Contabilitatea rezervelor
4. Contabilitatea datoriilor subordonate şi a subvenţiilor pentru investiţii
5. Contabilitatea fondurilor
6. Contabilitatea rezultatelor financiare
7. Contabilitatea provizioanelor asimilate capitalului
VIII. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A VENITURILOR

Extras din document

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI

Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a patrimoniului bancar compus dintr-un anumit număr de unităţi monetare.

Creşterea patrimoniului sub forma numărului de unităţi monetare se realizează pe calea încasărilor, iar scăderea prin operaţiunile de plăţi efectuate de bănci.

Aşa cum încasările pot avea loc prin primirea efectivă a semnelor monetare sau prin transferul scriptic al acestora deosebim încasări în numerar şi încasări fără numerar. În mod similar plăţile cu numerar reprezintă cedări efective de semne monetare (bancnote sau monezi), în timp ce plăţile fără numerar reprezintă doar transfer scriptic fără ca mişcarea efectivă a semnelor materiale ale băncilor să aibă loc.

Încasările şi plăţile în numerar se realizează, de regulă, prin casieriile băncilor iar cele fără numerar prin transfer de valori în conturile deschise la alte bănci, în special la Banca Naţională a României.

Operaţiunile de încasări şi plăţi ocupă o pondere însemnată în totalul operaţiunilor bancare şi în acelaşi timp o importanţă deosebită în ceea ce priveşte vitalitatea societăţilor bancare şi a circulaţiei monetare.

Nivelul moderat al disponibilităţilor băneşti, în numerar şi în conturile curente la Banca Naţională, şi mai ales fluiditatea lor fără ezitări reprezintă semne ale vitalităţii societăţilor bancare şi ale circulaţiei băneşti. Dimpotrivă inexistenţa disponibilităţilor băneşti sau nivelul scăzut sau prea mare al acestora şi mai ales intermitenţa operaţiunilor sau lipsa de fluiditate, trebuie să reprezinte semne de întrebare pentru factorii de decizie.

Din aceste considerente operaţiunile de încasări şi plăţi sunt supuse unei continue supravegheri, exercitate pe de o parte de organele abilitate propriilor centre bancare, iar pe de altă parte de cele ale Băncii Naţionale a României. Astfel încasările şi plăţile fără numerar între diversele societăţi bancare nu pot să fie efectuate decât sub controlul BNR, prin aşa-numitele “case de compensări”, cu afectarea conturilor curente ale societăţilor bancare la BNR. Societăţile bancare nu au dreptul să-şi deschidă conturi curente între ele, prin care eventual să facă încasări şi plăţi, ci doar conturi de depozite, de credite şi împrumuturi.

Contabilitatea are sarcina să reflecte existenţa şi mişcarea activelor băneşti provocate de operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi fără numerar.

1. Contabilitatea operaţiunilor de casă şi a altor valori

Operaţiunile de încasări şi plăţi cu numerar, în practică, mai poartă denumirea de operaţiuni de casă (sau de trezorerie), iar evidenţa şi circulaţia numeralului ca şi a unor valori asimilate, printre care şi cecurile de călătorie, trebuie organizată potrivit normelor Băncii Naţionale a României pe feluri de operaţiuni şi valori, aşa după cum vom menţiona în cele ce urmează. Pentru reflectarea acestor operaţiuni în planul de conturi este rezervată grupa 10 – “Casa şi alte valori”.

a. Contabilitatea operaţiunilor de casă

Încasările şi plăţile cu numerar se realizează prin casieriile societăţilor bancare, iar contabilităţii îi revine sarcina de reflectare a existenţei şi mişcării lichidităţilor în casă pe feluri de semne monetare care fac obiectul acestor operaţiuni bancare sau monede indigene (lei) sau ale altor ţări (valută liber convertibilă).

Contabilitatea operaţiunilor de casă se realizează cu ajutorul contului de activ 101 “Casa” care se deschide în contabilitatea fiecărei unităţi operaţionale (sucursală sau agenţie) şi la nivelul centralei bancare.

Contul sintetic se detaliază în conturi analitice simbolizate în concordanţă cu specificul bancar, printre altele pe feluri de monede – lei sau valută – astfel încât să reflecte existenţa şi mişcarea acestora în număr de unităţi valutare iar prin evaluarea periodică şi în lei, la cursul zilei.

Aşa cum este statornicit şi pentru agenţii economici, băncile pot deţine în casieriile proprii un anumit plafon valoric al numerarului necesar plăţilor care formează aşa-numita “casă de circulaţie”, iar sumele ce depăşesc limitele acestui plafon trebuie depuse în conturi curente la Banca Naţională a României însărcinată cu emisiunea şi controlul circulaţiei monetare.

Evident că la baza înregistrărilor în acest cont stau documentele primare. Principalele instrumente utilizate în acest sens: “foaia de vărsământ-chitanţă” utilizată pentru depunerile făcute de clienţii bancari sau chitanţa pentru diverse încasări (documente de debitare) şi cecul pentru retragerile sau plăţile făcute la ordinul clientului (documente de creditare). Pe lângă acestea mai pot să fie utilizate şi alte documente în special pentru operaţii de plată ale băncii cum ar fi “ordinul de plată” în numerar.

Este de la sine înţeles că în debitul acestui cont de activ 101 “Casa” se înregistrează sumele încasate, în lei sau în valută, în corespondenţă cu diverse conturi, în funcţie de natura sau scopul încasării, printre care vom remarca:

Ex : Se înregistrează aportul acţionarilor, în numerar, la înfiinţarea societăţii bancare (sau cu ocazia deciziei de mărire a capitalului) în valoare de 50000 lei :

50000 101 “Casa” = 508 “Acţionari sau asociaţi” 50000

Ex : Se înregistrează depuneri de numerar în contul curent în sumă de 1000 lei şi în conturile de depozit la vedere ale titularilor în sumă de 2000 lei :

3000 101 “Casa” = %

2511 “Conturi curente” 1000

2531 “Depozite la vedere” 2000

Ex : Se înregistrează ridicarea de numerar din contul curent deschis la BNR în sumă de 1000 lei şi alimentarea cu numerar de la subunităţile instituţiei de credit în sumă de 1500 lei.

2500 101 “Casa” = %

111 “Cont curent la BNR” 1000

341 “Decontări intrabancare” 1500

Ex : Se înregistrează un comision depunere numerar deschidere cont în sumă de 100 lei :

100 101/1011 analitic = 7085/ “Venituri din operaţiuni 100

“Casa” încasări şi plăţi pentru clienţi”

Ex : Se înregistrează suma de 4200 lei încasată de la diverşi creditori:

4200 101/1011 “Casa” = 3566/ “Creditori diverşi” 4200

În afară de acestea mai pot să intervină o multitudine de alte conturi corespondente creditoare cum ar fi cele de venituri din comisioane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reflectarea in Contabilitatea Bancara.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA