Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 24584
Mărime: 85.18KB (arhivat)
Publicat de: Matei Vasile
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Dorian Rais,Lect. univ. asociat Vasile Mihoc

Cuprins

 1. Introducere. .pag.4
 2. Capitolul I: Noţiunea şi trăsăturile societăţii cu răspundere limitată.pag.6
 3. I 1. Reglementări privind societăţile comerciale.pag.6
 4. I 2. Particularităţile societăţii cu răspundere limitată .pag.8
 5. I 3. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei societăţii comerciale cu răspundere limitată .pag.9
 6. I 4. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic .pag.10
 7. Capitolul II : Constituirea societăţii cu răspundere limitată.pag.14
 8. II 1. Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată .pag.14
 9. II 2.Condiţiile de fond şi de formă cerute pentru încheierea actului constitutiv al societăţii comerciale cu răspundere limitată .pag.16
 10. II 3.Elementele specifice ale actului constitutiv al societăţii cu răspundere limitată .pag.19
 11. II 4.Clauzele actului constitutiv al societăţii cu răspundere limitată.pag.25
 12. Capitolul III:Procedura constituirii societăţii cu răspundere limitată.pag.36
 13. III 1. Întocmirea actului constitutiv al societăţii cu răspundere limitată .pag.36
 14. III 2. Înmatricularea societăţii .pag.38
 15. Capitolul IV : Organele societăţii cu răspundere limitată .pag.47
 16. IV 1. Precizări prealabile .pag.47
 17. IV 2. Adunarea asociaţilor .pag.47
 18. IV 2.1. Convocarea adunării asociaţilor .pag.51
 19. IV 2.2. Şedinţa adunării asociaţilor .pag.54
 20. IV 2.3. Hotărârile adunării asociaţilor .pag.56
 21. IV 3. Administratorii societăţii cu răspundere limitată .pag.59
 22. IV 3.1. Exercitarea funcţiei de administrator .pag.67
 23. IV 4. Controlul gestiunii societăţii cu răspundere limitată .pag.76
 24. IV 4.1. Cenzorii societăţii cu răspundere limitată .pag.76
 25. IV 4.2. Dreptul de control asupra gestiunii exercitat de asociaţi .pag.81
 26. Concluzii .pag.83
 27. Bibliografie .pag.86
 28. Anexe .pag.90

Extras din proiect

INTRODUCERE

Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de proporţii în centrul căreia se află legislaţia comercială.

În cadrul economiei de piaţă un rol hotărâtor îl au societăţile comerciale. Societăţile comerciale reprezintă pilonul principal al procesului de înlăturare a economiei “planificării la comandă”. Până în decembrie 1989, societăţile comerciale urmau reglementările Codului comercial român din 1887, titlul VIII, Cartea I, Cod comercial care nu a fost abrogat în perioada economiei centralizat comuniste, dar care, în unele părţi, nu mai corespundea noii etape de dezvoltare a economiei ţării noastre. Practic, deşi neabrogate în mod explicit, unele dispoziţii ale acestui cod şi-au pierdut interesul practic, ca urmare a naţionalizării principalelor mijloace de producţie şi a cooperativizării forţate a agriculturii finalizate de regimul comunist în anul 1962 .

Din Codul comercial român din 1887, în timpul sistemului economic socialist, o serie de reglementări au continuat să fie totuşi aplicate în raporturile juridice din domeniul comerţului exterior .

Activitatea legislativă deosebit de intensă desfăşurată de autorităţile române în primii ani de după Revoluţia din decembrie 1989 are ca realizare principală Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale3. Legea nr. 31/1990 reglementează cinci forme pe care le poate îmbrăca o societate comercială:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandită simplă;

c) societate pe acţiuni;

d) societate în comandită pe acţiuni;

e) societate cu răspundere limitată.

În cadrul lucrării de faţă, urmează a fi prezentate aspectele juridice referitoare la societăţile comerciale cu răspundere limitată. Cunoaşterea acestor aspecte juridice prezintă o importanţă deosebită pentru acele persoane care , în cadrul economiei de piaţă, urmează să organizeze societăţile comerciale de această natură.

Faţă de celelalte forme ale societăţii comerciale, societatea cu răspundere limitată prezintă interes, mai ales , dacă ţinem cont de faptul că majoritatea societăţilor comerciale care sunt înfiinţate şi desfăşoară activităţi comerciale în cadrul economiei naţionale, sunt societăţi care aparţin acestui tip de societate comercială.

CAPITOLUL I

Noţiunea şi trăsăturile societăţii cu răspundere limitată

1. Reglementări privind societăţile comerciale

Activitatea legislativă intensă desfăşurată de autorităţile române în primii ani de după Revoluţia din decembrie 1989 are ca principală realizare Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale.

Anterior Legii nr. 31/1990 au fost adoptate şi alte acte normative importante privind activitatea economică.

Prin Decretul-lege nr. 54 din 6 februarie 1990 au fost reglementate organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative: întreprinderi mici cu un număr de cel mult 20 de salariaţi; asociaţii cu scop lucrativ cu maximum 10 membri; asociaţii familiale. Întreprinderile mici erau persoane juridice de la data înregistrării lor la administraţia financiară; asociaţiile cu scop lucrativ obţineau calitatea de subiect de drept, de la aceeaşi dată, dacă membrii lor solicitau aceasta în mod explicit; asociaţiile familiale nu făceau parte din categoria persoanelor juridice. Prevederile Decretului-lege erau completate cu dispoziţiile Codului comercial.

Legea nr. 15 din 8 august 19904 a reorganizat vechile întreprinderi socialiste, unităţi economice de stat, fie în regii autonome, fie în societăţi comerciale pe acţiuni sau cu răspundere limitată (art. 16 şi 54).

Preview document

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 1
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 2
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 3
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 4
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 5
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 6
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 7
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 8
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 9
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 10
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 11
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 12
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 13
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 14
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 15
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 16
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 17
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 18
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 19
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 20
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 21
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 22
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 23
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 24
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 25
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 26
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 27
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 28
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 29
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 30
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 31
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 32
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 33
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 34
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 35
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 36
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 37
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 38
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 39
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 40
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 41
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 42
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 43
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 44
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 45
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 46
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 47
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 48
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 49
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 50
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 51
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 52
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 53
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 54
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 55
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 56
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 57
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 58
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 59
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 60
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 61
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 62
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 63
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 64
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 65
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 66
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 67
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 68
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 69
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 70
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 71
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 72
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 73
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 74
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 75
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 76
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 77
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 78
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 79
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 80
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 81
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 82
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 83
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 84
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 85
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 86
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 87
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 88
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 89
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 90
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 91
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 92
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 93
Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Societatilor cu Raspundere Limitata in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al SA cu referiri la practica jurisdicțională în materie

CAP.I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE SOCIETATEA PE ACŢIUNI 1.1. Istoric referitor la societatea pe acţiuni Apariţia societăţilor comerciale, fără a...

Conflictul de interese între asociați

INTRODUCERE În materia societăţilor legislaţia a fost şi continuă să fie într-o continuă evoluţie. Această lucrare îşi propune să evidenţieze...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Contabilitatea unei întreprinderi - SC Emiforest SRL

Capitolul I - Modul de constituire si functionare a entitatii economice;etapele constituirii,modul de functionare ,si dizolvare/lichidare....

Comercializarea Surselor și Corpurilor de Iluminat Ecologice

1.REZUMAT Acest plan de afaceri a fost intocmit din dorinta de a deschide un magazin in care sa comercializam aparate si componente electrice...

Plan de afaceri - Pro Net

PRO NET este o firma furnizoare de servicii de internet pe o piata locala, concomitent cu prestarea de servicii legate de realizarea de pagini WEB...

Sistemul logistic al întreprinderii SC Tri ’94 Rod Com SRL

Introducere Descoperita de economie din cele mai vechi timpuri si confirmata de economia moderna, logistica pare a fi nu numai inima strategiei...

Ai nevoie de altceva?