Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 26373
Mărime: 96.84KB (arhivat)
Publicat de: Ianis Oltean
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tanase Iulian

Cuprins

 1. CUPRINS :
 2. CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic pag. 5
 3. 1.1. Cauzele juridice care determină starea de dificultate a activităţii comercianţilor pag. 5
 4. 1.2. Consideraţii generale şi cauzele de dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale pag. 9
 5. 1.3. Consideraţii şi noţiuni juridice în cazul procedurii de reorganizare judiciară şi de faliment pag.20
 6. 1.4. Organele competente care aplică procedura reorganizării şi lichidării judiciare pag.24
 7. 1.4.1. Instanţa judecătorească pag.24
 8. 1.4.2. Judecătorul-sindic pag.25
 9. 1.4.3. Adunarea creditorilor pag.27
 10. 1.4.4. Administratorul pag.28
 11. 1.4.5. Lichidatorul pag.29
 12. CAPITOLUL II – Desfăşurarea procedurii de reorganizare şi lichidare judiciară pag.32
 13. 2.1. Cererile introductive privind începerea procedurii de reorganizare judiciară şi a falimentului pag.32
 14. 2.2. Continuarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului pag.34
 15. 2.3. Situaţia unor acte juridice ale debitorului pag.36
 16. 2.4. Planul de reorganizare judiciară şi a falimentului pag.42
 17. 2.5. Reorganizarea judiciară a societăţilor comerciale pag.47
 18. 2.6. Falimentul societăţilor comerciale pag.49
 19. 2.7. Închiderea procedurii reorganizării judiciare pag.61
 20. 2.8. Răspunderea pentru încetarea plăţii datoriilor comerciale şi pentru
 21. aplicarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului pag.62
 22. CAPITOLUL III – Particularităţi privind operaţiile de dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale pag.64
 23. 3.1. Dizolvarea societăţilor comerciale şi caracteristicile ei pag.64
 24. 3.2. Lichidarea societăţilor comerciale şi caracteristicile ei pag.70
 25. CAPITOLUL IV – Operaţiuni contabile privind lichidarea societăţilor comerciale pag.75
 26. CAPITOLUL V – Studiu de caz privind lichidarea unei societăţi comerciale pag.82
 27. CAPITOLUL VI – Utilizarea informaticii în cazul lichidării societăţilor comerciale pag.133
 28. CAPITOLUL VII – Concluzii şi propuneri pag.135
 29. Bibliografie pag.137

Extras din proiect

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic

1.1. Cauzele juridice care determină starea de dificultate a activităţii comercianţilor

Analizând evoluţia numărului lichidărilor de societăţi în UE în perioada 2001 – 2003 se constată o creştere progresivă semnificativă de la an la an, respectiv de la 3,8% la 9% pentru ca estimările aferente anului 2004 să reflecte o diminuare a acestui ritm la 2,85%.

În fapt putem spune că ritmul falimentelor şi ritmul fenomenului de auto-restructurare economică specific pieţelor mature şi stabile. Putem constata deci că falimentul este un fenomen economic NATURAL cu caracter global, nefiind specific numai anumitor economii.

În mod treptat in economia românească a apărut falimentul, fenomen specific economiei de piaţă, când societăţile comerciale nu mai pot relua ciclul de producţie şi ca urmare nu au mai putut efectua plăţile către furnizori şi creditori, fiind necesar, de urgenţă, a se salva activele rămase şi a se valorifica pentru achitarea datoriilor.

Una dintre cele mai importante indicaţii privind modul de gestionare a unei firme este furnizată de analiza debitelor şi creditelor acesteia. Mărimea şi vechimea sumelor datorate de firmă creditorilor ei, respectiv ale celor care sunt datorate firmei de către debitorii acesteia, interesează atât pe proprietarii firmei, cât şi pe inspectorii de bancă, potenţialii investitori, organele fiscale.

Una dintre poziţiile din activul bilanţului oricărei societăţi comerciale este cea privind facturile neîncasate. Această poziţie este importantă deoarece în mod normal ea este considerată un activ cu grad de lichiditate ridicat.

Atât mărimea cât şi calitatea debitelor (prin aceasta înţelegând şansele lichidării acestora) sunt de primă importanţă pentru starea de „sănătate” financiară a firmei.

În spatele facturilor neîncasate se pot ascunde cauzele lipsei de numerar şi ale incapacităţii de plată a firmei.

Atunci când o societate vinde pe credit (adică plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se efectuează în numerar), există riscul ca firma să nu-şi încaseze sumele datorate.

Trei factori sunt determinanţi în privinţa volumului debitelor: mărimea vânzărilor pe credit (la termenul de scadenţă), politica de colectare a debitelor dusă de firmă, seriozitatea clienţilor privind respectarea angajamentelor de plată.

O altă cauză a creşterii volumului debitelor poate fi mediul economic în care firma îşi

desfăşoară activitatea, respectiv starea generală de sănătate a economiei naţionale. Atunci când economia este în regres, societăţile comerciale obţin în general profituri mai mici, deci lichidităţile lor se diminuează. În acest caz se produce o reacţie în lanţ, care are ca efect încetinirea plăţilor.

Urmare a scăderii lichidităţilor firmelor datorită transformării mai lente a facturilor în numerar, acestea realizează din ce în ce mai puţin numerar.

Analiza creşterii volumului de facturi neîncasate trebuie să ia în considerare şi modificările survenite în volumul vânzărilor. Dacă creşterea debitelor o depăşeşte pe cea a vânzărilor, atunci trebuie să fie atent analizate cauzele acestei situaţii.

În general, un anumit procent din debite sunt irecuperabile. De aceea, pentru a avea o imagine exactă a situaţiei financiare a firmei, trebuie luate în considerare şi aceste debite ce nu vor putea fi colectate. De obicei aceasta se face pe baza datelor din perioadele anterioare.

În scopul analizei stocului de facturi neîncasate şi a prevenirii unor disfuncţionalităţi în circuitul financiar al firmei, se recomandă un sistem de urmărire a acestora în funcţie de vechimea lor şi pe clienţi.

În ceea ce priveşte condiţiile în care poate fi declanşată procedura reorganizării judiciare şi falimentului, legea introduce termenul de insolvenţăşi ce este mai important, elimină sintagma „datorii comerciale”. Cu alte cuvinte insolvenţa reprezintă premisa declanşării procedurii prevăzute de Legea nr.64/1995.

Deşi se încearcă o definiţie a stării de insolvenţă, aceasta nu reuşeşte să acopere diferenţele apărute în doctrină şi în practică, referitoare, în primul rând, la ceea ce se poate înţelege prin „sume de bani disponibile”. Astfel, o serie de autori au opinat în sensul că sumele de bani disponibile sunt numai cele existente în casierie sau în conturile bancare. Nu intră în această categorie efectele de comerţ, valorile mobiliareîncasabile la vedere, aporturile de capital nevărsate încă, deşi există o serie de autori şi chiar instanţe, care au apreciat că şi aceste sume de bani pot constitui disponibilităţi ale averii debitorului.

Exprimarea legiuitorului prin introducerea termenului de incapacitate „vădită” de plată a datoriilor, va da naştere la o serie de interpretări divergente, dată fiind echivocitatea acestui termen.

Se arată că insolvenţa constituie „incapacitatea vădită de plată a datoriilor”, deci o stare obiectivă a patrimoniului, caracterizată prin lipsa sumelor de bani disponibile, iar pe de altă parte, se impune obligativitatea refuzului de plată făcut „cu bună credinţă”, în baza unor excepţii, pe care debitorul le consideră întemeiate.

Contradicţia rezidă în faptul că atitudinea subiectivă a debitorului nu are nici o legătură cu starea obiectivă a patrimoniului acestuia. Prin urmare, refuzul de plată a datoriilor de către

debitor poate fi făcut cu bună sau rea credinţă, întrucât ceea ce prezintă importanţă pentru stabilirea stării de insolvenţă, este doar dezechilibrul patrimoniului comerciantului.

Această formă de reglementare prezintă însă şi valenţe noi, sfera de aplicare a procedurii fiind considerabil lărgită prin eliminarea sintagmei „datorii comerciale”. Prin urmare, sub imperiul noii reglementări, se extinde implicit şi sfera creditorilor care pot cere declanşarea procedurii pentru datoriile necomerciale ale comerciantului cum sunt creanţele fiscale, salariale sau civile.

În vechea reglementare, creditorii titulari ai unor creanţe necomerciale nu puteau solicita deschiderea procedurii împotriva debitorului lor, dar veneau la masa credală ulterior acestui moment procedural, prin depunerea declaraţiei de creanţă, participând la distribuirile de sume făcute în urma valorificării averii debitorului.

Îndeplinirea procedurilor legale începând de la preluarea patrimoniului de către lichidator şi administrarea acestuia, studiul şi prospectarea pieţei, publicitatea afacerii, organizarea licitaţiei cu vânzarea bunurilor şi în final radierea de la Registrul Comerţului a societăţii lichidate a însemnat apariţia noilor profesii (ocupaţii) de „administrator judiciar” (de reorganizare) şi „lichidator” de societăţi comerciale falimentare.

Atribuirea apelativului de „terminator” sau „lichidator” deşi nu place ca expresie caracterizează o activitate necesară de îndeplinit într-o economie de piaţă, unde, aşa cum are loc fenomenul de înfiinţare continuă de societăţi comerciale într-o concurenţă permanentă apare şi necesitatea reorganizării ori restructurării şi în unele cazuri chiar a lichidării unor societăţi, procesul fiind continuu ca şi viaţa de toate zilele.

Preview document

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 1
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 2
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 3
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 4
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 5
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 6
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 7
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 8
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 9
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 10
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 11
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 12
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 13
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 14
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 15
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 16
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 17
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 18
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 19
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 20
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 21
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 22
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 23
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 24
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 25
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 26
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 27
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 28
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 29
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 30
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 31
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 32
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 33
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 34
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 35
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 36
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 37
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 38
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 39
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 40
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 41
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 42
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 43
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 44
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 45
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 46
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 47
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 48
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 49
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 50
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 51
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 52
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 53
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 54
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 55
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 56
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 57
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 58
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 59
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 60
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 61
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 62
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 63
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 64
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 65
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 66
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 67
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 68
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 69
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 70
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 71
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 72
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 73
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 74
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 75
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 76
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 77
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 78
Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic si Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de...

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Lichidarea unei societăți comerciale în situația în care se obține profit din lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Standardul IAS 21 - efectele variației cursurilor de schimb valutar

Standardul International de Contabilitate IAS 21 revizuit inlocuieste IAS 21 „Contabilitatea efectelor variatiei cursurilor de schimb valutar” si a...

Contabilitatea lichidării societăților comerciale

Introducere Cuvinte cheie: dizolvare, evaluare patrimoniu, lichidarea activului, satisfacerea pasivului, bilantul de lichidare, partajul...

Te-ar putea interesa și

Fuziunea Societăților Comerciale

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Proiectarea unui flux informațional financiar-contabil

Cap.1 Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului contabil 1.1 Conceptia dualista a actualului sistem contabil Sistemul contabil poate fi...

Structura financiară

INTRODUCERE Structura financiara exprima structura intregului pasiv al bilantului. In legatura cu aceasta se vehiculeaza si notiunea de capital...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Impactul fiscalizării în economia națională

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN FISCALITATE 1.1. Conceptul de fiscalitate În orice societate care a atins un anumit stadiu de dezvoltare, existenţa...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

in orice firma, indiferent de activitatea pe care o desfasoara, managerul urmareste aspecte globale de conducere ale unitatii economice si are in...

Dreptul Afacerilor

1. Definiti notiunea de drept comercial. Dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice de drept privat...

Dreptul Afacerilor

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR (COMERCIAL) Prin acest prim capitol se doreşte transmiterea către studenţi a noţiunilor de...

Ai nevoie de altceva?