Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 6514
Mărime: 682.15KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Argument.pag.3

Cap. I: IMPORTANŢA DOCUMENTELOR IN ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII UNEI FIRME.pag.5

Cap. II: NOŢIUNI TEORETICE

2.1 Definiţia, importanţa şi clasificarea documentelor. pag.7

2.2 Reguli de întocmire a documentelor.pag.10

2.3 Verificarea, tratarea erorilor şi arhivarea documentelor. pag.10

2.4 Registrele contabile obligatorii pentru o societate comercială.pag.12

Cap. III: PREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢII COMERCIALE

3.1 Obiectul de activitate şi forma juridică a societăţii.pag.17

3.2 Organigrama; descrierea sarcinilor şi atribuţiilor compartimentului financiar – contabil..pag.18

3.3 Relaţii cu principalii furnizori şi clienţi ai societăţii.pag.20

3.4 Rezultatele financiare obţinute .pag.21

Cap. IV: APLICAŢII PRACTICE

4.1 Operaţii economico – financiare care vor urma să fie înregistrate în Registrul Jurnal şi Registrul Cartea Mare.pag.22

4.2 Completarea Registrului Jurnal, Registrul Cartea Mare şah şi Registrul Inventar.pag.26

Concluzii şi propuneri.pag.32 Bibliografie.pag.34

Anexa.pag.35

Extras din document

ARGUMENT

Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate , dobândind astfel calitatea de document justificativ”. Se asigura astfel datele de intrare în sistemul informaţional contabil.

Am realizat această lucrare referitoare la “Registrele contabile prevăzute de legea contabilităţii“ , deoarece consider că este o temă deosebit de importantă întrucât ca viitor contabil trebuie să cunoşti structura acestor documente , modul şi reguli de întocmire a documentelor contabile. Importanţa acestei teme este aceea că prin folosirea documentelor se pot justifica operaţiile înregistrate în evidenţe care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; consemnează date necesare pentru control şi analiză economico-financiară, şi constituie în caz de litigii probe în justiţie.

Documentele conţin mai multe elemente principale, se întocmesc la locul unde se produce operaţia economică şi după completare sunt supuse operaţiei de prelucrare.

Evitarea sau înlaturarea erorilor se realizează prin operaţia de verificare a documentelor, care îmbraca mai multe forme: verificarea formei, aritmetică şi de fond.

Erorile constatate cu ocazia întocmirii, verificării, înregistrarii documentelor justificative se corecteză.

Documentele utilizate trebuie să constituie un sistem unitar şi raţional, care să aibă la bază reguli precise cu privire la întocmirea, folosirea, circulatia şi evidenţa fiecarui document. Circuitul reprezintă drumul parcurs de documente din momentul întocmirii lor şi până în momentul clasării lor în arhivă.

Într-o întreprindere , circuitul documentelor se desfăşoara conform unui grafic.

Păstrarea documentelor are loc , în funcţie de importanţa şi de felul lor, pe o perioada mai îndelungata sau mai scurtă de timp, conform normelor legale în vigoare.

Lucrarea cuprinde patru capitole, fiecare având un numar variat de subcapitole.

- capitolul I “Importanţa documentelor în organizarea contabilităţii unei firme”

- capitolul II “Noţiuni teoretice”

- capitolul III “Prezentarea unei societăţi comerciale”

- capitolul IV “Aplicaţii practice”

În primul capitol al lucrării mi-am propus sa prezint ce presupune organizarea contabilitaţii intr-o societate dar şi importanţa documentelor folosite de către o firma.

În capitolul II sunt prezentate aspectele teoretice privind documentele şi registrele obligatorii. Sunt prezentate principalele documente şi registre cu caracteristicile sprecifice.

În capitolul III este realizată o prezentare generală a societăţii S.C. TOPSIDE S.R.L.,

respectiv: profilul şi caracteristicile întreprinderii, organigrama, relaţiile cu furnizorii şi clienţii societăţii, organizarea compartimentului financiar-contabil şi rezultatele financiare obţinute.

Capitolul IV reprezintă o abordare din punct de vedere practic a capitolului anterior. Sunt realizate aplicaţii practice la societatea S.C. TOPSIDE S.R.L privind operaţiile financiare înregistrate în Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare şi Registrul Inventar.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Registrele contabile prevăzute de legea contabilităţii", astfel încât să evidenţiez o parte din vastele cunoştinţe de informaţii acumulate pe parcursul celor patru ani de liceu privind contabilitatea.

Consider că alcătuirea acestei lucrări, culegerea de materiale necesare realizării acesteia, efortul depus pentru buna structurare, îmi vor fi de folos în viitor .

Contabilitatea este mai mult decât o materie în plus în orarul nostru de elevi, e o materie de viitor iar atâta timp cât vor există firme şi asociaţii va există şi contabilitatea.

Mă bucur că am avut plăcuta ocazie să studiez această materie şi să colaborez cu profesori bine pregătiţi.

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA DOCUMENTELOR ÎN ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII UNEI FIRME

Contabilitatea, ca parte a evidenţei economice, deţine o poziţie centrală în cadrul sistemului internaţional economic. Contabilitatea furnizează informaţii complexe şi în timp util necesare efectuării sistematice a controlului şi analizei tuturor operaţiilor economice exprimabile în etalon banesc ce au loc în societate. Organizarea contabilitaţii într-o societate presupune cunoaşterea în prealabil a principiilor de baza care definesc poziţia şi sfera ei de aplicare, precum şi importanţa şi sarcinile ce-i revin.

Firmele trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-şef sau de altă persoană împuternicită sa îndeplineasca această funcţie.

Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure condiţiile necesare pentru:

• întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice;

• organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilităţii;

• organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

• respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate;

• depunerea la termen a acestora la organele în drept şi publicarea lor;

• păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare anuale simplificate;

• organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice.

Preview document

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 1
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 2
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 3
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 4
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 5
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 6
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 7
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 8
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 9
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 10
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 11
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 12
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 13
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 14
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 15
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 16
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 17
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 18
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 19
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 20
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 21
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 22
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 23
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 24
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 25
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 26
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 27
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 28
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 29
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 30
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 31
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 32
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 33
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 34
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 35
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 36
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 37
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 38
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 39
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 40
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 41
Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Registrele Contabile Prevazute de Legea Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Proiectarea unui flux informațional financiar-contabil

Cap.1 Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului contabil 1.1 Conceptia dualista a actualului sistem contabil Sistemul contabil poate fi...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Evaluarea Elementelor Patrimoniale

Evaluarea elementelor prezentate în situaţiile financiare Recunoaşterea şi prezentarea în situaţiile financiare anuale a: - activelor, se...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Contabilitatea Operațiunilor prin Casă

ASPECTE PRIVIND ISTORIA BANILOR SI A CIRCULATIEI MONETARE PE TERITORIUL ROMÂNIEI\aPrimele forme de schimb monetar pe actualul teritoriu al tarii...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1...

Controlul financiar

Cap.I-Actul managerial de conducere 1.1-Conceptul de act managerial de conducere Încă de la inceptu, definiţia managementului a suferit diverse...

Contabilitatea stocurilor la Alexim'92 SRL Pitești

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Regimul juridic al obligațiunilor comerciale

INTRODUCERE Lucrarea ,,Regimul juridic al obligatiunilor comerciale’’ pe care o prezentam specialistilor si studentilor , care manifesta interes...

Controlul Financiar

1. Controlul financiar de Stat 1.1. Organizarea controlului financiar de stat Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea și...

SC Metrika SRL

I.1. Prezentarea generala a societatii: SC Metrika SRL a fost infiintata in anul 2005 avand sediul social in Strada Gradinari nr.1, bloc A6-7,...

Ai nevoie de altceva?