Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4860
Mărime: 127.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR ANUL: II

Cuprins

CAP 1 INTRODUCERE 2

CAP 2 STADIUL CUNOAȘTERII 5

Cap 3 DISCUȚII, DEZBATERI, ANALIZE 10

CAP 4 CONCLUZII, LIMITE ALE UNUI REGM DE IMPUNERE CONSOLIDATĂ ÎN ROMÂNIA 17

Extras din document

CAP 1 INTRODUCERE

Contextul juridic al existenței grupurilor de societăți presupune o analiză a textelor legislative în vigoare, luându-se în considerare ipotezele construite de acestea pentru formarea structurii de grup.

Din punct de vedere juridic, dificultățile legate de operațiunea de consolidare a conturilor se referă, de fapt, la reglementarea legislativă a grupurilor de societăți. În România, ca de altfel în multe alte legislații naționale, grupului de societăți nu îi este recunoscută personalitatea juridică.

Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă punctul de pornire al reglementărilor grupurilor. Astfel, la articolul 1 al acestei legi, se specifică: ”în vederea efectuării de acte de comerț, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor acestei legi”.

Asocierea persoanelor juridice în societăți comerciale dă naștere legăturilor de capital dintre acestea, legături care, la rândul lor, constituie premizele formării grupurilor de societăți.

În Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene se precizează că grupul este format din societatea mamă și filialele acestia.

Se ridică întrebarea dacă sunt recunoscute doar grupurile care au caracteristice legăturile de capital. În OMFP nr. 1752/2005, la articolul 7, alineatul 2, se menționează: ”O societate mamă trebuie să întocmească situații financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăți și îndeplinește una din următoarele condiții:

- Deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților într-o altă societate denumită filială;

- Este acționar sau asociat al unei societăți și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, în cursul exercițiului financiar precedent și până în momentul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot.

- Este acționar sau asociat al unei societăți comerciale și deține singur controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților societății, ca urmare a unui acord cu alți acționari sau asociați.

- Este acționar sau asociat și are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislația aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze.

- Societatea – mamă deține puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau controlul asupra unei filiale.

- Este acționar sau asociat și are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau de supraveghere ale filialei

- Societatea – mamă și filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.”

Astfel reiese faptul că obligația de a întocmi conturi consolidate revine numai grupurilor care au caracteristicile de capital. Aceași concluzie se deprinde și din normele privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile adoptate de către Banca Națională a Romăniei și publicată în Moniorul Oficial nr. 651/2.09.2002. Astfel în Capitolul 2, art. 3 se specifică: ”Obligația de a elabora situații financiare consolidate revine unei instituții de credit, persoană juridică română, indiferent de forma de proprietate, din momentul în care se exercită, direct sau indirect, un control exvlusiv, un control comun sau o influență semnificativă.”

Data intrării unei societăți în perimetrul de consolidare este:

- Data achiziției titlurilor

- Data preluării controluluiori a influenței semnificative, dacă achiziția a avut loc în etape succesive

- Data prevăzută în contract, dacă aceasta prevede transferul controlului la o dată diferită de cea a transferului titlurilor”.

Bibliografie

Cărți:

1. Bogdan Victoria, și colectiv, Raportare financiară la nivelul grupurilor de societăți, ed. Biblioteca de contabilitate,2011, p. 62

2. Muller Victor Octavian, Situații financiare consolidate: dezvoltări și aprofundări la nivel internațional, european și național, Cluj Napoca, ed. Alma Mater, 2010,p 87

3. Pitulice Cosmina, ”Teorie și practică privind grupurile de societăți și situațiile financiarr comsolidate”, Ed. Contaplus, Pitești, p. 162

Legi, ordonanțe, norme:

1. Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare

2. Norme privind elaborarea situațiilor financiare consolidate publicate în MO 651/2002, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37604

3. OMFP 772/2002, http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-772-2000-%2823752%29.html

OMFP 189/2001, http://www.legex.ro/Ordin-189-2001-25423.aspx

4. OG 69/2001 pentru modificarea și completarea Legii 82/1991, http://lege5.ro/Gratuit/gm2dknzy/ordonanta-nr-61-2001-pentru-modificarea-si-completarea-legii-contabilitatii-nr-82-1991

5. OMFP 1827/2003, http://www.legex.ro/Ordin-1827-2003-40441.aspx

6. OMFP 1775/2004, http://www.legex.ro/Ordin-1775-2004-47525.aspx

7. OMFP 907/2005, http://codfiscal.net/6826/omfp-9072005-persoanele-juridice-care-aplica-reglementari-contabile-conforme-cu-standardele-internationale-de-raportare-financiara-respectiv-reglementari-contabile-conforme-cu-directivele-europene

8. OMFP 1752/2005, http://codfiscal.net/853/omfp-17522005-reglementarile-contabile-conforme-cu-directivele-europene

9. OMFP 1121/2006, http://codfiscal.net/6828/omfp-11212006-aplicarea-standardelor-internationale-de-raportare-financiara

10. OMFP2374/2007, http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OrdineMFP/OMEF_2374_2007.pdf

11. OMFP 3055/2009 cu completările și modificările ulterioare, http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_3055_2009.pdf

12. OMFP 2869/2010, http://codfiscal.net/7111/omfp-28692010-modificarea-si-completarea-omfp-30552009-omfp-35122008-si-omef-19692007

13. OMFP 881/2012, http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_881_2012.pdf

Preview document

Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 1
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 2
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 3
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 4
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 5
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 6
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 7
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 8
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 9
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 10
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 11
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 12
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 13
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 14
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 15
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 16
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 17
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 18
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 19
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 20
Reglementări privind Consolidarea Conturilor în România - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Reglementari privind Consolidarea Conturilor in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Grupuri de societăți

1.1 STRUCTURA DE GRUP Întreprinderea cauta din ce în ce mai mult să fie cât mai putin vulnerabilă, şi în acelaşi timp cât mai performantă posibil....

Reglementari Privind Consolidarea Conturilor in Romania - Trecut, Prezent si Perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Diagnosticul Global Strategic al Firmei

Fundamentele analizei economico-financiare a intreprinderii Diagnosticul global strategic al intreprinderii Intreprinderea este un sistem...

Aspecte Teoretice și Practice privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

Introducere Procesul de integrare industrial-financiară în economia mondială a început odată cu crearea primelor monopoluri la sfârşitul sec. al...

Contabilitate Consolidata

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

INTRODUCERE Primele publicări de conturi consolidate s-au realizat în Statele Unite, încă de la începutul secolului trecut. Structurile economice,...

Auditarea Situatiilor Financiare Consolidate

1. Introducere In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul...

Ai nevoie de altceva?