Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 16831
Mărime: 152.23KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă.pag 3

1.1. Procesul de reformă contabila şi de asimilare a IAS/IFRS în România.pag 4

1.2. Procesul de reformă contabila şi de asimilare a IAS/IFRS în Franţa.pag 11

CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂŢI CONTABILE ŞI FISCALE ÎN CELE DOUĂ STATE

2.1. Sistemul fiscal şi contabil în România.pag 14

Concluzii .pag 19

2.2. Sistemul fiscal şi contabil în franţa.pag 19

Comparaţie între impozitele din România şi din Franţa.pag 23

2.3. Principii şi politici contabile în România.pag 23

2.4. Principii şi politici contabile în Franţa.pag 27

Comparaţie între principiile din România şi cele din Franţa.pag 29

CAPITOLUL 3. SITUAŢII FINANCIARE. EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE

3.1. Structură şi reguli de întocmire a situaţiilor financiare.

Comparaţie între România şi Franţa.pag 29

Concluzie la situaţiile financiare din România şi din Franţa.pag 41

3.2. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor din România şi din Franţa.pag 41

Comparaţie între Franţa şi România.pag 43

Concluzii.pag 46

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CELOR 2 ENTITĂŢI ECONOMICE

4.1. Prezentarea S.C.FARMEC S.A.din România.pag 47

Intermediarii, Concurenţii, Furnizorii, Clienţii , Gama produselor

4.2. aPrezentarea societăţii L’OREAL PARIS din Franţa.pag 49

Istoric, Principiile, Clienţii, Concurenţi, Oportunităţi, Produse

CAPITOLUL 5. STUDIU COMPARATIV AL RAPOARTELOR FINANCIARE ÎN CAZUL COMPANIEI S.C.FARMEC S.A. DIN ROMÂNIA ŞI A SOCIETĂŢII L’OREAL PARIS DIN FRANŢA.pag 53

Extras din document

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă

În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiei contabile, elaborată în vederea rezolvării unei probleme repetitive, rezultată dintr-o alegere colectivă raţională, în cadrul unui organism de reglementare contabilă (naţional sau internaţional). Astăzi, conceptul de normare contabilă este depăşit, din punct de vedere doctrinar, dar, încă, autorităţile publice naţionale emană un mare număr de norme contabile.

În România, normarea contabilă este realizată prin texte reglementate: legi, ordine şi metodologii ale Ministerului Finanţelor Publice, în alte ţări, responsabilitatea acestei acţiuni a fost transferată altor organisme cvasiguvernamentale sau private.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se standardizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile şi terminologia.

Procesul de normalizare este un proces inductiv, deoarece se pleacă de la observarea practicilor contabile, putând avea un caracter minimal (stabilind doar cadrul general) sau poate fi foarte analitic (cu detalii precise de planuri de conturi).

Normalizării contabile i se pot ataşa trei scopuri fundamentale:

• obţinerea de către puterea publică a unei informări omogene, referitoare la întreprinderi;

• valorificarea informaţiilor contabile de către utilizatorii din afara întreprinderii, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi în spaţiu;

• contribuţia la o alocare mai bună a resurselor financiare, la nivelul unei ţări.

La nivel naţional, normalizarea contabilă poate fi:

• de natură publică, respectiv intervenţia puterii publice în codificarea contabilă este puternică (este cazul României, Germaniei, Franţei etc.);

• de natură privată, în care profesia contabilă joacă un rol foarte important (Marea Britanic, SUA etc.);

• de natură mixtă, în care codificarea contabilă presupune o cooparticipare a organismelor private şi a puterii publice.

1.3. Procesul de reformă contabila şi de asimilare a IAS/IFRS în România.

Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat că sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor societăţii separate pe entităţi economice şi juridice.

Obiectul de studiu al contabilităţii poate fi definit prin însumarea a trei concepţii diferite: concepţia politico-economica, concepţia juridică şi concepţia financiară.

Cadrul general de abordare normativă în contabilitate

Pe plan mondial coexistă mai multe culturi şi sisteme contabile, două dintre ele fiind deosebit de marcate şi influente, şi anume:

• Cultura contabilă şi sistemul de contabilitate vest-european, denumit şi continental, ale căror promotori sunt Franţa şi Germania,

• Cultura contabilă şi sistemul de contabilitate anglo-saxon ale căror promotori sunt Anglia şi SUA.

Deosebirile fundamentale dintre cele două culturi contabile se manifestă pe următoarele planuri esenţiale:

A) Pe plan instituţional contabilitatea continentală este puternic codificată, normată şi deci regizată de un plan contabil general, care cuprinde un mare număr de norme imperative şi recomandative, în timp ce contabilitatea anglo-saxonă se bazează pe tradiţii şi cutume, nefiind „încorsetată” într-un plan contabil general, ci într-un cadru conceptual contabil;

B) Pe plan tehnico-aplicativ contabilitatea continentală operează cu clasificarea economică a cheltuielilor, ceea ce generează în mod obiectiv ţinerea a două feluri de contabilităţi separate: financiară şi de gestiune. Contabilitatea anglo-saxonă operează cu clasificarea cheltuielilor după destinaţie (secţii, produse, etc.), ceea ce nu impune o separare riguroasă a contabilităţii de gestiune de contabilitatea financiară;

C) Pe plan politico-strategic, anglo-saxonii dau prioritate informaţiilor necesare luării deciziilor de către investitori; concepţia lor poartă clar amprenta liberalismului economic, acordându-se mai puţină importanţă implicaţiilor asupra contabilităţii naţionale, în timp ce concepţia franceză a normalizării contabile se vrea mai împăciuitoare între diferiţi utilizatori ai informaţiei contabile care trebuie să se ofere într-un cadru mult mai formalizat.

Sub influenţa celor două blocuri de putere contabilă, sistemele contabile naţionale prezintă încă mari divergenţe, ceea ce a generat, mai ales în perioada postbelică, iniţierea unui proces de apropiere a sistemelor contabile a diferitelor grupuri de ţări.

Preview document

Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 1
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 2
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 3
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 4
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 5
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 6
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 7
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 8
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 9
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 10
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 11
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 12
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 13
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 14
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 15
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 16
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 17
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 18
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 19
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 20
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 21
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 22
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 23
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 24
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 25
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 26
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 27
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 28
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 29
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 30
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 31
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 32
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 33
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 34
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 35
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 36
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 37
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 38
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 39
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 40
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 41
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 42
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 43
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 44
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 45
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 46
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 47
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 48
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 49
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 50
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 51
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 52
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 53
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 54
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 55
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 56
Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta.docx

Alții au mai descărcat și

Reglementari si Raportari Financiare Portivit IAS-IFRS, in Romania si Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009

PARTEA I Introducere Integrarea Romaniei in U.E.a impus atat cunoasterea aprofundata cât si alinierea la Standardele Internationale de...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Cercetare privind Implementarea IFRS în România

Notiuni generale Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta un set de standarde contabile, bazate pe principii care...

Beneficiile Angajatilor o noua Abordare Internationala a Castigurilor Salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Ai nevoie de altceva?