Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 16831
Mărime: 152.23KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă.pag 3
 2. 1.1. Procesul de reformă contabila şi de asimilare a IAS/IFRS în România.pag 4
 3. 1.2. Procesul de reformă contabila şi de asimilare a IAS/IFRS în Franţa.pag 11
 4. CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂŢI CONTABILE ŞI FISCALE ÎN CELE DOUĂ STATE
 5. 2.1. Sistemul fiscal şi contabil în România.pag 14
 6. Concluzii .pag 19
 7. 2.2. Sistemul fiscal şi contabil în franţa.pag 19
 8. Comparaţie între impozitele din România şi din Franţa.pag 23
 9. 2.3. Principii şi politici contabile în România.pag 23
 10. 2.4. Principii şi politici contabile în Franţa.pag 27
 11. Comparaţie între principiile din România şi cele din Franţa.pag 29
 12. CAPITOLUL 3. SITUAŢII FINANCIARE. EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE
 13. 3.1. Structură şi reguli de întocmire a situaţiilor financiare.
 14. Comparaţie între România şi Franţa.pag 29
 15. Concluzie la situaţiile financiare din România şi din Franţa.pag 41
 16. 3.2. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor din România şi din Franţa.pag 41
 17. Comparaţie între Franţa şi România.pag 43
 18. Concluzii.pag 46
 19. CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CELOR 2 ENTITĂŢI ECONOMICE
 20. 4.1. Prezentarea S.C.FARMEC S.A.din România.pag 47
 21. Intermediarii, Concurenţii, Furnizorii, Clienţii , Gama produselor
 22. 4.2. aPrezentarea societăţii L’OREAL PARIS din Franţa.pag 49
 23. Istoric, Principiile, Clienţii, Concurenţi, Oportunităţi, Produse
 24. CAPITOLUL 5. STUDIU COMPARATIV AL RAPOARTELOR FINANCIARE ÎN CAZUL COMPANIEI S.C.FARMEC S.A. DIN ROMÂNIA ŞI A SOCIETĂŢII L’OREAL PARIS DIN FRANŢA.pag 53

Extras din proiect

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă

În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiei contabile, elaborată în vederea rezolvării unei probleme repetitive, rezultată dintr-o alegere colectivă raţională, în cadrul unui organism de reglementare contabilă (naţional sau internaţional). Astăzi, conceptul de normare contabilă este depăşit, din punct de vedere doctrinar, dar, încă, autorităţile publice naţionale emană un mare număr de norme contabile.

În România, normarea contabilă este realizată prin texte reglementate: legi, ordine şi metodologii ale Ministerului Finanţelor Publice, în alte ţări, responsabilitatea acestei acţiuni a fost transferată altor organisme cvasiguvernamentale sau private.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se standardizează prezentarea documentelor de sinteză, metodele contabile şi terminologia.

Procesul de normalizare este un proces inductiv, deoarece se pleacă de la observarea practicilor contabile, putând avea un caracter minimal (stabilind doar cadrul general) sau poate fi foarte analitic (cu detalii precise de planuri de conturi).

Normalizării contabile i se pot ataşa trei scopuri fundamentale:

• obţinerea de către puterea publică a unei informări omogene, referitoare la întreprinderi;

• valorificarea informaţiilor contabile de către utilizatorii din afara întreprinderii, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi în spaţiu;

• contribuţia la o alocare mai bună a resurselor financiare, la nivelul unei ţări.

La nivel naţional, normalizarea contabilă poate fi:

• de natură publică, respectiv intervenţia puterii publice în codificarea contabilă este puternică (este cazul României, Germaniei, Franţei etc.);

• de natură privată, în care profesia contabilă joacă un rol foarte important (Marea Britanic, SUA etc.);

• de natură mixtă, în care codificarea contabilă presupune o cooparticipare a organismelor private şi a puterii publice.

1.3. Procesul de reformă contabila şi de asimilare a IAS/IFRS în România.

Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat că sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor societăţii separate pe entităţi economice şi juridice.

Obiectul de studiu al contabilităţii poate fi definit prin însumarea a trei concepţii diferite: concepţia politico-economica, concepţia juridică şi concepţia financiară.

Cadrul general de abordare normativă în contabilitate

Pe plan mondial coexistă mai multe culturi şi sisteme contabile, două dintre ele fiind deosebit de marcate şi influente, şi anume:

• Cultura contabilă şi sistemul de contabilitate vest-european, denumit şi continental, ale căror promotori sunt Franţa şi Germania,

• Cultura contabilă şi sistemul de contabilitate anglo-saxon ale căror promotori sunt Anglia şi SUA.

Deosebirile fundamentale dintre cele două culturi contabile se manifestă pe următoarele planuri esenţiale:

A) Pe plan instituţional contabilitatea continentală este puternic codificată, normată şi deci regizată de un plan contabil general, care cuprinde un mare număr de norme imperative şi recomandative, în timp ce contabilitatea anglo-saxonă se bazează pe tradiţii şi cutume, nefiind „încorsetată” într-un plan contabil general, ci într-un cadru conceptual contabil;

B) Pe plan tehnico-aplicativ contabilitatea continentală operează cu clasificarea economică a cheltuielilor, ceea ce generează în mod obiectiv ţinerea a două feluri de contabilităţi separate: financiară şi de gestiune. Contabilitatea anglo-saxonă operează cu clasificarea cheltuielilor după destinaţie (secţii, produse, etc.), ceea ce nu impune o separare riguroasă a contabilităţii de gestiune de contabilitatea financiară;

C) Pe plan politico-strategic, anglo-saxonii dau prioritate informaţiilor necesare luării deciziilor de către investitori; concepţia lor poartă clar amprenta liberalismului economic, acordându-se mai puţină importanţă implicaţiilor asupra contabilităţii naţionale, în timp ce concepţia franceză a normalizării contabile se vrea mai împăciuitoare între diferiţi utilizatori ai informaţiei contabile care trebuie să se ofere într-un cadru mult mai formalizat.

Sub influenţa celor două blocuri de putere contabilă, sistemele contabile naţionale prezintă încă mari divergenţe, ceea ce a generat, mai ales în perioada postbelică, iniţierea unui proces de apropiere a sistemelor contabile a diferitelor grupuri de ţări.

Preview document

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 1
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 2
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 3
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 4
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 5
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 6
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 7
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 8
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 9
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 10
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 11
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 12
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 13
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 14
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 15
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 16
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 17
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 18
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 19
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 20
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 21
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 22
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 23
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 24
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 25
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 26
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 27
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 28
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 29
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 30
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 31
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 32
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 33
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 34
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 35
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 36
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 37
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 38
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 39
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 40
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 41
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 42
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 43
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 44
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 45
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 46
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 47
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 48
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 49
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 50
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 51
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 52
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 53
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 54
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 55
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 56
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta.docx

Alții au mai descărcat și

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Organizarea și Conducerea Sistemului financiar-contabil al Societății Comerciale Agromec Berești SA

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

Ai nevoie de altceva?