Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 22936
Mărime: 811.75KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Botezatu
Cost: 11 puncte
Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL 1. NOŢIUNI PRIVIND CONVERGENŢA ŞI NORMALIZAREA CONTABILĂ 3
 3. 1.1 PROCESUL DE REFORMĂ CONTABILĂ ŞI DE ASIMILARE A IAS/IFRS ÎN ROMÂNIA 3
 4. 1.2 PROCESUL DE REFORMĂ CONTABILĂ ŞI DE ASIMILARE A IAS/IFRS ÎN GERMANIA 22
 5. CAP. 2. PARTICULARITĂȚI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN ROMÂNIA ȘI GERMANIA 30
 6. 2.1 SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL ÎN ROMÂNIA 30
 7. 2.2 SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL ÎN GERMANIA 34
 8. CAP. 3. SITUAȚII FINANCIARE. EVALUARE ȘI ÎNTOCMIRE 41
 9. 3.1. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI STRUCTURA SITUAȚIILOR FINANCIARE DIN ROMÂNIA 41
 10. 3.2. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI STRUCTURA SITUAȚIILOR FINANCIARE DIN GERMANIA 55
 11. CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CELOR 2 ENTITĂŢI ECONOMICE (ROMÂNIA- GERMANIA) 59
 12. 4.1 PREZENTAREA ENTITĂŢII DIN ROMÂNIA 59
 13. 4.2 PREZENTAREA ENTITĂŢII DIN GERMANIA 66
 14. CAPITOLUL 5. STUDIU COMPARATIV AL SITUAȚIILOR FINANCIARE AFERENTE COMPANIILOR CASA RUSU DIN ROMÂNIA ŞI RAUCH MOEBEL DIN GERMANIA 70
 15. CAP. 6 CONCLUZII ŞI PROPUNERI 77
 16. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din proiect

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă

1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România

Evoluţia reformei contabile în România

Legea contabilităţii promulgată în anul 1991 este prima realizare a politicii de reformă, ea este experimentată din ianuarie 1993. Fiind înscrisă într-un cadru contabil continental, ea instaurează un sistem dualist în care contabilitatea financiară este normalizată si este disociată de contabilitatea analitică care devine liberă si facultativă.

Aspectele noi prezentate prin Legea contabilităţii, se referă la:

- oarecare supleţe şi posibilităţi diverse în alegerea de metodologii;

- fixarea obiectivelor contabilităţii în scopul redării unei imagini fidele, clare şi complete

- a patrimoniului, situaţiei financiare si a rezultatului;

- noi principii de evaluare;

- punerea în evidenţă a importanţei inventarierii;

- considerarea contabilităţii ca un instrument care permite să se cunoască, să se

- gestioneze si să se controleze patrimoniul si rezultatul;

- contabilizarea cheltuielilor si a veniturilor după natura lor.

Planul contabil român, care a fost adoptat si acceptat, este în concordanţă cu aceste reguli, abandonând conceptul de plan de conturi obligatoriu si rigid, ceea ce permite o mai mare supleţe pentru adaptarea sistemelor de înregistrare la nevoile specifice ale întreprinderii. O parte din reguli este menţinută, după cum o altă parte tratează probleme noi sau care nu existau înainte ori care se manifestau doar într-un mod adiţional şi secundar: acţiunile, obligaţiunile, efectele de comerţ, valorile financiare.

Aspectele luate în consideraţie în Legea contabilităţii sunt inspirate cu preponderenţă din sistemul contabil "continental" adaptat economiei de piaţă, respectând în acelasi timp Directivele europene, dar urmărind îndeaproape si evoluţiile lucrărilor Comitetului Internaţional de Standardizare Contabilă.

Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piaţă, iar dacă înainte ea era bazată pe nevoile naţiunii si servea mai ales la agregarea datelor satistice naioţnale, de acum contabilitatea este din ce în ce mai mult adaptată serviciilor acţionariatului si a investitorilor. Problema care apare cu ocazia transpunerii în practică a noilor reglementări contabile si a integrării acestora în contabilitatea întreprinderilor se raportează la implementarea principiilor contabile cu totul noi pentru români.

Etapele reformei contabile în România

De la revoluţie până la începutul anului 1991. Responsabilii normalizării contabile

din Ministerul de Finanţe au procedat la un studiu aprofundat al celei de a patra Directive europene, în cadrul voinţei politice de integrare a României în Uniunea Europeană, având ca termen o perioadă de armonizare si punere la nivel. De asemenea au fost extinse si îmbogăţite schimburile privind practicile si experienţele normalizării contabile în Germania, în Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Preview document

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 1
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 2
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 3
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 4
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 5
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 6
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 7
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 8
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 9
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 10
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 11
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 12
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 13
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 14
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 15
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 16
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 17
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 18
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 19
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 20
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 21
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 22
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 23
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 24
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 25
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 26
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 27
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 28
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 29
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 30
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 31
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 32
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 33
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 34
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 35
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 36
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 37
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 38
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 39
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 40
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 41
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 42
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 43
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 44
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 45
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 46
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 47
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 48
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 49
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 50
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 51
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 52
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 53
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 54
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 55
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 56
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 57
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 58
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 59
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 60
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 61
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 62
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 63
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 64
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 65
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 66
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 67
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 68
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 69
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 70
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 71
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 72
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 73
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 74
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 75
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 76
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 77
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Germania.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza altor sisteme contabile - Germania, Italia, Canada, Marea Britanie și Japonia

Contabilitatea in Germania Dezvoltarea istorică a raportării financiare germane. a) Evolutia legii contabilitatii in Germania : - 1794 Prussian...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Situațiile financiare - sistemul contabil românesc versus sistemul contabil american

1.Introducere Proiectul de față, structurat pe două părți, își propune să ofere informații legate de întocmirea situațiilor financiare si să...

Contabilitate Internațională

INTRODUCERE Globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea în toată lumea a unui limbaj unic de contabilitate. Mai mult,...

Te-ar putea interesa și

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Ai nevoie de altceva?