Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27793
Mărime: 6.57MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Extras din document

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă

1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România

Reforma contabilă în România a început după decembrie 1989. În decembrie 1989 sistemul societății economice a cunoscut o ruptură fundamentală, caracterizată prin negarea totală a valorilor centralismului și adoptarea valorilor economiei de piață printr-un liberalism mai mult sau mai puțin controlat.

Această schimbare a sistemului economiei a necesitat și încă necesită mari costuri sociale și impune o reformă a sistemului de contabilitate din România.

Principalele fenomene care guverneză procesul reformei contemporane la nivel naţional sunt: normalizarea, armonizarea şi convergenţa contabilităţii.

Normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea situațiilor financiare, metodele contabile și terminologia. Poate fi definită drept procesul de standardizare a documentelor de sinteză contabilă raportate periodic de întreprinderi (situații financiare) prin definirea terminologiei, obiectivelor și metodologiei contabile (principii, procedee, instrumente) și prin soluționarea intereselor contradictorii referitoare la conținutul și structura situțiilor financiare. Așadar, o consecință a normalizării este armonizarea tehnicilor contabile de culegere, înregistrare, grupare, evaluare și prezentare a informațiilor contabile.

Armonizarea contabilă este procesul prin care regulile sau normele contabile sunt perfecționate pentru a fi făcute comparabile. Constă în asigurarea compatibilității sistemelor naționale de contabilitate într-un cadru regional și/sau internațional, prin apicarea totală sau parțială a unor reguli comune.

Convergenţa contabilă este procesul prin care normele contabile sunt elaborate de o manieră care este capabilă să conducă către acelaşi fapt sau scop, prin evidenţierea similitudinii dintre naţional-regional-internaţional.

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de Internaţional Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaţionale de Contabilitate(IAS). IAS au fost emise între 1973 şi 2001 de către Internaţional Accounting Standards Committee(IASC). În aprilie 2001, IASB aadoptat toate standardele IAS, ulterior continuând dezvoltarea lor. Noile standarde poartă însă denumirea de IFRS. Deşi în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în continuare în vigoare până la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS.

IASC, devenit în 2000 IASB, s-a înfiinţat în anul 1973, ca organism independent,cu sediul la Londra. El a apărut ca răspunsla necesităţile de rezolvare a unor probleme practice la nivel internaţional, fiind cel mai influent şi mai avansat organism în materie de normalizare şi armonizare contabilă.

Necesitatea înfiinţării IASB este argumentată astfel: „IASB s-a născut din dorinţa şi nevoia de a distila, la nivel internaţional, experienţa contabilă specifică diferitelor ţări, de a armoniza diferenţierile culturale şi caracteristicile socio-economicecare „încarcă” sistemele contabile naţionale şi de a elabora un model conceptual unitar al situaţiilor financiare”

Unii autori leagă apariţia organismului internaţional de normalizare de criza fordismului şi expansiunea fără precedent a corporaţiilor multinaţionale. Acestea au filiale în foarte multe ţări, guvernarea nu se poate efectua decât de la distanţă, iar pentru acest lucru este nevoie de o uniformitate a informaţiilor contabile. Altfel spus, contabilitatea devine un mecanism de monitorizare a activităţii corporaţiilor.

Ambiția IASB a fost să devină normalizatorul mondial în ceea ce privește normalizarea informației contabile destinată investitorilor, indiferent de sectorul de activitate și mărimea întreprinderilor, de operațiile realizate, natura informației și mijloacele utilizate. Sublinierea noastră e că şi-a atins obiectivul. Dorinţa organismului internaţional de normalizare contabilă este justificată de faptul că în lipsa unor norme acceptate la scară internaţională, normele contabile americane (US-GAAP) s-ar fi impus cu uşurinţă.

Una dintre atribuţiile IASB este, aşa cum am menţionat anterior, emiterea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, respectiv a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, standarde care să reflecte punctul de convergenţă a tuturor părţilor

interesate de informaţia contabilă. Modificarea denumirii a avut loc datorită faptului că normele internaţionale vizează, îndeosebi, conţinutul şi prezentarea situaţiilor

financiare şi mai puţin aspecte de contabilizare. Unii autori nu sunt de aceeaşi părere, afirmând că schimbarea denumirii normelor, „din norme contabile” în„norme de raportare financiară”

constituie o veritabilă revoluţie care modifică orientarea seculară a contabilităţii, în sensul că aceasta nu mai este în slujba dezvoltării economice care se bazează pe producţia de bunuri şi servicii, ci ea serveşte acum circulaţiei extrem de rapide a capitalurilor.

Preview document

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 1
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 2
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 3
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 4
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 5
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 6
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 7
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 8
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 9
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 10
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 11
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 12
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 13
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 14
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 15
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 16
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 17
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 18
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 19
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 20
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 21
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 22
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 23
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 24
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 25
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 26
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 27
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 28
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 29
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 30
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 31
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 32
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 33
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 34
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 35
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 36
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 37
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 38
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 39
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 40
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 41
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 42
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 43
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 44
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 45
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 46
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 47
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 48
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 49
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 50
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 51
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 52
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 53
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 54
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 55
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 56
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 57
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 58
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 59
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 60
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 61
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 62
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 63
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 64
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 65
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 66
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 67
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 68
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 69
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 70
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 71
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 72
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 73
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 74
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 75
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 76
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 77
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Germania.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Ai nevoie de altceva?