Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 27157
Mărime: 165.22KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Universitatea “Transilvania”Brașov Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Specializarea Relații Economice Internaționale

Cuprins

1. Capitolul I. Notiuni privind convergenta si normalizarea contabila Pag. 2

2. Capitolul II. Particularitati contabile si fiscale in cele 2 state Pag. 17

3. Capitolul III. Situatii financiare. Evaluare si intocmire Pag. 48

4. Capitolul IV. Prezentarea celor 2 entitati economice Pag. 66

5. Capitolul V. Studiu comparativ al rapoartelor financiare in cazul celor 2 entitati Pag. 69

6. Capitolul VI. Concluzii si propuneri Pag. 73

7. Bibliografie Pag. 76

Extras din document

CAPITOLUL I

NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII

1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România

Reforma contabilă în România a început după decembrie 1989. În decembrie 1989 sistemul societății economice a cunoscut o ruptură fundamentală, caracterizată prin negarea totală a valorilor centralismului si adoptarea valorilor economiei de piață printr-un liberalism mai mult sau mai puțin controlat.

Această schimbare a sistemului economiei a necesitat și încă necesită mari costuri sociale și impune o reformă a sistemului de contabilitate din România.

Profesia contabilă liberală franceză a recomandat României o versiune a sistemului contabil vest-european inspirată din planul contabil francez, versiune adoptată si generalizată în România începând cu 1 ianuarie 1994. Această versiune are meritul de a introduce în sistemul contabil românesc următoarele valori contabile:

-recursul de la normele și reglementările contabile detaliate la principii și convenții contabile general adminisibile;

-recursul la dualismul contabil tranșant între contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune;

-recursul la prioritatea conturilor anuale - sistemul financiar în raport cu sistemele conturilor contabile curente;

-recursul de la informația contabila exhaustivă la informația contabilă relevantă, pertinentă.

Evoluția procesului de reformă contabilă declanșat în 1990 a vizat și vizează perfecționarea sistemului contabil românesc pe baza unor principii și reguli prevăzute de directivele UE și Standardele Internaționale de Contabilitate, astfel încât situațiile financiare întocmite de întreprinderi să răspundă cerințelor unor categorii cât mai largi de utilizatori.

O periodizare posibilă a evoluției reformei contabile în România ar cuprinde:

-perioada 1990-1994 caracterizată prin dispută în plan doctrinar între adepții și adversarii unei reforme contabile de profunzime. În această perioadă a avut loc doar o cosmetizare a vechiului sistem contabil realizată sub deviza adversarilor reformei contabile de profunzime, anume: câteva conturi noi, câteva conturi eliminate, schimbarea titlului la altele, eventual o altă simbolizare a conturilor.

-perioada 1994-1999 caracterizată prin acceptarea largă pe plan doctrinar a necesităților unei reforme contabile de profunzime. În plan aplicativ și reglementar s-a trecut la complementarea unui sistem contabil dualist (contabilitate de gestiune și contabilitate financiară) de inspirație vest-european nediferențiat pe categorii de agenți economici. S-a elaborat un nou drept contabil în lucrarea "Sistemul contabil al agenților economici din România" editată de Ministerul Finanțelor în 1994, care inserează Legea Contabilității 82/1991 care a fost modificată și completată. Prin HG nr 74/1993 s-au aprobat Regulamentul de aplicare a legii contabilității, Planul de conturi general și Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operații economico-financiare, conținutul și structura principalelor registre de contabilitate: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea Mare și bilanțul contabil compus din situația patrimoniului, Contul de profit și pierderi și Anexe.

OG nr 61/2001 stipulează întocmirea în plus a Situațiilor privind modificarea capitalurilor proprii și Situatia fluxurilor de trezorerie.

Anul 1999 marchează prin elaborarea de Ministerul Finanțelor a programului național de armonizare a legislatiei contabile cu directivele europene si asimilarea IAS.

Începând cu situatiile financiare ale anului 2000 intră sub incidența acestui program trei categorii de unități:

-întreprinderile cotate la Bursa de Valori;

-Regiile autonome, companiile, societățile naționale și alte întreprinderi de interes național;

-întreprinderile ce acționează pe piețele de capital (societăți de valori mobiliare).

Începând cu exercițiul financiar al anului 2001, reglementările de armonizare a contabilității românești cu IAS s-au extins la o a patra categorie de întreprinderi.

În anul 2008, Legea Contabilității a fost republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18 iunie 2008, suferind mici modificări. Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37 din 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 22 aprilie 2011, au fost aduse modificări și completări Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată. Cele mai importante modificări au fost urmatoarele:

- Organizarea și conducerea contabilității care potrivit noilor prevederi, categoriile care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară în partida dublă și să întocmească situații financiare anuale sunt societățile comerciale, societățile / companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare și celelalte persoane juridice, instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial, organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii administrate privat;

- Statutul persoanelor fizice, prin care persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri au obligația să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilității în partida simplă. Aceste persoane întocmesc Registrul – jurnal de încasări și plăți și Registrul – inventar.

Preview document

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 1
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 2
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 3
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 4
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 5
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 6
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 7
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 8
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 9
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 10
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 11
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 12
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 13
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 14
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 15
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 16
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 17
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 18
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 19
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 20
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 21
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 22
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 23
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 24
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 25
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 26
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 27
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 28
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 29
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 30
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 31
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 32
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 33
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 34
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 35
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 36
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 37
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 38
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 39
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 40
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 41
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 42
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 43
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 44
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 45
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 46
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 47
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 48
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 49
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 50
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 51
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 52
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 53
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 54
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 55
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 56
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 57
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 58
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 59
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 60
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 61
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 62
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 63
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 64
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 65
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 66
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 67
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 68
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 69
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 70
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 71
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 72
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 73
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 74
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 75
Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si Italia.doc

Alții au mai descărcat și

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie a Grupului Alro România

1. Prezentarea generala a Grupului de Societati 1.1. Structura Grupului ALRO Componenta Grupului ALRO si participatiile la data de 31.12.2011...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Aplicarea principiului prudenței în contabilitate

Introducere Prundența este unul dintre cele mai fundamentale concepte ale contabilității. Acest principiu obligă entitățile, rspectiv contabilii...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Ai nevoie de altceva?