Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 26117
Mărime: 264.27KB (arhivat)
Publicat de: Matei Ciobotaru
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPA ADERAREA IN UNIUNEA EUROPEANĂ 3
 2. 1.1SISTEMUL DE TVA 3
 3. 1.1.1. APARITIA UNOR NOI CONCEPTE 3
 4. 1.1.2 ARMONIZAREA TVA-ULUI ÎN ROMÂNIA 3
 5. 1.1.3 SCURT ISTORIC AL PIEŢEI COMUNITARE 4
 6. 1.1.3.1 PIAŢA INTERNĂ 7
 7. 1.2 ASPECTE FISCALE PRIVIND TVA 10
 8. 1.2.1. ÎNREGISTRAREAÎN SCOPURI DE TVA 10
 9. 1.2.2. TERITORIALITATEA APLICARII TVA 11
 10. 1.2.3. PERSOANELE IMPOZABILE SI CELE OBLIGATE LA PLATA TVA 11
 11. 1.2.4.OPERAŢIUNI IMPOZABILE 14
 12. 1.2.5. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA 15
 13. 1.2.6 BAZA DE IMPOZITARE 15
 14. 1.2.7.COTA DE IMPOZITARE 16
 15. 1.2.8 REGIMUTII DE TVA 16
 16. 1.2.8.1 REGIMURI VAMALE SUSPENSIVE 16
 17. 1.2.8.2 REGIMUL DEDUCERILOR ŞI RAMBURSARE DE TVA 17
 18. CAPITOLUL 2 OPERAŢIUNI INTRACOMUNITARE 20
 19. 2.1.TIPURI DE OPERAŢIUNI INTRACOMUNITARE 20
 20. 2.1.1. LIVRĂRI INTRACOMUNITARE 20
 21. 2.1.2. ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE 22
 22. 2.1.3. OPERAŢIUNI TRIPĂRTITE 24
 23. 2.1.4. OPERAŢIUNI DE PROCESARE 26
 24. 2.2. IMPORTUL ŞI EXPORTUL DE BUNURI 27
 25. 2.3. PRESTAREA DE SERVICII 29
 26. 2.4 MODALITĂŢI DE EVIDENŢĂ ŞI RAPORTARE A TVA 34
 27. 2.4.1. FACTURAREA 34
 28. 2.4.2. EVIDENŢA OPERAŢIUNILOR 37
 29. 2.4.3. DECONTUL DE TVA 38
 30. 2.4.4. DECLARAŢIA RECAPITULATIVĂ – VIES 38
 31. 2.4.5. INTRASTAT– SISTEM STATISTIC PENTRU COMERŢUL INTRACOMUNITAR 39
 32. 2.4.6.TRATAMENTUL CONTABIL PRIVIND TVA 40
 33. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND TVA INTRACOMUNITAR
 34. 3.1. PREZENTARE GENERALĂ AL S.C. XXROMÂNIA S.R.L 44
 35. 3.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE AL S.C. XXROMÂNIA S.R.L 44
 36. 3.1.2. MOD DE CONSTITUIRE. SCURT ISTORIC 44
 37. 3.1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE 45
 38. 3.1.4. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL 45
 39. 3.1.5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 46
 40. 3.1.6. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII SC XXROMÂNIA SRL 46
 41. 3.2. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND TVA ÎN VÂNZĂRILE EFECTUATE DE SC XXROMÂNIA SRL 47
 42. 3.3. TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND TVA ÎN ACHIZIŢIILE EFECTUATE DE SC. XXROMÂNIA SRL 51
 43. CONCLUZII 53
 44. ANEXĂ 56
 45. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Taxa pe Valoarea Adăugată ( TVA ) este un impozit indirect, suportat de consumatorul final al bunurilor şi servicilor, dar achitat la bugetul statului de către societatea producătoare, comerciantă sau prestatoare de servicii.

1.1. SISTEMUL DE TVA

1.1.1 APARIŢIA UNOR CONCEPTE NOI

1. Achiziţia intracomunitară de bunuri este obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

2. Livrarea intracomunitara reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana care efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA este un cod atribuit de autorităţile competente din România persoanelor care au obligaţia de a se înregistra, sau un cod de înregistrare similar, atribuit de autorităţile competente dintr-un alt stat membru.

4. Vânzarea la distanţă reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în numele acestuia.

1.1.2. ARMONIZAREA TVA – ULUI ÎN ROMÂNIA

Lucrările de armonizare contabilă la nivel europen, începute în anii ’70, s-au concretizat în mai multe directive:

- Directiva I a Comunităţii Europene privind înlocuirea sistemelor naţionale cu TVA şi eliminarea tuturor măsurilor compensatoarii

- Directiva II a Comunităţii Europene privind fixarea structurilor şi modalităţile de aplicare a sistemului comun de TVA, natura operaţiunilor supuse TVA, baza de impozitare, cotele, exonerări, deducerile şi obligaţiile contribuabililor.

- Directiva VI (77/388/CEE) a Comunităţii Europene privind regimul bunurilor şi al serviciilor.

- Directiva VIII (79/1072/CEE) a Comunităţii Europene privind rambursarea TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în interiorul unui Stat Membru.

- Directiva XIII (85/560/CEE) a Comunităţii Europene privind rambursarea TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în interiorul Comunităţii.

- Directiva 92/111/CEE privind măsuri de simplificare.

- Directiva 2002/38/CEE privind comerţul electronic.

- Directiva 79/1070/CEE privind cooperarea administraivă în domeniul TVA

Directivele contabile europene sunt texte normative cu caracter obligatoriu pentru statele membre ale Uniunii Europene, dar aplicarea lor se realizează într-un termen prevăzut de fiecare directivă, prin încorporarea prevederilor lor în dreptul contabil al fiecărei ţări. Directivele contabile europene prevăd foarte multe opţiuni care pot fi legiferate prin normele contabile ale fiecărei ţări membre a Uniunii Europene, ceea ce a făcut ca în reglementările contabile ale ţărilor comunitare să se menţină încă importante diferenţieri.

În ţara noastră eforturile în vederea integrării în Uniunea Europeană au condus la realizarea şi aprobarea unor legii, hotărâri de guvern, ordine ale Ministerului Finanţelor Publice care să reglementeze contabilitatea în conformitate cu directivele europene. Astfel pentru armonizarea TVA s-au emis următoarele:

- Legea nr. 571/ decembrie2003 privind Codul Fiscal

- Legea 343/2006 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

- Hotărârea de guvern nr. 44/2004 privind normele de aplicare ale legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

- Hotărârea de guvern nr. 1861/2006 privind modificarea normelor de aplicare ale legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004

- OMFP nr. 2215/2006 pentru aprobarea normelor privind aplicarea scutirii de TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii

- OMFP nr. 2215/2006 pentru aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate

- OMFP nr. 2218/2006 pentru aprobarea normelor de scutire de TVA pentru traficul internaţional de bunuri

- OMFP nr. 2220/2006 pentru aprobarea normelor privind scutirea de plată TVA ţi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri

- OMFP nr. 2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Preview document

Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 1
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 2
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 3
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 4
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 5
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 6
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 7
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 8
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 9
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 10
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 11
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 12
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 13
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 14
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 15
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 16
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 17
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 18
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 19
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 20
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 21
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 22
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 23
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 24
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 25
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 26
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 27
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 28
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 29
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 30
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 31
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 32
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 33
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 34
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 35
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 36
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 37
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 38
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 39
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 40
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 41
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 42
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 43
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 44
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 45
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 46
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 47
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 48
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 49
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 50
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 51
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 52
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 53
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 54
Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Reglementariile Taxei pe Valoare Adaugata dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea TVA la SC Persiana SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PERSIANA S.R.L. 1.1. Denumirea societati: Intreprinderea, respectiv societatea...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Taxa pe valoarea adăugată - regimul intracomunitar și internațional

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA regimul intracomunitar si international Agenda Operatiuni intracomunitare Teritorialitatea Faptul generator /...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Control Fiscal - SC Metrorex SA

CAPITOLUL I : METODOLOGIA DE CONTROL FISCAL A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1.1 PRECIZĂRI DE ORDIN GENERAL Inspecţia fiscală a taxei pe valoarea...

Taxa pe Valoare Adăugată

I. DEFINIȚIA ȘI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ Taxa pe valoare adăugată este o taxă care cuprinde toate fazele circuitului economic,...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Contabilitatea și Controlul Taxei pe Valoare Adăugată

1.CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. SCURT ISTORIC Societatea comerciala CASTRUM-TIM SRL . a fost înfiinţatã în baza legii 30/1991 si înregistrată la...

Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

Capitolul I. 1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii Societatea comercială KONTAKT TURISM SA cu...

Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA

Capitolul 1 Conceptul teoretic. Rolul şi importanţa taxei pe valoarea adăugată în cadrul economiei de piaţă 1.1. Trăsăturile taxei pe valoarea...

Bugetul comunitar și impactul integrării europene asupra României

Introducere Anul 2012 este foarte important în privința negocierii modificărilor pe care le va suferi Bugetul Uniunii Europene în perspectiva...

Trasaturile, Formele și Rolul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL 1 FORMELE IMPOZITELOR INDIRECTE ȘI TRĂSĂTURILE ACESTORA 1.1 Trăsăturile distinctive ale impozitelor indirecte Principala sursă de...

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Analiza Critica a Taxei pe Valoarea Adaugata Conform parerilor specialistilor, un bun impozit general asupra consumului ar trebui sa raspunda...

Impozite Indirecte UE

Introducere În ţările membre ale Uniunii Europene, politica fiscală este departe de a fi câştigat consensul tuturor, deoarece nici un stat nu este...

T.V.A., Locul și Rolul în cadrul Resurselor Financiare Publice

Valoarea adaugata este egala cu diferenta dintre vanzarile si cumpararile aceluiasi stadiu al circuitului economic sau diferenta rezultata scazand...

Ai nevoie de altceva?