Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 35667
Mărime: 136.37KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA „AUREL - VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII 5

1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare 5

1.2 Resursele întreprinderii – clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea lor 7

1.2.1 Tabloul de finanţare utilizări şi resurse 8

1.2.2. Definirea evaluarea şi recunoaşterea datoriilor - resurselor temporare 12

1.2.3 Datoriile – surse convenţionale şi neconvenţionale 14

CAP. 2 PREZENTAREA ŞI CONTABILIZAREA RESURSELOR TEMPORARE 17

2.1. Aspecte generale privind contabilitatea relaţiilor cu terţii 17

2.1.1. Datoriile faţă de furnizori 18

2.1.2.Efecte de plătit şi efecte de plătit pentru imobilizări 23

2.1.3.Furnizori – facturi nesosite 25

2.1.4. Clienţi – creditori 27

2.2 Aspecte privind organizarea contabilităţii cu personalul 28

2.2.1. Personal – salarii datorate şi ajutoare materiale/financiare datorate 29

2.2.2. Participarea personalului la profit 38

2.2.3. Drepturi de personal neridicate şi alte datorii în legătură cu personalul 39

2.2.4. Reţineri din salarii datorate terţilor 42

2.3 Prezentarea şi contabilizarea decontările cu Bugetul Statului şi alte organisme 44

2.3.1 Contribuţia unităţii şi a personalului la asigurările sociale 45

2.3.2 Contribuţia angajatorului şi a angajaţilor la asigurările sociale de sănătate 47

2.3.3 Contribuţia unităţii şi a personalului la fondul de şomaj 52

2.3.4 Contribuţiile angajatorilor şi a asiguraţilor faţă de Bugetul Statului 53

CAP. 3 PREZENTAREA ŞI CONTABILIZAREA DATORIILOR CU BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 56

3.1. Impozitul pe profit/venit – contabilitate şi fiscalitate 57

3.2.Taxa pe valoare adăugată 64

3.3 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 75

3.4. Decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii 77

3.5 Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt şi a dobânzilor 86

CAP. 4 STUDIU DE CAZ 88

4.1 Istoricul SC Virglass SRL 88

4.2 Contabilitatea resurselor temporare 92

CAP. 5 CONCLUZII ŞI PROPUNERI 105

Extras din document

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII

1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare

Întreprinderile sunt organizaţii al căror scop principal este unul economic, prin care în urma desfăşurării unei activităţi eficiente şi eficace, se obţine un profit (beneficiu). Prin întreprindere înţelegem în fapt orice ”unitate economică producătoare de bunuri sau servicii, capabilă de a se organiza din punct de vedere funcţional şi tehnologic în vederea desfăşurării unei activităţi specifice” . Astfel întreprinderile la nivel microeconomic sunt promotoarele iniţiativelor economice de satisfacere a nevoilor manifestate de societate, iar întreprinderea modernă este o componentă de bază a economiei naţionale, producând bunurile şi serviciile necesare existenţei.

„Întreprinderea, conform ”Consiliului Contabilităţii Naţionale franceze” este un organism independent, având un patrimoniu, care produce (transformă) bunuri şi servicii pe piaţă, în scopul obţinerii unui profit (beneficiu), patrimoniu care este creat din: bunuri, creanţe (drepturi) şi datorii (obligaţii).” Activitatea economică a întreprinderii este formată dintr-o multitudine de operaţii care generează fluxuri economice. Fluxurile economice sunt mişcări de valori generate de operaţiile economice care formează activitatea economică. După zona în care se produc în raport cu întreprinderea, fluxurile economice pot fi :interne şi externe.

În funcţie cu relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capital sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:

-Întreprinderi autonome

-Întreprinderi partenere

-Întreprinderi legate.

„Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală sau activele totale pe care le deţine, în următoarele categorii:

-Microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

-Întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milione euro, echivalent în lei;

-Întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

O întreprindere autonomă este orice întreprindere care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot în una sau mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.

Prin excepţie, o întreprindere este considerată autonomă, chiar dacă acest procent de 25% este atins sau depăşit, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză:

-Societăţile publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventă de investiţii în capital de risc, care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a cestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;

-Universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ,

-Investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

-Autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv, primării, având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 de locuitori.”

„Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile între care există relaţia: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).”

„Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

-O întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

-O întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

-O întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

-O întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baga unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.”

Preview document

Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 1
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 2
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 3
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 4
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 5
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 6
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 7
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 8
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 9
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 10
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 11
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 12
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 13
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 14
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 15
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 16
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 17
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 18
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 19
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 20
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 21
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 22
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 23
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 24
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 25
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 26
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 27
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 28
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 29
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 30
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 31
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 32
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 33
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 34
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 35
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 36
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 37
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 38
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 39
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 40
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 41
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 42
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 43
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 44
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 45
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 46
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 47
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 48
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 49
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 50
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 51
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 52
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 53
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 54
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 55
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 56
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 57
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 58
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 59
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 60
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 61
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 62
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 63
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 64
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 65
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 66
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 67
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 68
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 69
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 70
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 71
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 72
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 73
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 74
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 75
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 76
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 77
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 78
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 79
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 80
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 81
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 82
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 83
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 84
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 85
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 86
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 87
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 88
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 89
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 90
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 91
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 92
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 93
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 94
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 95
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 96
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 97
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 98
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 99
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 100
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 101
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 102
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 103
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 104
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 105
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 106
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 107
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 108
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 109
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 110
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 111
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 112
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 113
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 114
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 115
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 116
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 117
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 118
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 119
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 120
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 121
Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea Relatiilor cu Salariatii si cu Asigurarile Sociale

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A UNITATII 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII COMERCIALE „SAMUS MEX” S.A. DEJ Prelucrarea lemnului este o...

Practica de Specialitate - SC Diva Studio SRL

1. Prezentarea societatii Societatea comerciala DIVA STUDIO SRL a luat fiinta in 15 noiembrie 2004, avand numarul de inregistrare la Registrul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Raport Practica de Producere - Seip Autotrans SRL

Întreprinderea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop comercial. Persoana juridică are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru...

Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor

1.2 TESTE, SARCINI, ÎNTREBĂRI 1. Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă: a) totalitatea impozitelor şi taxelor existente în ţară; b)...

Ai nevoie de altceva?