Rezultate Financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10149
Mărime: 45.67KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere2

Capitolul I Conţinutul raportului privind rezultatele financiare5

Capitolul II Modul de întocmire a raportului privind rezultatele8

financiare trimestrial8

Capitolul III Modul de întocmire a raportului privind rezultatele financiare anual (impozitul pe venit)21

Capitolul IV Analiza indicatorilor SRL „Luconex”33

Concluzie37

Bibliografie39

Extras din document

Introducere

În condiţiile organizării întreprinderii în baza metodei gestiunii economice şi autonomiei financiare, rezultatele financiare se determină pe fiecare întreprindere sau componentă a acesteia, prin compararea cheltuielilor cu veniturile din activitatea de bază, precum şi din alte activităţi.

Orice activitate economică, din orice sector, în condiţiile economiei de piaţă îşi propune drept obiectiv final eficienţa şi rentabilitatea, cu alte cuvinte orice produs, marfă servicii, lucrări ş.a. să asigure profituri cît mai mari.

În ţările cu economie de piaţă termenul folosit curent pentru beneficiu este de profit. Cu toate acestea în multe ţări se utilizează termenul de beneficiu, cum este de exemplu Franţa (benefice) sau în Italia (beneficio).

Ţinând seama de semnificaţia sa, beneficiul se reflectă în bilanţul unităţilor economice în grupa „Rezultate”.

În condiţiile în care partea covârşitoare a veniturilor bugetare provin din veniturile întreprinderilor obţinute de diferiţi agenţi economici, este evidentă importanţa problemelor privind rezultatele financiare ale întreprinderilor.

Este de la sine înţeles că în condiţiile realizării convergenţei sistemului de interese cea mai mare parte a rezultatelor financiare revine agenţilor economici sub formă de dividende sau tantieme şi întreprinderii sub forma unor fonduri (rezerve) în cadrul procesului de autofinanţare.

Veniturile şi cheltuielile unei întreprinderi constituie punctul de plecare în stabilitatea rezultatelor financiare şi de aici rezultă importanţa strategiei şi tacticii financiare, necesitatea acţiunilor şi măsurilor care urmăresc, pe de o parte, reducerea cheltuielilor de producţie sau comercializare a produselor iar, pe de altă parte, creşterea veniturilor întreprinderilor.

In prezenta lucrare autorul va folosi material practic şi date de la întreprinderea SRL „Luconex”.

În condiţiile economiei de piaţă întreprinderea ca element independent al sistemului economic interacţionează cu partenerii de afaceri, bugetele la diferite nivele, deţinătorii de capital şi alţi subiecţi, proces ce condiţionează apariţia relaţiilor financiare.

În aceste condiţii, rolul contabilităţii constă în asigurarea cu informaţii obiective şi veridice a tuturor utilizatorilor, mai ales proprietarilor şi conducătorilor de întreprinderi.

Modificarea sistemului de relaţii publice, utilizatorilor de informaţie, cadrul drepturilor civile, precum şi necesitatea de racordare a sistemului de contabilitate la Standardele internaţionale, condiţionează necesitatea de transformare a sistemului de contabilitate în Republică.

Reforma sistemului de contabilitate în Republica Moldova a demarcat odată cu adoptarea Legii contabilităţii în 1995, precum a şi elaborat, şi a aplicat în practica contabilă Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor aprobat prin Ordinul nr. 147 din 30 decembrie 1997 al Ministerului Finanţelor. Potrivit acestui document, în practica contabilă a fost introdus un şir de conturi noi de evidenţă, care sunt dictate de necesităţile cuprinderii prevederilor Standardelor naţionale de contabilitate. A fost modificată semnificativ metodologia contabilităţii activelor curente şi pe termen lung, capitalului propriu şi datoriilor.

Scopul de bază a organizării contabilităţii este adaptarea sistemului naţional de contabilitate la Standardele internaţionale, ţinând cont de cerinţele economiei de piaţă şi utilizatorilor externi de informaţie.

Ca bază pentru reflectarea operaţiilor economice privind activitatea întreprinderii se aplică Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare.

Contabilitatea adecvată a veniturilor influenţează nemijlocit la calcularea rezultatului financiar al activităţii întreprinderilor cu toate consecinţele şi serveşte drept bază pentru elaborarea strategiilor şi deciziilor administrative, determină rezervele de sporire a eficienţei activităţii în domeniul respective a întreprinderii. Acest fapt a şi contribuit la determinarea temei tezei de an în cauză.

Scopul şi obiectivele tezei constă în examinarea conţinutului şi modului de întocmire a raportului privind rezultatele financiare a întreprinderii, analizei indicatorilor prvind activitatea economico-finaniară a întreprinderii şi elaborarea concluziilor apărute pe parcursul elaborării prezentei lucrări.

Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective:

•examinarea bazei teoretice şi metodologice a întocmirii raprtului privind rezulatele financiare precum şi contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în baza cărora se calculează rezultatul financiar

•evaluarea aspectului practic şi modul de întocmire a raportului privind rezultatele financiare la întreprinderea SRL “Luconex” în baza documentelor primare şi centralizatoare de la întreprinderea examinată cu argumentarea propunerilor concrete, privind perfecţionarea acestui compartiment al contabilităţii;

Preview document

Rezultate Financiare - Pagina 1
Rezultate Financiare - Pagina 2
Rezultate Financiare - Pagina 3
Rezultate Financiare - Pagina 4
Rezultate Financiare - Pagina 5
Rezultate Financiare - Pagina 6
Rezultate Financiare - Pagina 7
Rezultate Financiare - Pagina 8
Rezultate Financiare - Pagina 9
Rezultate Financiare - Pagina 10
Rezultate Financiare - Pagina 11
Rezultate Financiare - Pagina 12
Rezultate Financiare - Pagina 13
Rezultate Financiare - Pagina 14
Rezultate Financiare - Pagina 15
Rezultate Financiare - Pagina 16
Rezultate Financiare - Pagina 17
Rezultate Financiare - Pagina 18
Rezultate Financiare - Pagina 19
Rezultate Financiare - Pagina 20
Rezultate Financiare - Pagina 21
Rezultate Financiare - Pagina 22
Rezultate Financiare - Pagina 23
Rezultate Financiare - Pagina 24
Rezultate Financiare - Pagina 25
Rezultate Financiare - Pagina 26
Rezultate Financiare - Pagina 27
Rezultate Financiare - Pagina 28
Rezultate Financiare - Pagina 29
Rezultate Financiare - Pagina 30
Rezultate Financiare - Pagina 31
Rezultate Financiare - Pagina 32
Rezultate Financiare - Pagina 33
Rezultate Financiare - Pagina 34
Rezultate Financiare - Pagina 35
Rezultate Financiare - Pagina 36
Rezultate Financiare - Pagina 37
Rezultate Financiare - Pagina 38
Rezultate Financiare - Pagina 39
Rezultate Financiare - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Rezultate Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea și Analiza Rezultatelor Financiare

ÎNTRODUCERE În conformitate cu Legea despre evidenta contabila, raportul financiar reflecta situatia financiara a agentului si totalitatea...

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Gestiunea Creditelor la Banca Comercială Română

GESTIUNEA CREDITELOR LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. CREDITUL SI SISTEMUL BANCAR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ : 1.1. Continutul si necesitatea...

Modul de întocmire și prezentare a raportului privind rezultatul financiar

Introducere Rapoartеlе finanсiarе rеprеzintă un sistеm rеglеmеntat dе indiсatori finanсiari generalizatori сarе caracterizează situaţia...

Contabilitatea rezultatelor financiare și repartizării profitului pe baza materialelor SRL Larimar-Plus

INTRODUCERE Actualitatea temei: În condiţiile economiei de piaţă elementul principal al activităţii economico- financiară este profitul, deoarece...

Ai nevoie de altceva?