SC Olpo Ulei SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 20094
Mărime: 476.47KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Morar
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudorut Amalia, Dogaru Adina

Extras din proiect

Argument

Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin sintetizarea cunoştiinţelor legate de calitate, contabilitate, economie etc.

Pe parcursul încercărilor de a-şi asigura un loc pe piaţa internaţională, întreprinderile vor realiza un mijloc util pentru creşterea competitivităţii si a capacitaţii de a obţine satisfacţia consumatorului prin preluarea şi implementarea unor sisteme eficiente de calitate.

De aceea lucrarea are un rol foarte important, acela de a analiza calitatea la firma respectivă, precum şi înregistrarea in contabilitate a unor operaţiuni financiare.

Tema lucrării este ,,analiza calităţii produselor alimentare si înregistrarea in contabilitate a disponibilităţilor băneşti”, ce reflecta o imagine ampla a societaţii comerciale.

Am ales aceasta tema deoarece produsele alimentare au o larga circulaţie in societate şi astfel prin analiza calităţii se contribuie la protecţia consumatorului punându-i la dispoziţie calităţile si defectele posibile.

Lucrarea este realizată la nivelul unei întreprinderi cu obiectul de activitate producerea de bunuri alimentare, societate ce pune accent foarte mare pe obţinerea unei calitaţi superioare şi totodată acordă un interes deosebit protecţiei mediului înconjurător.

Conţinutul lucrării cuprinde mai multe capitole privitoare la datele informative despre societate, la analiza calitaţii unor produse realizate de către aceasta, înregistrarea in contabilitate a unor operaţiuni de cumpărare si vânzare cu intermediul disponibilului din cont si casierie.

Ultima parte a lucrării cuprinde propunerile pentru imbunataţirea calitaţii, pentru o mai mare dezvoltare a procesului de producţie si concluziile finale privind calitatea la firma respectivă.

Scopul lucrării este de a iniţia absolvenţii in specialitatea pe care au urmat-o pentru a se descurca fară probleme in viitor, şi pentru a prezenta cât de importantă este calitatea in viaţa de zi cu zi.

Calitatea produselor se sprijină pe standarde, acestea reprezentând modalitatea de a da încredere consumatorilor si de a satisface pe deplin cerinţele acestora.

Gândurile mele despre aceasta lucrare sunt unele pozitive deoarece îmi pune in evidentă competenţele proprii legate de specialitatea urmată.

Capitolul 1.Prezentarea firmei S.C OLPO-ULEI S.A.

1.1. Istoricul firmei

OLPO este o firmă de referinţa in cadrul societaţilor producătoare de uleiuri comestibile.Renumele şi l-a dobândit printr-o activitate de înalta performanţa îndreptată către cerinţele clienţilor si cumpărătorilor,oferindu-le cele mai bune produse şi servicii.

Este cea mai mare producătoare de uleiuri vegetale comestibile,grăsimi vegetale, şroturi şi acizi graşi din România, fiind localizată in centrul unei mari regiuni agricole din ţara.

Denumirea societăţii comerciale

Societatea comerciala S.C OLPO-ULEI S.A. a fost înfiinţata conform Actului Constitutiv Unic autentificat cu nr.777/24.04.2000.

În toate actele, facturile, publicaţiile, raportările şi alte acte emanând de la societate, denumirea societaţii va fi urmată de cuvintele “Societate pe Acţiuni sau de iniţialele S.A.” de codul fiscal si de codul unic de înregistrare.

Societatea comerciala S.C OLPO-ULEI S.A. este persoană juridică română având formă juridică de societate pe acţiuni cu capital privat.Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.

Sediul societaţii comerciale

Sediul societaţii este ranga Craiova, in localitatea Podari, judeţul Dolj, Strada Fabricilor Nr.1. Acesta poate să fie schimbat in alta localitate din România pe baza Hotărârii Generale a Acţionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Înfiinţarea şi evoluţia societaţii comerciale

Bazele fabricii de ulei s-au pus in anul 1949 sub denumirea FABRICA DE ULEI HARNICA.

Fabrica de ulei a fost pusă în funcţiune in anul 1951 cu o secţie de Uleiuri brute ce producea 24 tone pe zi,o Rafinărie discontinua si o Imbuteliere de 2000 sticle/zi.

Dezvoltarea ulterioară a permis punerea in funcţiune, in anii '60, a unei Extracţii continue(prima din ţară) de 100 tone de broken si a unei Rafinării de 100 tone/zi.

In anul 1974 a fost pusă in funcţiune o Secţie de producere a uleiurilor hidrogenate.

In anul 1990 se transformă in societate comercială pe acţiuni cu capital de stat, sub denumirea S.C. OLPO-ULEI S.A. , având un capital social de aproximativ 115.000 RON.

In anul 1999 Topway Industries S.A. din Craiova devine acţionarul principal prin aport de numerar de peste 3000000 RON, majorând capitalul social al firmei.

Începând cu anul 2000 printr-o politică de retehnologizare a tuturor secţiilor şi prin investiţii majore de peste 120000 RON, s-a trecut la extinderea firmei prin mărirea tuturor capacităţilor de lucru, astfel ca anul 2005 găseşte firma OLPO-ULEI din Podari ca cea mai mare fabrică de ulei din România, care produce uleiuri comestibile de cea mai bună calitate ce satisfac gusturile tuturor consumatorilor din ţara şi străinătate.

OLPO asigura desfăşurarea cu succes a întregului proces tehnologic, începând cu promovarea şi susţinerea culturilor de floarea-soarelui si soia, achiziţionarea produsului finit, trecând prin depozitare, presare, rafinare, ambalare şi terminând cu comercializarea produselor obţinute.

Acest nivel de integrare permite obţinerea de profituri ridicate prin costurile minime, putând asigura in condiţii optime satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Preview document

SC Olpo Ulei SA - Pagina 1
SC Olpo Ulei SA - Pagina 2
SC Olpo Ulei SA - Pagina 3
SC Olpo Ulei SA - Pagina 4
SC Olpo Ulei SA - Pagina 5
SC Olpo Ulei SA - Pagina 6
SC Olpo Ulei SA - Pagina 7
SC Olpo Ulei SA - Pagina 8
SC Olpo Ulei SA - Pagina 9
SC Olpo Ulei SA - Pagina 10
SC Olpo Ulei SA - Pagina 11
SC Olpo Ulei SA - Pagina 12
SC Olpo Ulei SA - Pagina 13
SC Olpo Ulei SA - Pagina 14
SC Olpo Ulei SA - Pagina 15
SC Olpo Ulei SA - Pagina 16
SC Olpo Ulei SA - Pagina 17
SC Olpo Ulei SA - Pagina 18
SC Olpo Ulei SA - Pagina 19
SC Olpo Ulei SA - Pagina 20
SC Olpo Ulei SA - Pagina 21
SC Olpo Ulei SA - Pagina 22
SC Olpo Ulei SA - Pagina 23
SC Olpo Ulei SA - Pagina 24
SC Olpo Ulei SA - Pagina 25
SC Olpo Ulei SA - Pagina 26
SC Olpo Ulei SA - Pagina 27
SC Olpo Ulei SA - Pagina 28
SC Olpo Ulei SA - Pagina 29
SC Olpo Ulei SA - Pagina 30
SC Olpo Ulei SA - Pagina 31
SC Olpo Ulei SA - Pagina 32
SC Olpo Ulei SA - Pagina 33
SC Olpo Ulei SA - Pagina 34
SC Olpo Ulei SA - Pagina 35
SC Olpo Ulei SA - Pagina 36
SC Olpo Ulei SA - Pagina 37
SC Olpo Ulei SA - Pagina 38
SC Olpo Ulei SA - Pagina 39
SC Olpo Ulei SA - Pagina 40
SC Olpo Ulei SA - Pagina 41
SC Olpo Ulei SA - Pagina 42
SC Olpo Ulei SA - Pagina 43
SC Olpo Ulei SA - Pagina 44
SC Olpo Ulei SA - Pagina 45
SC Olpo Ulei SA - Pagina 46
SC Olpo Ulei SA - Pagina 47
SC Olpo Ulei SA - Pagina 48
SC Olpo Ulei SA - Pagina 49
SC Olpo Ulei SA - Pagina 50
SC Olpo Ulei SA - Pagina 51
SC Olpo Ulei SA - Pagina 52
SC Olpo Ulei SA - Pagina 53
SC Olpo Ulei SA - Pagina 54
SC Olpo Ulei SA - Pagina 55
SC Olpo Ulei SA - Pagina 56
SC Olpo Ulei SA - Pagina 57
SC Olpo Ulei SA - Pagina 58
SC Olpo Ulei SA - Pagina 59
SC Olpo Ulei SA - Pagina 60
SC Olpo Ulei SA - Pagina 61
SC Olpo Ulei SA - Pagina 62
SC Olpo Ulei SA - Pagina 63
SC Olpo Ulei SA - Pagina 64
SC Olpo Ulei SA - Pagina 65
SC Olpo Ulei SA - Pagina 66
SC Olpo Ulei SA - Pagina 67
SC Olpo Ulei SA - Pagina 68
SC Olpo Ulei SA - Pagina 69
SC Olpo Ulei SA - Pagina 70
SC Olpo Ulei SA - Pagina 71
SC Olpo Ulei SA - Pagina 72
SC Olpo Ulei SA - Pagina 73
SC Olpo Ulei SA - Pagina 74
SC Olpo Ulei SA - Pagina 75
SC Olpo Ulei SA - Pagina 76
SC Olpo Ulei SA - Pagina 77
SC Olpo Ulei SA - Pagina 78
SC Olpo Ulei SA - Pagina 79
SC Olpo Ulei SA - Pagina 80
SC Olpo Ulei SA - Pagina 81
SC Olpo Ulei SA - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • SC Olpo Ulei SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea activelor imobilizate corporale la societatea comercială Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Contabilitatea Materiilor Prime și Materialelor

Argument Desfăşurare activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale. Întrucât...

Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar

CAPITOLUL I CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE;...

Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale

CAP.I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 1.1.Activele circulante şi necesitatea lor în cadrul întreprinderii În cadrul patrimoniului...

Istoria contabilității, legea contabilității, obiectul și metoda contabilității

Istoria Contabilitatii In acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara...

Contabilitate Legea 82 pe 1991

Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Te-ar putea interesa și

Implementarea sistemului de management al calități la societatea Ulvas SA

Calitatea a fost luata în considerare din cele mai vechi timpuri si a înregistrat un progres continuu, fiind o necesitate permanenta a omului....

Organizarea managerială la SC Miruna Internațional Impex SRL

REZUMAT Lucrarea este structurată pe opt capitole după cum urmează: în primul capitol am prezentat conceptul de organizare, urmat de al doilea...

Elaborarea strategiei de piață la SC Miruna Internațional Impex SRL

CAPITOLUL I INTRODUCERE – IMPORTANŢA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ PENTRU ÎNTREPRINDEREA MODERNĂ Intreprinderea moderna actioneaza, in general, intr-un...

Strategia și Programul Consiliului Județean Dolj de Dezvoltare economico-socială a Județului Dolj 2005 - 2008

I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI DOLJ 1.1. DATE GENERALE Aşezarea geografică În ansamblul teritorial al României judeţul Dolj are o poziţie...

Fabricarea uleiului alimentar în cadrul SC Expur SA

1.Despre uleiul alimentar 1.1 Cele mai vechi dovezi ale folosirii uleiului alimentar În luna ianuarie a anului 2006 un grup de muncitori din...

Tehnici de Persuasiune în Vânzări

A vinde" înseamnă, în sensul cel mai general, a convinge pe cineva, a-l determina, dinaproape în aproape, să reacţioneze aşa cum doreşte...

Politicile Durabile de Mediu ale Petrom

CAPITOLUL 1 Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin Ce se intelege prin...

Sistemul Logistic a Întreprinderii Agroalimentare SC Expur SA

I. Prezentarea societății SC.EXPUR.SA 1.1 Scurt istoric Creata în anul 1972, Expur S.A. a devenit o importanta companie romaneasca. De-a lungul...

Ai nevoie de altceva?