Sentința civilă

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 38 în total
Mărime: 462.47KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
29/2021 Ședința publică de la 04 februarie 2021

Extras din document

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, Societatea HILCO S.R.L. Gherla, în contradictoriu cu pârâții: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ și DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CLUJNAPOCA, în numele și pentru Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj s-a solicitat: - anularea în tot a Deciziei nr. 64/2015 privind soluționarea contestației formulată de către reclamantă împotriva Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare nr. F-CJ 863/21.10.2014 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-CJ 870/21.10.2014, decizie comunicată reclamantei la data de 10.03.2015 Cu consecința: - anulării în parte a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare nr. F-CJ 863/21.10.2014 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-CJ 870/21.10.2014 și a - exonerării reclamantei de la plata obligațiilor fiscale suplimentare stabilite cu titlul de TVA, în cuantum de 20.947.967 lei, Majorări de întârziere, în cuantum de 2.925.829 lei și Penalități de întârziere, în cuantum de 1.522.591 lei, cu cheltuieli de judecată.

Prezentarea situației de fapt

În cursul anului 2013, reclamanta, în realizarea obiectului de activitate, a efectuat multiple operațiuni intracomunitare triunghiulare; în concret, pe baza comenzilor recepționate din partea unor comercianți din Uniunea Europeană, Spania mai exact, achiziționa diverse produse electronice și software din alte state membre ale Uniunii, bunuri care ulterior erau livrate direct societăților spaniole de către furnizorii săi. întrucât respectivele raporturi comerciale reprezentau din punct de vedere fiscal operațiuni intracomunitare și întrucât societățile cumpărătoare din Spania au transmis reclamantei coduri de TVA care apăreau ca fiind valide, facturile care au fost emise către acestea sunt fără TVA, tot astfel fiind și încasate de către reclamantă. Această activitate a reclamantei, în cursul lunilor octombrie-noiembrie ale anului 2013, a făcut obiectul unei inspecții fiscale efectuate de către echipa de inspecție fiscală formată din consilierii superiori Lajosi Zita și Mircea Doina care au acționat în baza ordinului de serviciu nr. 75/14.10.2013, fapt atestat prin procesul verbal nr. 2389/02.12.2013. La acel moment „din analiza documentara și din verificarea actelor contabile..." s-a constatat că nu există prevederi legale încălcate și nu se impune a se lua măsuri față de reclamantă, raportat la operațiunile intracomunitare triunghiulare realizate.

Ulterior, în cursul lunii octombrie a anului 2014, s-a demarat o nouă inspecție fiscală realizată de către echipa de inspecție fiscală alcătuită din consilierii Modure Dorin Marius și Păcurar Daciana Mihaela, care au acționat în baza avizului de inspecție fiscală nr. 146 din data de 01.10.2014. în urma acestei inspecții fiscale s-a emis raportul de inspecție fiscală și decizia de impunere contestate de către reclamantă, prin care s-a stabilit în sarcina sa obligația de plată a următoarelor sume: 20.947.967 lei, cu titlul de TVA aferent livrărilor de bunuri efectuate de către reclamantă către societățile spaniole Eclyis 83 SL și Cardfly SL în cursul anului 2013, 2.925.829 lei cu titlul de majorări de întârziere și 1.522.591 lei cu titlul de penalități de întârziere. Învederează instanței faptul că, în conformitate cu prevederile art. 205 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a formulat o contestație împotriva Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare nr. F-CJ 863/21.10.2014 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-CJ 870/21.10.2014, solicitând în principal anularea în parte a acestora. Prin Decizia nr. 64/2015, contestația este însă respinsă ca fiind neîntemeiată. Menționează că prezenta cerere promovată de către reclamantă vizează anularea în întregime a Deciziei nr. 64/2015, însă doar parțial actele administrativ-fiscale anterioare acesteia. Mai exact, criticile reclamantei se referă doar la obligațiile impuse de către organele fiscale cu privire la plata TVA. În ceea ce privește constatările și dispozițiile referitoare la obligațiile fiscale care țin de plata impozitului pe profit, nu înțelege să le conteste reclamanta achitând deja sumele stabilite prin decizia de impunere cu titlu de impozit/taxă/contribuție, precum și sumele stabilite cu titlu de obligații fiscale accesorii, conform înscrisului doveditor al plății anexate prezentei.

Conținut arhivă zip

  • Sentinta civila.pptx

Te-ar putea interesa și

Executarea Silită Imobiliară

Introducere – pg. 4 Capitolul 1. – Consideraţii generale privind executarea silită 1.1 Scurt istoric al executării silite – pg. 5 1.2 Conceptul...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Evidența Salariaților

REZUMATUL LUCRĂRII Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii de calcul şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia nu au ocolit nici unele domenii...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Particularitatile privind Lichidarea Societatilor Comerciale

SECTIUNEA I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. REGLEMENTAREA JURIDICA A SOCIETATILOR COMERCIALE IN ROMANIA Regimul juridic al societatilor comerciale a...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Ai nevoie de altceva?