Sinteza SC Cujoo Design SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4897
Mărime: 29.44KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Cap.I PREZENTAREA ENTITATII pag. 3

I.1. Infiintare, denumire, capital pag. 3

I.2. Domeniu de activitate pag. 3

I.3. Modul de organizare si conducere a contabilitatii.

Circuitul documentelor pag. 4

Cap.II INTOCMIREA DOCUMENTELOR CONTABILE, A REGISTRELOR CONTABILE, A DECLARATIILOR SI DECONTURILOR pag. 4

II.1. Registre contabile pag. 4

II.2. Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor pag. 5

II.3. Documente privind organizarea contabilitatii materialelor pag. 6

II.4. Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti pag. 8

II.5. Documente privind cumpararile si vanzarile pag. 9

II.6. Documente privind contabilitatea generala pag. 9

II.7. Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului pag. 10

II. 8 Situatii financiare pag. 11

Cap.III BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INTREPRINDERII pag. 11

Continutul bugetului de venituri si cheltuieli pag. 11

Cap. IV INREGISTRARI CONTABILE pag. 13

Bibliografie pag. 15

Extras din document

Cap.I. Prezentarea entitatii.

I.1. Infiintare, denumire, capital.

Societatea Comerciala CUJOO DESIGN SRL a luat fiinta in decembrie anul 2008. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J40/20594/2008. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avand codul unic de inregistrare RO 24849020.

In prezent isi desfasoara activitatea de prestari servicii in Bucuresti si are ca domeniu de activitate principal – Fabricarea de mobila n.c.a.

Actul constitutiv al societatii cuprinde urmatoarele elemente principale:

Forma Juridica:

Societatea Comerciala CUJOO DESIGN SRL este persoana juridica romana, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii. Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

Denumirea Societatii: „CUJOO DESIGN” SRL

In toate actele ce emana de la societate, denumirea acesteia va fi precedata de cuvintele „societate cu raspundere limitata” sau initialele „S.R.L.”, numarul de inmatriculare de la Registrul Comertului, codul fiscal si capital social.

Sediul Societatii:

Sediul social se stabileste in Romania, Loc. Bucuresti, Str. Cetatea Histria, Nr. 7, sect. 6.

Societatea poate infiinta filiale, reprezentante, puncte de lucru, agentii, sucursale, birouri in tara si strainatate.

Durata Societatii:

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

Capitalul Social:

Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

Administrarea si Prezentarea:

Societatea este administrata si reprezentata, pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean roman.

Forta de Munca:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.

In prezent societatea nu are personal angajat.

Dizolvarea si Lichidarea:

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau alte situatii limita.

I.2. Domeniu de activitate.

Activitatea principala a socitatii este CAEN 3109 fabricarea de mobila n.c.a.

Aceasta clasa include: fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, fabricarea de mobila pentru bucatarii, etc.

I.3. Modul de organizare si conducere a contabilitatii.

Circuitul documentelor.

Organizarea si tinerea contabilitatii, in cadrul SC CUJOO DESIGN SRL, revine contabilului in stransa colaborare cu asociatul unic.

Astfel, se tine evidenta urmatoarelor documente: documente de intrare – iesire (facturi de la furnizori insotite unde este cazul de NIR, facturi emise), a jurnalelor de vanzare si de cumparare, a registrului de casa, a jurnalului de banca, se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii, a mijloacelor fixe, a impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special, se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor decontul de TVA, se intocmeste balanta de verificare lunara, se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile semestriale si cele financiare anuale.

Cap.II. Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile, a declaratiilor si deconturilor.

II.1. Registrele contabile

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa caz

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea-mare.

Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, toate operatiile economico-financiare. Operatiile de aceeasi natura, realzate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie, etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal.

In cadrul firmei CUJOO DESIGN SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate «SAGASOFT», pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Bucuresti la data infiintarii firmei.

Registrul-inventar este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul firmei SC CUJOO DESIGN SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune (materii prime, materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament (mijloacele fixe si obiectele de inventar).

Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar si sistematic, direct sau prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelorde activ si de pasiv, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma „Cartea-mare” centralizatoare. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

Preview document

Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 1
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 2
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 3
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 4
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 5
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 6
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 7
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 8
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 9
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 10
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 11
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 12
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 13
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 14
Sinteza SC Cujoo Design SRL - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Sinteza SC Cujoo Design SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Practica SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Monografie Contabila - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Contabilitate Financiară

De realizat o monografie contabila. Pornind de la o situaţie iniţială reflectată printrun bilanţ iniţial la o entitate economica cu profil...

Practică contabilitate

Introducere “Mihdami Star 2012” a fost inființataă în 2012, cu sediul în Iași, având ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en-gros și...

Proiect de Contabilitate - SC Alex Design SRL

CAP.1: PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE S.C. ALEX DESIGN SRL 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETĂŢII ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C. Alex Design S.R.L....

Ai nevoie de altceva?