Sistem fiscal national

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem fiscal national.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

- IMPUNEREA VENITURILOR DIN SALARII SI A VENITURILOR ASIMILATE SALARIILOR
- IMPUNEREA VENITURILOR DIN PENSII
- IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
- IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI
- IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN
- ACCIZE ARMONIZATE
- IMPUNEREA VENITURILOR DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Extras din document

Cap. 1 IMPUNEREA VENITURILOR DIN SALARII SI A VENITURILOR ASIMILATE SALARIILOR

Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

Potrivit Codului fiscal Art 76. alin.(1) sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.

Deducerea personală este un avantaj fiscal oferit angajaților ce au un venit brut lunar de până în 3.000 de lei, iar valoarea acesteia, precum și valoarea salariului la care deducerea personală se acordă în cotă integrală, au fost modificate din 2016. Astfel, în cele ce urmează, vă explicăm cum se calculează deducerea personală pentru persoanele care obțin venituri, cu precizarea că, în prezent, deducerea pentru copiii minori se acordă ambilor părinți.

Concret, potrivit art. 77 din Codul fiscal, persoanele care obțin venituri au dreptul la deducerea din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Deducerile personale se acordă pe mai multe niveluri, în funcție de venitul brut lunar din salarii realizat la funcția de bază, și sunt stabilite în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținerea salariatului.

Astfel, Ordinul MFP nr. 52/2016 stabilește că salariații care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.500 de lei și nu au persoane în întreținere declarate angajatorului beneficiază de o deducere personală de 300 de lei.

ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii.Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de catre plătitorii de venituri.

Impozitul lunar prevăzut se determină astfel: la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferența între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni, și urmatoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei a 400 euro.

- primele de asigurare voluntară de sănătate , precum și serviciile medicale furnizate sub forma de abonament conform Legii nr. 95/2006 republicată , suportate de angajați, astfel încat la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Termenul de plată a impozitului și obligații declarative.

Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația de a calcula, de a reține impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plații veniturilor și de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se plătesc veniturile respective.

APLICAṬIE I

Salariatul Ionescu - Copoiu Mihaela ( cu domiciliul în România ) , este angajată la SC IMUT SA cu contract individual de muncă cu timp normal , perioadă nedeterminată, având un salariu de bază în luna noiembrie 2017 de 2200 lei. Salariatul plătește cotizația sindicală de 1 % și are în întreinere un copil de 4 ani . Să se calculeze :

1 ) venitul net din salarii al contribuabilului Ionescu- Copoiu Mihaela pe luna noiembrie 2017.

2) impozitul pe venit din salarii datorat de Ionescu- Copoiu Mihaela pe luna noiembrie 2017 si salariul net încasat de salariat.

Venit brut lunar din salarii ( salariu încadrare) 2200 lei

Contribuția individuală de asigurări sociale ( C.A.S.) 2200X10.5%= 231 lei

Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj 2200X0.5%= 11 lei

Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate 2200X5.5% = 121 lei

Total contribuții sociale obligatorii 231+11+121=363 lei

Venit net din salarii 2200-363 = 1837 lei

Salariatul Ionescu- Copoiu Mihaela realizează un venit brut lunar din salarii cuprins între 1500 lei și 3000 lei si are în întreținere o persoană :

-copil minor în vârstă de 4 ani , pentru care au dreptul la deducere personală ambii parinți.

1501≤VBL≤3000

1501≤2200≤3000

1 persoana în întreținere : 400 X K, unde

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem fiscal national.docx

Bibliografie

Mihaela Teodorescu (coordonator), Larisa Elena, Ileana Iulia Istudor,Florina Mocanu - Fiscalitate în România , Editura Pro Universitaria,București,2017.
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.