Sisteme Contabile Comparate

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5521
Mărime: 34.15KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr. Niculai Tabără
Proiectul contine informatii despre contabiloitatea in prezent din statele dezvoltate ale lumii care si-au pus amprenta asupra sistemelor de contabiloitate, ex: Anglia, Japonia, Franta, Germania e.t.c. Se face o comparatie iontre diferitele sisteme contabile ale lumii.

Cuprins

CONTABILITATEA ÎN PREZENT 2

1. Descrierea sistemelor contabile din lume 3

1.1 Contabilitatea in Statele Unite ale Americii 3

1.2 Contabilitatea în Regatul Unit al Marii Britanii 4

1.3 Contabilitatea în Franţa 5

1.4 Contabilitatea în Germania 7

1.5 Contabilitatea în Olanda 9

1.6 Contabilitatea în Belgia 10

1.7 Contabilitatea în Italia 10

1.8 Contabilitatea în Spania 11

1.9 Contabilitatea în Japonia 12

2. Sistemul contabil românesc 14

3. Tendinţe de internaţionalizare a contabilităţii 15

Extras din document

CONTABILITATEA ÎN PREZENT

Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză.

Definirea contabilităţii s-a realizat în strânsă legătură cu stadiul dezvoltării cunoştinţelor în acest domeniu cât şi cu mediul social, economic şi cultural în care au operat aceste cunoştinţe. Astfel, în timp, contabilitatea a fost considerată o artă, dar şi o tehnică, după cum a fost definită şi ca ştiinţă

Definirea contabilităţii ca arta înregistrărilor contabile este dată de următoarea caracterizare: „contabilitatea reprezintă arta de a înregistra şi sistematiza într-un mod semnificativ valoarea monetară a tranzacţiilor comerciale şi evenimentelor cu caracter financiar, de a întocmi documente contabile de sinteză şi de a interpreta rezultatele”

Reprezentarea contabilităţii ca o artă a început chiar cu Luca Paciolo în lucrarea sa din 1514 intitulată „Dell arte della scrittura venezziana”, adică arta partidei duble veneţiene.

Reprezentarea realităţii economice furnizată de contabilitate este şi rezultatul măiestriei profesionistului (a contabilului), adică depinde de „arta” acestuia de a realiza reprezentarea realităţii economice prin intermediul contabilităţii.

Definirea contabilităţii ca o tehnică de „gestiune” este pe deplin justificată. Ea este o tehnică ce permite înfăţişarea activităţii şi a rezultatelor unei întreprinderii, este o tehnică cantitativă de colectare, prelucrare şi de analiză a informaţiei aplicată evenimentelor economice şi juridice ale întreprinderilor.

Tehnica contabilă constă în principal în aplicarea principiului partidei duble, dar ea reprezintă şi o aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică, adică în organizarea şi gestionarea informaţiilor contabile.

În ceea ce priveşte statutul contabilităţii ca ştiinţă exactă există păreri diferite în definirea în definirea acestei accepţiuni. Astfel, contabilitatea a fost definită ca „ştiinţa şi arta ţinerii conturilor” (Francesco Marchi, 1870), sau „este o ştiinţă şi numai tehnica sa este o artă” (René de la Porte)

Însă, contabilitatea nu poate fi considerată o ştiinţă exactă deoarece nu are o deschidere şi o valoare universală. Dar dacă contabilitatea nu poate fi considerată o ştiinţă socială ea poate fi încadrată în familia ştiinţelor sociale „aplicative”, ca şi geografia sau istoria.

Ca ştiinţă socială, contabilitatea îşi însuşeşte caracteristicile unei asemenea ştiinţe. Subiectul contabilităţii reprezintă însă şi obiectul contabilităţii. Contabilitatea este dependentă de organizaţia economică – socială în care ea operează şi la rândul ei, acţionează asupra acestei organizaţii. Astfel spus, între contabilitate şi mediul economic, social şi cultural există o influenţă reciprocă.

În aceste dispute pe baza definirii contabilităţii s-au afirmat şi contabili români. Astfel I.C.Panţiu defineşte contabilitatea ca o ştiinţă a conturilor, iar Th. Ştefănescu, ca o ştiinţă care ne învaţă arta de a stabili conturile şi de a uni socotelile.

Oricum am defini contabilitatea cert este că ea este o realitate a zilelor noastre ce nu poate fi ignorată. Ea este utilizată în toate ţările lumii, iar pentru omogenizarea internaţională a acesteia s-au format o serie de organisme interstatale, cu caracter profesional, cu rol de normalizare.

1. Descrierea sistemelor contabile din lume

1.1 Contabilitatea in Statele Unite ale Americii

În SUA contabilitatea a avut o evoluţie rapidă începând din secolul XX -lea. Contabilitatea se bazează pe sistemul britanic dar este total diferit de acesta. Principiile şi teoria contabilităţii au ajuns la un grad înalt de rafinament datorită cercetărilor contabile din Universităţi şi instituţii specializate (AICPA – American Institute of Certified Public Accountants – 1887, AAA – American Accounting Asociation – 1900, Sec – Securities and Exchange Comunion – 1933, FASB – Financial Accounting Dtandards Board - 1971

Datorită acestor instituţii şi în primul rând al cercetărilor din acest domeniu, America a fost prima ţară care a introdus şi a reuşit să aplice cu succes cadre conceptuale.

Cadrul conceptual este un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibile să conducă la formularea de norme solide şi să indice natura, rolul şi limitele contabilităţii financiare şi ale situaţiilor financiare.

Principiile contabilităţii din America, sunt structurate pe două niveluri :

- principii de rang I ;

- principii de rang II.

Preview document

Sisteme Contabile Comparate - Pagina 1
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 2
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 3
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 4
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 5
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 6
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 7
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 8
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 9
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 10
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 11
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 12
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 13
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 14
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 15
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 16
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 17
Sisteme Contabile Comparate - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Contabile Comparate.doc

Alții au mai descărcat și

Asemanari si Diferente intre Sistemul Contabil din Italia si Referentialul International Contabil - Proiecte de Convergenta

Introducere “Unde nu este ordine, domneste confuzia” Luca Paciolo Unul dintre termenii utilizati frecvent in zilele naostre il reprezinta...

Sisteme Contabile Comparate - Convergenta IFRS in Europa

1. INTRODUCERE Comitetul International pentru Standarde Contabile (IASB)a obtinut o mai mare legitimitate si importanta atunci cand Uniunea...

Comparatie intre Bilantul din Romania si cel din Germania

CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE: Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Sisteme Contabile Comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Proiect Sisteme Contabile Comparate - Sistemul Contabil Romanesc

Capitolul I Sistemul contabil romanesc în perioada precomunista Evoluţia contabilitãţii în România Dupã o perioadã în care au fost tipãrite, de...

Sistemul Contabil German

Înainte de 1871 Germania consta în numeroase state mici, cel mai important fiind Prusia. Cel mai semnificativ sector era agricultura şi gestiunea...

Ai nevoie de altceva?