Sisteme Contabile Comparate - Caracteristicile Sistemelor Contabile in Diferite Tari

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Sisteme Contabile Comparate - Caracteristicile Sistemelor Contabile in Diferite Tari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de dezvoltare contabilă ce au marcat cele două etape de reformă ale sistemului contabil.

La începutul anilor '90 România a trebuit să aleagă, în mod deliberat dintre diversele modele de contabilitate şi raportări financiare existente în Europa Occidentală şi în general, în toată lumea.

Am văzut că multitudinea de reglementări şi practici contabile au generat o varietate de clasificări contabile. Cel mai durabil rezultat al acestor cercetări a fost recunoaşterea că, în lumea dezvoltată ţările pot fi împărţite în două mari grupe, în funcţie de obiectivele contabilităţii: o grupă ce cuprinde ţările anglo-saxone şi Olanda şi o grupă ce include majoritatea ţărilor continental-europene, alături de Japonia şi Coreea. Ţările din fiecare grupă ilustrează ceea ce Nobes (1998) a numit clasa A şi clasa B, respectiv ceea ce Richard (1996) a numit contabilitate dinamică şi contabilitate statică.

Opţiunea tarii noastre a fost Franţa, o ţară din clasa B. O opţiune care nu a fost scutită de costuri politice, economice, fiscale şi sociale. Ea a fost argumentată prin convergenţele în plan cultural, politic şi economic.

Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, reprezinta cadrul general care reglementeaza, ca principale obiective, cerintele privind conducerea contabilitatii, intocmirea situatiilor financiare, auditul si depunerea acestora.

Potrivit prevederilor acestei legi societatile comerciale care intocmesc situatii financiare anuale se impart in trei mari categorii, astfel:

a) Societatile comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Aceste reglementari se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Situatiile financiare intocmite de aceste societati comerciale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

b) Societatile comerciale care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Acestea intocmesc situatii financiare simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

c) Societatile comerciale incadrate prin reglementari speciale in categoria microintreprinderilor. In fapt, microintreprinderile aplica reguli comune societatilor comerciale care aplica reglementari contabile simplificate armonizate cu directivele europene.

Asa cum este prevazut in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, pentru anul 2001, cele trei criterii de marime in functie de care societatile vor aplica noile reglementari sunt:

a) cifra de afaceri a anului anterior peste 9 milioane Euro

b) total active pentru anul anterior peste 4,5 milioane Euro

c) numarul mediu de salariati al anului anterior 250

Societatile comerciale compara nivelul acestor trei indicatori cu informatiile din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2000 si in conditiile in care doi din cei trei indicatori se incadreaza in prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001, rezulta ca obligatorie aplicarea reglementarilor contabile aprobate prin acest ordin. Primul an de aplicare efectiva a Standardelor Internationale de Contabilitate este anul 2002, situatiile financiare ale anului 2001 fiind ,,retratate” pentru asigurarea comparabilitatii informatiilor.

Dupa depunerea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si H.G. nr. 704/1993, societatile care intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001, procedeaza la retratarea situatiilor financiare intocmite pentru data de 31 decembrie 2001.

Retratarea situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2001 are rolul de a asigura comparabilitatea elementelor raportate in acestea, cu cele care se vor raporta in situatiile financiare intocmite pentru anul 2002, an in care se aplica efectiv reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Noile "Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate" aduc în România modificări şi în ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale pe care o întreprindere trebuie să le întocmească.

Situatiile financiare obtinute prin retratare cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu, toate situatiile avand o singura coloana, respectiv pentru 31 decembrie a anului retratat, politici contabile si note explicative.

I.1 CONTABILITATEA IN STATELE UNITE ALE AMERICII

Dezvoltarea standerelor contabile americane se face prin referinta la principiile contabile general acceptate.

In contabilitatea americana contul de "profit si pierdere" se prezinta in format vertical (in lista). In structura sa de baza sunt cuprinse veniturile si cheltuielile. Daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile exercitiul se soldeaza printr-un beneficiu. In caz contrar activitatea se termina in pierdere.

Clasificarea cheltuielilor se face dupa destinatia acestora sau functiile intreprinderii. Posibilitatea de alegere a datei de închidere a anului fiscal este tipică unor state ce practică sistemul contabil anglo-saxon, posibilitate ce nu o întâlnim în practica românească unde exerciţiul financiar este strict reglementat prin Legea contabilităţii.

In cazul societatilor pe actiuni, in contabilitatea americana, in partea de jos a contului se mentioneaza beneficiul pe actiune. Intr-o structura detaliata contul de "Profit si pierdere" se prezinta astfel:

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme Contabile Comparate - Caracteristicile Sistemelor Contabile in Diferite Tari.doc