Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9632
Mărime: 234.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Master Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I.Contabilitatea de-a lungul istoriei 2
 3. 1.1. Scurt istoric in sistemul contabil american 2
 4. 1.2. Scurt istoric in sistemul contabil britanic 5
 5. 2.1. Institutiile normalizarii si reglementarii contabile in Marea Britanie 7
 6. 2.2. Institutiile normalizarii si reglementarii contabile in SUA 7
 7. Capitolul III. Profesia contabila 8
 8. 3.1. Profesia contabila in SUA 8
 9. 3.2. Profesia contabila in Marea Britanie 8
 10. CAPITOLUL IV. Principii contabile 10
 11. 4.1.Principii contabile in SUA 10
 12. 4.2. Principii contabile in Marea Britanie 11
 13. CAPITOLUL V. Cadrul contabil conceptual 13
 14. 5.1.Cadrul contabil conceptual din SUA 13
 15. 5.2. Cadrul contabil conceptual din Marea Britanie 16
 16. CAPITOLUL VI. Prezentarea situatiilor financiare 18
 17. 6.1.Prezentarea situatiilor financiare in SUA 18
 18. 6.2. Prezentarea situatiilor financiare in Marea Britanie 22
 19. Concluzii 27
 20. Bibliografie 28

Extras din proiect

Introducere

Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic.

Cele două sisteme fac parte din grupa țărilor anglo-saxone, fiind definite în consecință prin caracteristici comune: un sistem de drept cutumiar, finanțare principală de la investitori, comunicarea financiara este orientata in primul rand catre aportul de capital, iar normalizarea contabila se efectueaza pe baza de minimum de reglementari contabile, acestea avand o anumita flexibilitate, iar rationamentul profesional are un rol important, iar contabilitatea este deconectata de fiscalitate.

I. Contabilitatea de-a lungul istoriei

1.1 Scurt istoric in sistemul contabil american

Contabilitatea americană a devenit sistemul contabil cel mai perfecţionat din întreaga lume. Prezenţa companiilor americane în vârful ierarhiei întreprinderilor multinaţionale, face ca standardele americane să reprezinte un factor principal al influenţei acestui sistem contabil în întreaga lume.

Istoria contabilităţii americane este una de dată recentă. Până la începutul secolului al XX-lea nu se poate vorbi de o contabilitate americană propriu-zisă. Până la acea dată, pe continentul Nord American se folosea o contabilitate dominată de principiile contabilităţii britanice. Mai târziu, odată cu dezvoltarea economiei americane, contabilitatea cunoaşte o perfecţionare continuă, normele americane ajungând să fie considerate cele mai bune.

Evoluţia istorică a sistemului contabil american cuprinde patru perioade relativ distincte:

• De la sfârşitul secolului al XIX-lea până la marea criză a anilor ’30;

• De la sfârşitul marii crize până la începutul anilor ’70;

• De la crearea actualului organism de normalizare contabilă (1972) până la sfârşitul anilor ’80;

• Perioada anilor ’90.

Un episod important în evoluţia contabilităţii americane este marea criză a anilor ’30. In SUA, dupa criza din anii 1929-1933( sec. XX) reglementarea producerii si difuzarii informatiei contabile a devenit o prioritate nationale.

Marea criza a fost nu doar o criza de supraproductie, ci si o criza de informatii contabile deoarece contabilii societatilor cotate intocmeau bilanturile dupa uzante si in sensul asteptarilor actionarilor.

In acest sens in 1934 s-a creat Comisia operatiunile de bursa (Securities Exchanges Commission: SEC) care e agentie guvernamentala, cu misiunea de a asigura buna functionare a pietei de capital prin reglementarea si controlul informatiei contabile publicata de societatile cotate. Drept urmare, forma si continutul situatiei financiare publicate de societatile care emit titluri de credit si fac apel la economisitorii publici cad sub incidenta prescriptiilor emise de SEC in materie de raportare financiare. Insa SEC nu a facut uz de puterea de a legifera in materie contabila adica nu a emis norme contabile ci a delegate aceasta competenta profesiei contabile americane.

In acest scop, Organismul profesiei contabile( American Institute Certified Public Accountants: AICPA) a creat, incepand cu 1939 o structura de normalizare contabila in jurul unui organism denumit astazi: Financial Accounting Standards Board:FASB.

Misiunea FASB este stabilirea si imbunatatirea normelor contabile de informare financiare in scopul de a ghida si educa colectivitatea incluzand producatorii, auditoria si utilizatorii de informatii financiare.

Procedura de elaborare a normelor contabile americane presupune dupa o faza de studio preliminar, sub forma unui document provizoriu, elaborarea unui “exposure-draft” difuzat in comunitatea financiara, dezbateri publice si elaborarea unei versiuni finale supusa aprobarii (membrilor FASB).

Autoritatea normelor emise de FASB a fost official recunoscuta de SEC care se asigura in controalele sale de respectful acestor norme de catre societatile cotate in raportarile financiare difuzate actionarilor si in cele depuse anual la SEC. Influenta normelor emise de FASB este totusi limitata doar la societatile cotate la bursa, deoarece in practica, bancile, actionarii si alti creditori ai societatii necotate cer acestora intocmirea rapoartelor financiare conform principiilor contabilitatii general acceptate in SUA.

Anii ’70 înseamnă perioada de reformă a contabilităţii în Statele Unite. Prestaţia nesatisfăcătoare a APB a determinat AICPA la începutul anilor ’70 să creeze două comitete cu misiunea de a ameliora procesul de normalizare contabilă. Aceste două comitete au purtat numele preşedinţilor acestora: Wheat, respectiv Trueblood Committee. Primul comitet avea ca obiectiv reforma organismului şi mecanismului de normalizare contabilă, iar cel de al doilea şi-a orientat eforturile către obiectivele situaţiilor financiare.

Ca urmare a concluziilor celor două comitete, Consiliul principiilor contabile”( Accounting Principles Board- APB), este dizolvat în 1973 în favoarea unui nou organism independent, atât faţă de AICPA, cât şi faţă de SEC, şi anume Financial Accounting Standard Board – FASB, care devine responsabil cu întocmirea normelor contabile americane . Acesta este finanţat de aşa manieră încât nici unul dintre finanţatori să nu exercite o influenţă notabilă asupra sa. FAS emise de FASB sunt singurele standarde contabile recunoscute de SEC ca „având suport autorizat suficient”.

FASB îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea Fundaţiei Contabilităţii Financiare , ai cărei membrii provin din mai multe organizaţii şi anume: Institutul execuţiilor financiare , Institutul contabililor de gestiune , Asociaţia profesorilor universitari de contabilitate din Statele Unite , Federaţia analiştilor financiari , Federaţia de normalizare a contabilităţii publice şi AICPA.

Preview document

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 1
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 2
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 3
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 4
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 5
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 6
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 7
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 8
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 9
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 10
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 11
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 12
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 13
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 14
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 15
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 16
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 17
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 18
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 19
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 20
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 21
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 22
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 23
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 24
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 25
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 26
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 27
Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Contabile din SUA si Marea Britanie.doc

Alții au mai descărcat și

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Te-ar putea interesa și

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Controlul, evaluarea și auditul grupurilor multinaționale

CAPITOLUL I GRUPURILE DE SOCIETĂŢII, ENTITATE DISTINCTĂ ÎN MEDIUL ECONOMIC 1.1.Apariţia grupului de societăţi: o nouă treaptă în evoluţia...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Evaluarea Sistemului de Control Intern

Evaluarea sistemului de control intern Introducere Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Importanța și eficiența controlului intern în diverse ramuri de activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Ai nevoie de altceva?