Sistemul Contabil și cel Bancar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 18131
Mărime: 108.40KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ristea Mihai

Cuprins

I. Factori de influenţă a sistemului contabil 1

II. Sisteme contabile în care influenţa sistemului bancar sau a pieţei financiare este relevantǎ. Cadre conceptuale 6

Cadrul conceptual francez 6

Cadrul conceptual britanic 13

III. Divergenţe marcante între cele doua sisteme contabile 17

IV. lmagine fidelă rezultat al prudenţei sau al prevalenţei economicului asupra

juridicului 18

V. Exemple de practici contabile asupra cărora aceste două principii îsi face simţiţă

prezenţa 20

Contractele pe termen lung 20

Conversia operaţiunilor exprimate în monedă străină 23

Contabilitatea contractelor de locaţie 26

Contabilitatea operaţiunilor de credit-bail 28

Modul de contabilizare a imobilizărilor necorporale 36

lmobilizările şi deprecierea lor 40

Stocuri şi producţia în curs 44

Vl.Globalizarea-impactul asupra contabilităţii 47

Anexe 49

Extras din document

I.Factori de influenţǎ a sistemului contabil.

Ipostaza de ”joc social “pe care contabilitatea a cǎpǎtat-o in ultina vreme are loc pe o scenǎ in care se intâlnesc atât producătorii cât si utilizatorii de informaţie financiarǎ, aceştia din urmǎ reprezentând categoria care dinamizează si impune de cele mai multe ori “regulile jocului”.

Ca urmare a cercetărilor îndelungate in literatura de specialitate s-au identificat doua grupe mari de factori ce influenţează modul de publicare si calitatea informaţiei contabile : factori interni ( tradiţie, strategie, politici de întreprindere) si factori externi ( tipul de economie, sistemul legal, politic, climatul social , natura proprietǎţii economice, existenţa unei legislaţii contabile specifice, sistemul de educaţie , modul de finanţare, etc.)

Nevoia de informaţie contabilǎ a fost intr-o continuǎ schimbare si continuǎ sǎ fie ca urmare a schimbărilor pe care le suferă societatea dar si noile posibilitǎţi de utilizare a acesteia in luarea de decizii atât la nivel intern ( fundamentarea adoptării noii politici de management sau marketing) cât si utilizarea acesteia de utilizatori externi ( investitori, stat, instituţii financiare, etc.).

De aceea informaţia contabilǎ este o sursǎ de putere si ca urmare procesul de difuzare trebuie sa fie unul dinamic , raţional, rod al negocierii si compromisurilor între întreprindere si factorii externi.

Informaţia contabilǎ se referǎ la o gamǎ largǎ de utilizatori cu o structurǎ neomogenǎ , cu cerinţe diverse uneori complementare iar alteori contradictorii.

Principalele grupe de utilizatori ai informaţiei contabile sunt : 1

• Utilizatorii interni : conducerea întreprinderii , si toate compartimentele care utilizează informaţia contabilǎ

• Utilizatorii externi : toţi cei care sunt interesaţi de întreprindere atât în mod direct cât si indirect.

În cadrul acestei grupe se disting următoarele categorii de utilizatori :

• Acţionarii întreprinderii ;

• Investitorii potenţiali ;

• Creditorii întreprinderii ;

• Partenerii comerciali ( clienţi si furnizori);

• Statul ;

• Analiştii financiari;

În funcţie de caracteristicile fiecărei ţǎri la un moment dat ( economice, politice , juridice , sociale sau culturale ) statul si societatea exercitǎ în grade si forme diferite presiuni asupra informaţiilor difuzate de întreprindere sau îşi exercitǎ influenţa asupra sistemului contabil.

Aceste caracteristici ale mediului în care funcţionează întreprinderea au determinat dezvoltarea in timp a unor sisteme contabile diferite de la o ţară la alta cu implicaţii diferite asupra practicilor si reglementǎrilor contabile Aceste reguli de evaluare si măsurare, modul de contabilizare a unor evenimente si tranzacţii precum si modul de prezentare a situaţiilor financiare pot diferi de la o ţarǎ la alta.

1 Sursa Minu Mihaela – Contabilitatea ca instrument de putere , Editura Economica

Impactul principalilor factori de mediu ce acţionează asupra contabilităţii:

A. Sistemul politico-economic

În cadrul unui sistem politic liberal – specific ţǎrilor vest-europene , America de Nord, Japonia si Australia. Guvernele , ca reprezentate ale statului , pot deţine întreprinderi industriale sau comerciale fǎrǎ a juca un rol determinant in conducerea lor , dar pot avea un rol hotărâtor in cadrul unor întreprinderi pe care nu le deţine in proprietate Relaţia dintre stat si comunitatea afacerilor este una de cooperare. Cererea vine din partea investitorilor pentru care capacitatea de a realiza câştiguri viitoare devine informaţie capitalǎ În acest sens , contabilitatea va trebui sǎ ofere informaţii cu privire la rentabilitatea întreprinderii ( măsurarea veniturilor si cheltuielilor din exploatare ) sub forma beneficiului de exploatare si capacitatea întreprinderii de a genera fluxuri monetare viitoare pe diferite categorii de activitǎţi derulate de întreprindere. Investitorii si creditorii sunt interesaţi de natura pasivelor interne si externe.

În cadrul unui sistem politic planificat , centralizat, specific ţǎrilor fost socialiste în plin proces de tranziţie Cererea de informaţii în cazul unor asemeni economii vine din partea statului având ca scop planificarea şi controlul economiei naţionale În prezent se încearcă armonizarea contabilităţii la standardele europene fiind conciliate de diferite state care încearcă sǎ îşi impună punctul de vedere.

B.Sistemul juridic2

Sistemul de drept romano-german sau continental : au la bazǎ dreptul roman , rolul legilor fiind de a descrie si de a prezenta un comportament acceptabil din punct de vedere legal, iar reglementările contabile au drept scop impunerea unor reguli specifice acestui domeniu. Normele si reglementările nu permit manifestarea intereselor particulare , schimbările neputând sǎ apară decât în cazurile în care au loc modificări ale codului civil sau cel comercial. De multe ori astfel de norme sunt depăşite din punct de vedere al cerinţelor de dezvoltare capitalistǎ si au un grad scăzut de flexibilitate.

Sistemul de drept cutumiar : produs al evolutiei istorice , specific insulelor britanice. Din punct de vedere contabil ţǎrile de drept cutumiar se caracterizează printr-un minim de reglementare legalǎ si mai mult pe o autoreglementare realizatǎ prin actul normalizator al profesiei contabile liberale. În cazul în care apar dezechilibre nu va ezita sǎ apară o nouǎ reglementare , statul intervenind numai în cazurile în care o problemǎ nu poate fi rezolvatǎ fǎrǎ implicarea sa.

Un alt factor determinator în modul de difuzare a informaţiilor contabile îl reprezintă modul de finanţare predominant într-un mediu economic Sursele de finanţare predominante într-un mediu economic pot fi considerate ca un autentic determinant al practicelor de difuzare a informaţiei contabile.

Ca principale modalitǎţi de finanţare s-au conturat : finanţarea prin credite bancare reprezentând sursa tradiţionalǎ , privilegiatǎ în Europa continentalǎ ( Franţa ) , şi finanţarea prin intermediul pieţii financiare specificǎ ţǎrilor anglo-saxone.

2 Sursa : Ionescu C-Informarea financiarǎ în contextual internaţionalizării contabilităţii, Editura Economica , 2003

Între cele doua forme de fnanţare diferenţa majorǎ dintre acţionari şi creditori este următoarea: primii au pe lângă dreptul de a fi remuneraţi pentru sursele pe care le pun la dispoziţia întreprinderii si dreptul de control al întreprinderii în timp ce creditorii au doar dreptul de a fi remuneraţi prin dobândă.

Comportamentul societăţii depinde de modul de finanţare adoptat astfel unul va fi destinul unei întreprinderi care se finanţează preponderent prin intermediul pieţei financiare care în contextual finanţării bursiere şi închinării la zeul investitor, va viza performanţa imediată exprimată în special prin rezultatul pe acţiune si a1tul va fi destinul unei entităţi finanţate prin intermediul creditelor bancare care în buna coabitare cu instituţiile bancare va urmări maximizarea constituirii de rezerve si minimizarea ratei îndatorării.

Forma de finanţare pentru care optează o întreprindere depinde şi de mărimea întreprinderii. În cazul IMM majoritatea întreprinzătorilor vor opta pentru o finanţare prin intermediul băncilor deoarece această formă de finanţare le va asigura integritatea dreptului de control si de proprietate asupra întreprinderii în timp ce întreprinderile mari vor opta pentru o finanţare prin intermediul pieţei financiare deoarece pentru dezvoltarea proiectelor au nevoie de surse mult mai mari decât le-ar putea asigura finanţarea bancară şi în cadrul unor astfel de întreprinderi nu mai primează dreptul de proprietate ci rentabilitatea pe care o obţin investitorii prin plasarea capitalurilor lor.

Modul în care o întreprindere este finanţată afectează contabilitatea în mai multe feluri. Spre exemplu ţările în care se recurge preponderent la finanţarea prin creşterea capitalurilor proprii, reglementările contabile vor încerca să pună la dispoziţia utilizatorilor în special investitorilor informaţiile necesare luării deciziei de a investi; contrar întreprinderilor în care finanţarea se face prin intermediul creditelor bancare în care regulile de evaluare şi măsurare în contabilitate vor fi mai prudente în scopul protejării creditorilor.

Preview document

Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 1
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 2
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 3
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 4
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 5
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 6
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 7
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 8
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 9
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 10
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 11
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 12
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 13
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 14
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 15
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 16
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 17
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 18
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 19
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 20
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 21
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 22
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 23
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 24
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 25
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 26
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 27
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 28
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 29
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 30
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 31
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 32
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 33
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 34
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 35
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 36
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 37
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 38
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 39
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 40
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 41
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 42
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 43
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 44
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 45
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 46
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 47
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 48
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 49
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 50
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 51
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 52
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 53
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 54
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 55
Sistemul Contabil și cel Bancar - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Contabil si cel Bancar.doc

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Monografie BRD

1. Prezentarea BRD – Groupe Société Générale. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD Banca Română pentru Dezvoltare s-a...

Practică BRD

Scurta prezentare BRD-G.S.G Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca...

Monografie BRD

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE.PREZENTARE GENERAL Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română Număr de acţiuni 348.450.670...

Proiect de Practica la BRD in 2007

INTRODUCERE Am ales să fac practica de vara la banca BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la Agentia Nicolina din Iasi. Această agenţie a fost înfinţată...

Proiect Monografie BRD

BRD-Groupe Societe Generale Cap.1. Prezentare societăţii bancare.Istoric şi evoluţie Profil BRD-Groupe Societe Generale este a doua bancă...

Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor

INTRODUCERE În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta...

Monografie BRD

Scurt istoric al Băncii Române pentru Dezvoltare- Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din România după totalul...

Ai nevoie de altceva?