Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3640
Mărime: 105.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Academia de Studii Economice Bucureşti Facultatea de Contabilitate, Audit si Informatica de Gestiune Master de Contabilitate, Audit si Informatica de Gestiune

Extras din document

I. Prezentare generală

Petrom este cea mai mare companie românească de produse petroliere şi gaz, cu activităţi în diverse arii: Explorare, Producţie, Marketing, Rafinare şi Petrochimie. Compania este lider pe piaţa românească de profil şi cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, după capitalizare.

Începând din decembrie 2005, Petrom este membru OMV Group. Împreună, cele două organizaţii formează cel mai mare grup integrat de petrol şi gaze din Europa Centrală şi de Sud-Est.

În 2006 Petrom a adoptat Codul de Guvernanţă Corporativă, pentru a creşte gradul de transparenţă faţă de toţi cei care au interese în relaţia cu societatea, pentru a crea valoare stabilă şi pe termen lung care să permită luarea deciziilor în mod eficient. Consiliul de Administraţie reprezintă interesele companiei şi ale acţionarilor săi şi este responsabil cu managementul general al companiei. Principalele obiective sunt:

- creşterea valorii acţionarilor

- asigurarea transparenţei în activităţile companiei

- creşterea eficienţei şi a profitabilităţii acesteia.

Guvernanţa corporativă asigură acurateţea și transparenţa procesului decizional al companiei, asigurând acces egal pentru toţi acţionarii la informaţiile relevante despre Petrom. Sistemul de guvernanţă al companiei este, în primul rând, în conformitate cu legislaţia românească relevantă, respectând totodată și reglementările Grupului OMV.

II. Structură acţionariat

În prezent, structura acţionariatului OMV Petrom S.A. este următoarea:

51,01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft)

20,64% Ministerul Economiei

20,11% Fondul Proprietatea S.A. (fond ce administrează diverse participaţii în cadrul mai multor companii din România, creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist)

2,03% BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)

6,21% Alţi acţionari (aproximativ 500.000 de persoane fizice şi juridice din România şi din străinătate); Această cotă se tranzacţioneaza liber la Bursa de Valori Bucureşti.

Nr. Acţionari Număr de acţiuni Capital social (lei) Procent (%)

1. OMV 28.894.467.414 2.889.446.741,40 51,011

2. Ministerul Economiei 11.690.694.418 1.169.069.441,80 20,639

3. Fondul Proprietatea S.A. 11.391.130.186 1.139.113.018,60 20,110

4. Banca Europeană pentru

Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.147.770.061 114.777.006,10 2,026

5. Persoane Fizice şi Juridice 3.520.046.256 352,004,625.60 6,214

TOTAL 56.644.108.335 5.664.410.833,50 100

Acţiunile

În anul 2010, preţul acţiunii Petrom a avut o tendinţă de creştere, cu o performanţă similară celei din 2009. Preţul acţiunii a început să crească încă de la debutul anului şi, după ce a atins valoarea minimă a anului la 0,252 lei, pe 4 ianuarie, preţul acţiunii a crescut până la 0,335 lei, pe 30 decembrie. În 2010, preţul acţiunii Petrom a crescut cu 35%, în comparaţie cu 2009, ajungând la valoarea maximă din an de 0,366 lei pe 9 aprilie, depăşind astfel performanţa pieţelor de capital locală şi internaţională.

Pe parcursul 2010, indicele BET, care cuprinde cele mai tranzacţionate zece companii listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a avut o performanţă mai scăzută decât Petrom, cunoscând o creştere anuală de 12%. Indicele BET-C (BET Compozit), care include acţiunile tuturor companiilor listate la BVB, a crescut cu 15%. Indicele ROTX, calculat la Bursa de Valori Viena şi care reflectă în timp real evoluţia celor mai lichide 14 acţiuni tranzacţionate la BVB, a crescut cu 12% în 2010. Indicele sectorial BET-NG, are urmăreşte companiile al căror domeniu de activitate principal este asociat sectorului energetic şi de utilităţi, a crescut cu 29%, comparativ cu 2009.

Capitalizarea bursieră a Petrom la data de 30 decembrie 2009 (ultima zi de tranzacţionare din an) a fost de 18.976 mil. lei şi a reprezentat 19% din capitalizarea totală a Bursei de Valori Bucureşti.

Simboluri acţiuni Petrom

ISIN SNPPACNOR9

Bursa de Valori Bucureşti SNP

Bloomberg SNP RO

Reuters SNPP.BX

Istoricul cotării la bursă şi al privatizării Petrom

• 2001 OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti. Prima dată de tranzacţionare a acţiunilor OMV Petrom a fost 3 septembrie iar preţul de închidere din ziua respectiva a fost de 0,0720 lei.

• 2004 Pe 23 iulie, Ministerul Economiei si Finantelor (MEC) şi OMV au semnat Contractul de Privatizare prin care OMV achiziţiona 51% din acţiunile OMV Petrom printr-o combinaţie de cumpărare directa a 33,34% din acţiuni (669 mil. euro) şi o creştere simultană de capital in OMV Petrom (831 mil. euro). La 7 decembrie OMV a plătit 1,5 mld. euro pentru 51% din capitalul social al OMV Petrom si pe 14 decembrie a avut loc finalizarea privatizării. Prin urmare, OMV a devenit acţionar majoritar al OMV Petrom iar capitalul social la 31 decembrie a crescut la 5.600.050.607,8 lei, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acţiune. BERD a convertit 73 de mil. USD din Contractul de Împrumut încheiat cu OMV Petrom in 2002, in cota de 2,03% din capitalul social al Companiei.

• 2010: AGEA (Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor) din data de 16 decembrie 2009 a aprobat rascumpararea de catre Petrom de actiuni proprii de pe piata reglementata de valori mobiliare, in conditiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, in vederea distribuirii lor cu titlu gratuit catre persoanele indreptatite sa primeasca actiuni (fosti sau actuali angajati), pentru a indeplini obligatiile asumate din Contractul Colectiv de Munca.

Preview document

Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 1
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 2
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 3
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 4
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 5
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 6
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 7
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 8
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 9
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 10
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 11
Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Guvernanta Corporativa pentru SC OMV Petrom SA.docx

Alții au mai descărcat și

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o...

Particularități privind condiții și reguli de acces și de raportare financiară la Bursa de Valori din Londra

1. Particularităţi privind condiţii şi reguli de acces 1.1. Istoricul Bursei de valori din Londra Prima societate pe acţiuni a lumii a fost...

Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA

I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI CONTROLUL INTERN BCC a elaborat propriul Cod de Guvernanţa Corporativa, În baza Principiilor de guvernanţa...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico-financiară a Petrom

CAP. I. Prezentarea companiei şi guvernanţa corporativă Cap. 1.1. Prezentarea companiei Petrom este cea mai importantă companie românească de...

OMV - Petrom

Corporația OMV OMV Aktiengesellschaft este cea mai mare companie industrială listată din Austria, lucru dovedit de vânzările în valoare de 18,97...

Studiu de Caz - Guvernanta Corporativa in Romania - SNP Petrom

Conform "Standard.ro",sustinut de cotidianul de afaceri "Business Standard", "Petrom si Transelectrica sunt singurele companii locale care au emis...

Strategii Economice ale Firmei, Planul ca Instrument de Concretizare și de Realizare a Lor

CAPITOLUL I PREZENTAREA INTREPRINDERI Denumirea societatii: PETROM S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1 Numarul...

Modele de Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL I. Guvernanta corporativa: o continua revolutie Consiliile exercita tot mai multa influenta, investitorii devin tot mai pretentiosi iar...

Studiul comparativ al managementului guvernării corporative implementat în cadrul Transelectrica, Petrom - membru grup Omv și BMW

Aspecte generale Conceptul de guvernanţă corporatistă a apărut în anul 1992, ca urmare a raportului Cadbury din Regatul Unit. Acesta reprezintă o...

Contabilitatea în mediul de afaceri OMV

activități în sectoarele Explorare și Producție, Rafinare și Produse Petrochimice, Marketing, Gaze Naturale și Energie. Compania face parte din...

Guvernantă corporativă și audit intern

Guvernanta corporativa inseamna conducerea in ansamblu a intregii organizatii prin acceptarea tuturor componentelor interne, care functioneaza...

Ai nevoie de altceva?