Sistemul Fiscal din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 43068
Mărime: 187.74KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I – Conceptul şi necesitatea fiscalităţii

1.1. Conceptul de fiscalitate 3

1.2. Necesitatea fiscalităţii 7

1.3. Criterii de apreciere a modernităţii sistemului fiscal 10

1.4. Autoritatea fiscală 12

1.5. Parteneriatul dintre autoritatea fiscală

şi contribuabili 15

Capitolul II – Conţinutul, obiectivele şi principiile politicii fiscale

2.1.Conţinutul şi obiectivele politicii fiscale 25

2.2.Principiile generale ale politicii fiscale 27

2.3.Interactiunea politicii fiscale cu politica

economica, politica bugetara şi politica monetara 30

Capitolul III - Coordonate ale reformei fiscale din România

3.1. Echitatea fiscală şi justiţia socială.

Impozitele progresive şi proporţionale.

Randamentul fiscal şi gradul de fiscalitate 33

3.1.1. Funcţiile politicii financiar-bugetare 33

3.1.2. Teoria generală a impozitelor 33

3.1.3. Principale impozite percepute de guvern 34

3.1.4. Impozitele si eficienta 35

3.2. Presiunea fiscală, puterea de cumpărare

şi protecţia socială 36

3.2.1. Aspecte ale presiunii fiscale

în perioada de tranziţie în România 37

3.2.2. Interpretarea presiunii fiscale

şi efectele acesteia 43

3.3. Politica de reforma a legislaţiei fiscale 45

3.3.1. Politica fiscală şi de

administrare a veniturilor 45

3.3.2. Politica de administrare fiscală 47

3.3.3. Analiza fiscalităţii din România

comparativ cu cea din alte ţări 54

3.3.4. Aspecte ale concurenţei şi

armonizării fiscale în ţările

membre ale Uniunii Europene 68

3.4.Principalele tendinţe ale politicii fiscal-bugetare

prezentate în Programul Economic de Preaderare 70

3.4.1.Relatiile bugetare cu Uniunea Europeana 71

3.4.2.Capacitatea de absorbţie a fondurilor comunitare

şi de aplicare a unui management bugetar integrat 73

3.5.Situaţie comparativă a impozitării veniturilor

şi profiturilor înainte şi după reforma fiscală a

guvernului Tăriceanu şi introducerea cotei unice

de impozitare a veniturilor şi profiturilor 73

3.5.1.Argumente pro şi contra reformei fiscale.

Efecte pozitive şi negative aşteptate de

analişti economici, experţi şi politicieni 74

3.5.2. Reforma fiscală–relaxare fiscală sau

doar o regândire a sistemului de impozite şi taxe?

Atitudinea romanilor fata de reforma fiscală

şi cota unica de impozitare a veniturilor şi profiturilor,

opinii exprimate în mass-media cu privire

la reforma fiscală 76

Capitolul IV – Aspecte ale globalizării financiar-fiscale contemporane

4.1. Probleme globale financiar-fiscale 86

4.1.1.Ce este globalizarea? 86

4.2. Aspecte ale globalizării financiare

contemporane 88

4.3. Companiile offshore şi fiscalitatea 92

4.4. Implicaţii fiscale ale globalizării

comerţului electronic-virtual 97

Extras din document

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii

1.1.Conceptul de fiscalitate

Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o anumita treapta de dezvoltare a societăţii, pentru a răspunde unor necesităţi obiective economico-financiare şi sociale ale statului.

Asupra celor trei noţiuni exista multe interpretări, înţelegeri şi definiţii, în funcţie de elementele componente, înţelegerea relaţiilor şi interacţiunilor între aceste elemente, modul de percepere a rolului şi funcţiilor lor în sistemul economico-social, în raport de determinările şi finalitatea acestora.

În dicţionarul ,,Le petit Larousse" «fiscalitatea» este definita ca ,,sistem de percepere a impozitelor, ansamblul legilor la care se raportează", iar noţiunea de «fisc» este definita ca activitate de ,,administrare însărcinata cu calcularea şi perceperea impozitelor".

Potrivit definiţiei din dicţionarul enciclopedic al limbii romane, «fiscalitatea» este un sistem de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc", iar «fiscul» o ,,instituţie de stat care stabileşte şi încasează contribuţiile către stat, urmăreşte pe cei care nu şi-au plătit în termen aceste contribuţii".

Unii autori, pornind de la definirea impozitelor ca forma de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice, privesc fiscalitatea ca ,,o legătură între stat şi persoanele fizice sau juridice".

Dan Drosu Şaguna priveşte fiscalitatea prin prisma elementelor componente formate din ,,totalitatea taxelor şi impozitelor reglementate prin acte normative".

Încercând o abordare relaţional-sistemica a fiscalităţii, unii autori definesc sistemul fiscal ca fiind ,,totalitatea impozitelor instituite de stat care-i procura acestuia o parte covârşitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuţie specifica şi un regulator în economie" sau ca ,,un ansamblu de concepte, principii, metode, procese cu privire la o mulţime de elemente (materie impozabila, cote, subscripţii fiscale) între care se manifesta relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului".

Abordările teoretice existente, cât şi experienţa practica permit conturarea concluziei ca fiscalitatea defineşte sistemul de principii, reguli şi norme legiferate privind: evidenta şi gestiunea contribuabililor, stabilirea, evidenţierea şi stingerea obligaţiilor fiscale, controlul şi soluţionarea plângerilor, acordarea de asistenta fiscală contribuabililor pentru cunoaşterea şi aplicarea corecta a legislaţiei fiscale.

Fiscalitatea se detaşează astăzi în cadrul ştiinţelor economico-sociale ca o ştiinţa aparte care poate fi definita ca un ansamblu coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrina de judecaţi de valoare şi reflectări teoretice şi în planul practicii fiscale, precum şi de tehnici, metode şi procedee de măsurare, evaluare, gestionare şi stimulare a activităţii economico-sociale.

Autonomizarea fiscalităţii din cadrul ştiinţei finanţelor publice şi dezvoltarea de sine-stătătoare a acesteia s-a făcut cu întârziere, din cauza unor dificultăţi obiective ori subiective de ordin general, dar şi particular:

1.Perceptia negativă a fiscalităţii, destul de des răspândită, a generat imaginea unei activităţi despre care nu se poate vorbi ca şi despre o idee pozitiva din disciplina ştiinţifică.

Aceasta a făcut ca discuţiile şi analizele privind fiscalitatea să fie considerate ca aparţinând accesorial dezbaterilor ştiinţifice, fiind împinsă la periferia necesităţilor de cercetare, fără meritul de a investi într-un asemenea demers.

Regulile rigide şi obiectivele greu motivabile, impactul asupra mediului profesional şi de viata dificil de evaluat au îndepărtat fiscalitatea de rigoarea ştiinţifică şi interesul de cercetarea academica.

2. Diversitatea metodelor şi tehnicilor specializate, excesul de tehnicitate au descurajat încercările pertinente de analiza şi cercetare. Factorul de descurajare a contribuit la anularea eforturilor de disciplinare ştiinţifică a evoluţiei fiscalităţii, accentuând imagine opacităţii şi aridităţii fenomenologice a acesteia.

O perioada lungă de timp, care se întinde şi în prezent, fiscalitatea a fost perceputa ca o aglomerare de reguli şi procedee tehnice, încadrate într-un sistem ce funcţionează imprevizibil, care nu permite anticiparea, cunoaşterea, stăpânirea efectelor şi înţelegerea mecanismelor interne de funcţionare.

3. Fenomenele publice fiscale sunt rezultatul unor interacţiuni complexe, polarizează o multitudine de interese generale, de grup sau individuale, determinând varietatea intervenţiilor structurilor statale. Toate acestea generează un grad ridicat de sensibilitate a fiscalităţii la evoluţiile şi transformările rapide ce au loc în societate şi presupune antrenarea unei varietatea mari de cunoştinţe din medii ştiinţifice diferite de abordare.

Pana în prezent nu s-a putut construi o masa rotunda la care să se analizeze şi să se evalueze ştiinţific şi pluridisciplinar fiscalitatea.

Imposibilitatea de depăşire a acestui obstacol a făcut ca obiectul de studiu al fiscalităţii să rămână divizat şi ataşat altor discipline de graniţa, cum ar fi politica, sociologia psihologica şi dreptul.

Discursul fiscal s-a ataşat acestor discipline şi a conturat obiective mixate, cum ar fi: politica fiscală, dreptul fiscal şi chiar sociologia şi psihologia fiscală, fără a clarifica conceptual şi ştiinţific fiscalitatea.

După traversarea acestei perioade de ,,rătăcire" a sensurilor şi obiectivelor fiscalităţii şi legitimarea intervenţiei statului în economie, interesul pentru abordarea ştiinţifică şi individualizarea disciplinara a fiscalităţii a crescut simţitor.

Fiscalitatea s-a constituit mai întâi ca un domeniu al finanţelor publice în cea de-a doua jumătate a secolului al XlX-lea. În aceasta perioada scientista, parcurgând traseul ştiinţelor sociale, finanţele publice au câştigat accesul la ştiinţa finanţelor, aceasta fiind considerata o ştiinţa complexa.

În anul 1903, F. Nitti sublinia în lucrarea ,,Principii ale ştiinţelor finanţelor" ca, la fel ca disciplinele relative la societatea umana, ştiinţa finanţelor prezintă dificultăţi considerabile de dezvoltare, pentru ca ea studiază fenomene care acţionează şi reacţionează unele asupra altora şi a căror complexitate este adesea foarte mare.

Preview document

Sistemul Fiscal din România - Pagina 1
Sistemul Fiscal din România - Pagina 2
Sistemul Fiscal din România - Pagina 3
Sistemul Fiscal din România - Pagina 4
Sistemul Fiscal din România - Pagina 5
Sistemul Fiscal din România - Pagina 6
Sistemul Fiscal din România - Pagina 7
Sistemul Fiscal din România - Pagina 8
Sistemul Fiscal din România - Pagina 9
Sistemul Fiscal din România - Pagina 10
Sistemul Fiscal din România - Pagina 11
Sistemul Fiscal din România - Pagina 12
Sistemul Fiscal din România - Pagina 13
Sistemul Fiscal din România - Pagina 14
Sistemul Fiscal din România - Pagina 15
Sistemul Fiscal din România - Pagina 16
Sistemul Fiscal din România - Pagina 17
Sistemul Fiscal din România - Pagina 18
Sistemul Fiscal din România - Pagina 19
Sistemul Fiscal din România - Pagina 20
Sistemul Fiscal din România - Pagina 21
Sistemul Fiscal din România - Pagina 22
Sistemul Fiscal din România - Pagina 23
Sistemul Fiscal din România - Pagina 24
Sistemul Fiscal din România - Pagina 25
Sistemul Fiscal din România - Pagina 26
Sistemul Fiscal din România - Pagina 27
Sistemul Fiscal din România - Pagina 28
Sistemul Fiscal din România - Pagina 29
Sistemul Fiscal din România - Pagina 30
Sistemul Fiscal din România - Pagina 31
Sistemul Fiscal din România - Pagina 32
Sistemul Fiscal din România - Pagina 33
Sistemul Fiscal din România - Pagina 34
Sistemul Fiscal din România - Pagina 35
Sistemul Fiscal din România - Pagina 36
Sistemul Fiscal din România - Pagina 37
Sistemul Fiscal din România - Pagina 38
Sistemul Fiscal din România - Pagina 39
Sistemul Fiscal din România - Pagina 40
Sistemul Fiscal din România - Pagina 41
Sistemul Fiscal din România - Pagina 42
Sistemul Fiscal din România - Pagina 43
Sistemul Fiscal din România - Pagina 44
Sistemul Fiscal din România - Pagina 45
Sistemul Fiscal din România - Pagina 46
Sistemul Fiscal din România - Pagina 47
Sistemul Fiscal din România - Pagina 48
Sistemul Fiscal din România - Pagina 49
Sistemul Fiscal din România - Pagina 50
Sistemul Fiscal din România - Pagina 51
Sistemul Fiscal din România - Pagina 52
Sistemul Fiscal din România - Pagina 53
Sistemul Fiscal din România - Pagina 54
Sistemul Fiscal din România - Pagina 55
Sistemul Fiscal din România - Pagina 56
Sistemul Fiscal din România - Pagina 57
Sistemul Fiscal din România - Pagina 58
Sistemul Fiscal din România - Pagina 59
Sistemul Fiscal din România - Pagina 60
Sistemul Fiscal din România - Pagina 61
Sistemul Fiscal din România - Pagina 62
Sistemul Fiscal din România - Pagina 63
Sistemul Fiscal din România - Pagina 64
Sistemul Fiscal din România - Pagina 65
Sistemul Fiscal din România - Pagina 66
Sistemul Fiscal din România - Pagina 67
Sistemul Fiscal din România - Pagina 68
Sistemul Fiscal din România - Pagina 69
Sistemul Fiscal din România - Pagina 70
Sistemul Fiscal din România - Pagina 71
Sistemul Fiscal din România - Pagina 72
Sistemul Fiscal din România - Pagina 73
Sistemul Fiscal din România - Pagina 74
Sistemul Fiscal din România - Pagina 75
Sistemul Fiscal din România - Pagina 76
Sistemul Fiscal din România - Pagina 77
Sistemul Fiscal din România - Pagina 78
Sistemul Fiscal din România - Pagina 79
Sistemul Fiscal din România - Pagina 80
Sistemul Fiscal din România - Pagina 81
Sistemul Fiscal din România - Pagina 82
Sistemul Fiscal din România - Pagina 83
Sistemul Fiscal din România - Pagina 84
Sistemul Fiscal din România - Pagina 85
Sistemul Fiscal din România - Pagina 86
Sistemul Fiscal din România - Pagina 87
Sistemul Fiscal din România - Pagina 88
Sistemul Fiscal din România - Pagina 89
Sistemul Fiscal din România - Pagina 90
Sistemul Fiscal din România - Pagina 91
Sistemul Fiscal din România - Pagina 92
Sistemul Fiscal din România - Pagina 93
Sistemul Fiscal din România - Pagina 94
Sistemul Fiscal din România - Pagina 95
Sistemul Fiscal din România - Pagina 96
Sistemul Fiscal din România - Pagina 97
Sistemul Fiscal din România - Pagina 98
Sistemul Fiscal din România - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Fiscal din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Fiscala Romania

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Contabilizarea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului Statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra...

Controlul Financiar al Statului

CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI 1. Obiectivele şi sistemul de controlul financiar al statului 1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Evoluția organismelor de control financiar în România

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Controlul poate fi definit ca „o activitate de sine stătătoare omniprezentă în...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

VENITURILE DIN SALARII Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a...

Impozitele Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

1 CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR DIRECTE În evoluţia lor, impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Aspecte privind politica fiscală românească

Aspecte privind politica fiscalA romaneascA Consideratii teoretice privind politica fiscala Fiscalitatea apare ca o componenta de baza a...

Ai nevoie de altceva?