Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 49151
Mărime: 919.52KB (arhivat)
Publicat de: Francisc Oprea
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brudan Angela
Facultatea Sibiu

Extras din proiect

Introducere

În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea sistemului informatic financiar contabil pe care îl are la dispoziţie S.C.D.M.A.I. “UNIREA” S.A., iar dacă acesta prezintă dificultăţi în exploatare să-l remodelăm cu ajutorul Visual Basic.

Pentru S.C.D.M.A.I. „UNIREA” S.A. este foarte important să aibă - evidenţă cât mai exactă a cantităţi şi valori stocurilor de mărfuri, urmărind să reducă la minim cheltuielile făcute cu aprovizionarea şi depozitarea lor. Acest lucru este mai uşor de îndeplinit cu ajutorul unui sistem informatic pentru evidenţa stocurilor de marfă care să furnizeze informaţii corecte, complete şi foarte repede despre cantitatea şi valoarea stocurilor existente, necesarul de aprovizionat.

De asemenea s-a avut în vedere realizarea unui sistem informatic pentru evidenţa stocurilor de mărfuri care să răspundă la noile cerinţe ale societăţi, astfel încât deciziile să fie mai uşor de luat şi mai sigure.

Lucrarea se desfăşoară pe patru capitole: în primele două capitole sunt prezente aspecte teoretice şi organizatorice privind contabilitatea stocurilor de mărfuri la S.C.D.M.A.I. „UNIREA” S.A. punându-se accent pe modificările care au avut loc în contabilitate datorită adoptării Standardelor Internaţionale de Contabilitate. În capitolul trei sunt prezentate aspecte referitoare la gestiunea, controlul şi analiza stocurilor de mărfuri.

În capitolul patru sunt prezentate aspecte teoretice privind informaţia economică, sistemul informaţional ecomomic şi sistemul informatic, precum şi informaţii privind modelarea şi proiectarea sistemului informatic privind evidenţa stocurilor de mărfuri, evidenţiind toate etapele de proiectare şi implementare a claselor, formularelor şi metodelor.

În realizarea acestui lucrări am utilizat surse de documente puse la dispoziţie de conducerea societăţii S.C.D.M.A.I. „UNIREA” S.A., precum şi informaţii din reţeaua INTERNET.

Capitolul 1

Fundamentări teoretice privind contabilitatea stocurilor de mărfuri

1.1. Standardul Internaţional de Contabilitate numărul 2 “Stocuri” şi Standardul Internaţional de Contabilitate numărul 18 “Venituri din activităţi curente”

Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează obiectivele, conceptele, metodele, regulile şi procedurile privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile.

Efortul de normalizare, dar şi produsul acesteia se concretizează în definirea de concepte, principii şi norme contabile bazate pe - terminologie precisă şi identică pentru toţi producători şi utilizatorii de informaţii contabile şi aplicarea lor în practică în vederea organizării compatibilităţii în timp şi spaţiu a informaţiilor contabile.

Nucleul normalizării îl reprezintă elaborarea de standarde contabile. Standardul contabil reprezintă - regulă sau mai multe reguli constituite ca sistem de referinţă pentru producţia de informaţii contabile şi validarea socială a situaţiilor financiare. În elaborarea standardelor contabile s-au conturat două tipuri de şcoli: cea care preconizează un demers conceptual sau deductiv, unde conceptele şi principiile sunt determinate de un raţionament urmând să se regăsească în regulile, metodele şi procedurile ce trebuie puse în practică, şi cea pragmatică sau inductivă, care pleacă de la tradiţie sau experienţe pentru a formula şi detetermina norme.

Obiectivele normalizării contabile sunt:

- Elaborarea unei terminologii unitare şi a principiilor contabile generale;

- Definirea informaţiilor prezentate în documentele contabile de sinteză (situaţii financiare);

- Stabilirea schemelor şi modelelor de prezentare a informaţiilor în cadrul documentelor de sinteză;

- Elaborarea planului de conturi şi a monografiei principalelor operaţtii economice şi financiare;

- Stabilirea principiilor de ţinere a contabilităţii.

Se disting două forme ale normalizării: normalizarea legală sau reglementată se impune tuturor în virtutea textelor legale (legi) şi textelor reglementate (ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine ministeriale şi intraministeriale) şi normalizarea profesională care se impune profesiunilor corespunzătoare.

Normalizarea situaţiilor financiare anuale cuprinde componenţa situaţiilor financiare; elementele descrise în situaţiile financiare; recunoaşterea şi evaluarea acestor elemente; conţinutul diverselor rubrici; reglementările, standardele şi procedurile de contabilitate referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.

Normalizarea contabilă constituie un limbaj comun, care va contribui la asigurarea inteligibilităţii şi comparabilităţii informaţiilor ceea ce face ca sistemul contabil să devină suportul privilegiat al comunicării, atât în interiorul întreprinderii cât şi pentru utilizatorii externi, atât pe plan naţional cât şi pe cel internaţional. Contabilitatea normalizată permite întreprinderii să dispună de - memorie ordonată a faptelor, operaţiilor, rezultatelor şi situaţiilor şi de un instrument de comunicare caracterizat printr-un limbaj inteligibil.

Dispozitivul de normalizare şi reglementările contabile se definesc prin următoarele componente:

- cadrul contabil sau cadrul conceptual;

- reţeaua de norme sau standarde contabile naţionale;

- sistemul de reglementare normativă contabilă;

- planul de conturi şi schema de contabilizare a operaţiilor economice şi financiare;

- ghiduri contabile profesionale;

- dicţionarul de conversie contabilă;

- politica de contabilitate;

- instituţia normalizării contabile.

În România, dispozitivul de normalizare a contabilităţii agenţilor economici se compune din:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 completată şi modificată prin O.G. nr. 22/1996, aprobată prin legea nr. 245/1998;

- Regulamentul contabil pentru agenţii economici;

- Norme metodologice şi precizări contabile cu statut de reglementări;

- Precizări metodologice cu statut de ghiduri profesionale;

- Cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale (I.A.S.C.);

-Reţeaua de standarde sau norme contabile definită de :

- Standardele de Contabilitate Internaţionale;

- Directivele contabile europene;

- Standardele de Contabilitate Naţionale;

- Standardele de Contabilitate Naţionale suplimentare pentru ariile ce nu sunt acoperite.

Obiectivul Standardului Internaţional de Contabilitate(IAS) numărul 2 “Stocuri” îl reprezintă descrierea tratamentului pentru contabilitatea stocurilor în sistemul costului istoric. Standardul Internaţional de Contabilitate numărul 2 “Stocuri” furnizează informaţii practice referitoare la:

- Determinarea costului stocurilor;

- Recunoaşterea ulterioară acestor costuri drept cheltuială inclusiv orice reducere până la valoarea realizabilă netă.

IAS 2 “Stocuri “ nu se aplică la contabilizarea următoarelor categorii de stocuri:

- Producţia în curs de execuţie obţinută în cadrul contractelor de construcţii, inclusiv contractele de prestări servicii direct legate de acestea;

- Instrumentele financiare;

- Stocurile de păsări, animale, produse agricole, forestiere, precum şi minereuri care aparţin producătorilor, în cazul în care sunt evaluate la valoarea realizabilă netă, pe baza unor practici bine stabilite din anumite sectoare.

IAS 2 “Stocuri” defineşte stocurile astfel:

- active deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

- active în curs de producţie în vederea unei vânzări în aceleaşi condiţii ca mai sus;

- active sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Obiectivul Standardului Internaţional de Contabilitate(IAS) numărul 18 “Venituri din activităţi curente” îl reprezintă prescrierea tratamentului contabil al veniturilor generate de diverse tipuri de tranzacţii şi evenimente.

Conform „Cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”, veniturile sunt majorări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exerciţiului financiar în urma intrărilor sau a măriri valori activelor ori a diminuării obligaţiilor, care duc la creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele provenite din contribuţii de la deţinătorii de capital.

Preview document

Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 1
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 2
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 3
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 4
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 5
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 6
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 7
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 8
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 9
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 10
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 11
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 12
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 13
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 14
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 15
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 16
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 17
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 18
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 19
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 20
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 21
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 22
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 23
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 24
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 25
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 26
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 27
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 28
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 29
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 30
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 31
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 32
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 33
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 34
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 35
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 36
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 37
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 38
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 39
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 40
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 41
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 42
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 43
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 44
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 45
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 46
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 47
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 48
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 49
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 50
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 51
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 52
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 53
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 54
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 55
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 56
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 57
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 58
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 59
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 60
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 61
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 62
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 63
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 64
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 65
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 66
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 67
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 68
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 69
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 70
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 71
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 72
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 73
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 74
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 75
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 76
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 77
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 78
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 79
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 80
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 81
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 82
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 83
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 84
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 85
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 86
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 87
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 88
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 89
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 90
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 91
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 92
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 93
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 94
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 95
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 96
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 97
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 98
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 99
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 100
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 101
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 102
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 103
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 104
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 105
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 106
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 107
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 108
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 109
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 110
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 111
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 112
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 113
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 114
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 115
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 116
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 117
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 118
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 119
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 120
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 121
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 122
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 123
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 124
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 125
Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informatic privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor de Marfuri - SCDMAI Unirea SA.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Audit intern - audit extern - guvernanță corporatistă

I. Auditul intern 1. Studiu asupra tendintelor in Auditul Intern: - 62% dintre companii folosesc conceptul de Outsourcing in diverse forme...

Sistemul informațional privind contabilitatea stocurilor - Agrostart SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AGROSTART S.R.L. Societatea comerciala AGROSTART S.R.L. este situata in judetul Giurgiu, comuna...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți

Introducere privind Politicile si Optiunile contabile Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind ”sinceritatea” fiecarei...

Contabilitate financiară

I.4.1. Atribuţii în organizarea serviciului contabil.  - Contabilitatea patrimonială se organizează de regulă pe compartimente distincte ,...

Bazele Contabilității

BAZELE CONTABILITATII Obiective Printre disciplinele cu un pronuntat caracter informational, contabilitatea ocupa un loc important. Profundele...

Ai nevoie de altceva?