Situația Patrimonială

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14470
Mărime: 171.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Cap. 1 Particularitati Ale S.C. Faur S.A.

Cap. 2 Bilantul Contabil – Model Privind Situatia Patrimoniului

Cap. 3 Intocmirea si Redactarea Bilantului Contabil

Cap. 4 Analiza pe Baza de Bilant

Cap. 5 Concluzii Privind Valorificarea Datelor din Lucrarile de Sinteza in Procesul de Conducere al S.C. Faur S.A.

Bibliografie

Extras din document

2.2.Structura generala a bilantului contabil

Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in-

termediul caruia se asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partile sale componente catre caracteristicile de ansamblu. Aceasta reprezentare se face sub forma unei egalitati ce reflecta echilibrul valoric între utilizari, denumite active patrimoniale si resurse, denumite pasive patrimoniale, adica:

Activul si pasivul se explica si definesc simultan prin prisma juridicului, economicului si financiarului.

Astfel, din punct de vedere juridic, activul prin compozitia lui grupeaza elementele în bunuri reale si creante (drepturi asupra persoanelor), iar pasivul în capital propriu si datorii.

Intr-o optica economica, prin subdiviziunile de activ si pasiv trebuie sa se faca distinctie între structurile privind activitatea de investitie si activitatea de exploatare. In mod corespunzator, activul se împarte în active de investitie si active de exploatare, iar pasivul în capitaluri si datorii, din care datorii financiare si datorii de exploatare.

Aprecierea financiara grupeaza activele în raport de lichiditate, iar pasivele în functie de exigibilitatea lor. Ca urmare în structura activului se disting active durabile, stocuri, active realizabile si active disponibile, iar în cea a pasivului se delimiteaza capitaluri permanente (pe termen lung) si datorii pe termen scurt.

Se poate considera ca activul cuprinde bunurile economice sau mijloacele de care dispune întreprinderea. Altfel spus, activul indica utilizarea capitalurilor ca bunuri de folosinta îndelungata, stocuri, creante, disponibilitati si alte valori, iar pasivul originea capitalurilor.

In cadrul activului, elementele sunt grupate în raport cu destinatia valorilor economice alocate si cu gradul de lichiditate în active

imobilizate si active circulante. La rândul lor, activele imobilizate sunt diferentiate în:

- imobilizari nemateriale (necorporale);

- imobilizari materiale (corporale);

- imobilizari financiare.

Activele circulante sunt structurate în:

- stocuri;

- productie în curs de executie;

- creante;

- valori mobiliare de plasament;

- disponibilitati banesti.

Pasivul reprezinta sursele de finantare a bunurilor economice. Prin

componenta sa delimiteaza clasificarea surselor de finantare în functie de modul de constituire (finantare proprie, finantare straina) si exigibilitatea lor.

Corespunzator celor doua modalitati de finantare, pasivul patrimonial se împarte în capitaluri proprii si datorii. La acestea se adauga pasivele sub forma provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli.

In raport de exigibilitatea surselor de finantare, pasivele se grupeaa în:

- capital permanent (capitaluri proprii, provizioane pentru riscuri si cheltuieli si datorii pe termen lung);

- datorii pe termen scurt sau curente.

Prin gruparea elementelor multimilor de activ si pasiv se construiesc indicatorii bilantieri privind situatia patrimoniului, ierarhizati pe categorii de active si pasive.

Criteriile folosite pentru crearea acestor structuri de indicatori sunt cel al omogenitatii activelor si pasivelor,respectiv,interesele informationale privitoare la situtia patrimoniului.

Ordinea de dispunere a pozitiilor în activul bilantului este,de regula, cea inversa lichiditatii activelor de la cele mai putin lichide,cum sunt imobilizarile necorporale,catre disponibilitatile banesti,care îmbraca deja forma de bani.Cat priveste ordinea de succesiune a pozitiilor de pasiv, ea este inversa exigibilitatii surselor de finantare, începând cu elementele capitalului propriu,continuând cu datoriile pe termen lung si cu cele pe termen scurt.

Urmare la analiza prezentata mai înainte,cu privire la continutul bilantului contabil,modelul sau de principiu este prezentat în tabelul 2.1.:

Preview document

Situația Patrimonială - Pagina 1
Situația Patrimonială - Pagina 2
Situația Patrimonială - Pagina 3
Situația Patrimonială - Pagina 4
Situația Patrimonială - Pagina 5
Situația Patrimonială - Pagina 6
Situația Patrimonială - Pagina 7
Situația Patrimonială - Pagina 8
Situația Patrimonială - Pagina 9
Situația Patrimonială - Pagina 10
Situația Patrimonială - Pagina 11
Situația Patrimonială - Pagina 12
Situația Patrimonială - Pagina 13
Situația Patrimonială - Pagina 14
Situația Patrimonială - Pagina 15
Situația Patrimonială - Pagina 16
Situația Patrimonială - Pagina 17
Situația Patrimonială - Pagina 18
Situația Patrimonială - Pagina 19
Situația Patrimonială - Pagina 20
Situația Patrimonială - Pagina 21
Situația Patrimonială - Pagina 22
Situația Patrimonială - Pagina 23
Situația Patrimonială - Pagina 24
Situația Patrimonială - Pagina 25
Situația Patrimonială - Pagina 26
Situația Patrimonială - Pagina 27
Situația Patrimonială - Pagina 28
Situația Patrimonială - Pagina 29
Situația Patrimonială - Pagina 30
Situația Patrimonială - Pagina 31
Situația Patrimonială - Pagina 32
Situația Patrimonială - Pagina 33
Situația Patrimonială - Pagina 34
Situația Patrimonială - Pagina 35
Situația Patrimonială - Pagina 36
Situația Patrimonială - Pagina 37
Situația Patrimonială - Pagina 38
Situația Patrimonială - Pagina 39
Situația Patrimonială - Pagina 40
Situația Patrimonială - Pagina 41
Situația Patrimonială - Pagina 42
Situația Patrimonială - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Situatia Patrimoniala.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Proiect de Practica la SC Panker SRL

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, principalii indicator economico-financiari, particularitatile activitatii si ale...

SC Alfa International SRL

1.1. PREZENTAREA ŞI PROFILUL FIRMEI, SPECIFICUL MEDIULUI DE AFACERI SC ALFA INTERNAŢIONAL SRL este o societate cu capital integral privat,...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Analiza Financiara

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului...

Ai nevoie de altceva?