Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3572
Mărime: 27.62KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berheci Maria

Cuprins

1. INTRODUCERE 3

2. DISPOZIŢII GENERALE 3

3. STRUCTURILE SITUAŢIILOR FINANCIARE 4

3.1. BILANŢUL (POZIŢIA FINANCIARĂ) 5

3.2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (PERFORMANŢA) 8

3.3. SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII ŞI SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 11

3.4. NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 12

4. CONCLUZII 13

5. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

1. Introducere

Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare sunt situaţiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată

Acesta reprezintă obiectivul fundamental al situaţiilor financiare anuale. Informaţiile furnizate de către acestea sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice care vor ajuta investitorii să aleagă între păstrarea investiţiei, dezvoltarea acesteia sau retragerea din afacere.

Denumirea de situaţii financiare este utilizată atât în Standardele Internaţionale de Contabilitate, cât şi în cea de-a IV-a Directivă a Comunităţilor Economice Europene, unde este folosită expresia de “conturi anuale”.

Convergenţa contabilă este procesul prin care se urmărşte identificarea şi eliminarea punctelor de dezacord dintre legislaţiile contabile naţionale, directivele europene şi standardele internaţionale de contabilitate, precum şi diminuarea diferenţelor care există între standardele americane de contabilitate şi referenţialul contabil al IASB

Obiectivul acestui proiect este de a identifica convergenţa sau neconvergenţa modelelor şi structurilor situaţiilor financiare anuale conform IAS 1 şi Directivei a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

2. Dispoziţii generale

Standardul Internaţional de Contabilitate 1 utilizează o terminologie corespunzătoare entităţilor cu scop lucrativ, inclusiv entităţilor din sectorul public.

Entităţile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamental care urmăresc aplicarea acestui standard ar putea fi nevoite să modifice descrierile utilizate pentru anumite elemente-rânduri din situaţiile financiare şi pentru situaţiile financiare ca atare

În Directiva a IV-a sunt identificate concret entităţile cărora li se adresează reglementarile prezentei directive:

a) societăţi comerciale;

b) societăţi/companii naţionale;

c) regii autonome;

d) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

e) societăţi cooperative şi celelalte persoane juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apaţin persoanelor prevăzute la lit. a – e, cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Contabilitatea operaţiunilor se ţine în monedă naţională. În cazul operaţiunilor realizate în valută, contabilitatea se ţine atât în monedă naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare entităţile pot să întocmească situaţii financiare şi într-o altă monedă.

În Standardul Internaţional de Contabilitate 1 nu se face nicio referire concretă la moneda de prezentare, doar se face trimitere la IAS 21 – Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar.

3. Structurile situaţiilor financiare

Situaţiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzacţiilor şi ale altor evenimente, grupându-le în clase cuprinzătoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite structurile situaţiilor financiare

Structurile bilanţului, legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt: activele, datoriile şi capitalul propriu. Structurile contului de profit şi pierdere, ce vizează evaluarea performanţei, sunt veniturile şi cheltuielile.

Potrivit Directivei a IV-a componentele situaţiilor financiare anuale sunt reprezentate de bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea trebuiesc întocmite de persoanele juridice care depăşesc două dintre limitele următoarelor trei criterii de mărime:

Preview document

Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 1
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 2
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 3
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 4
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 5
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 6
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 7
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 8
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 9
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 10
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 11
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 12
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 13
Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Situatii Financiare Anuale Conform Directivei a IV-a si IAS 1 - Convergenta sau Neconvergenta.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situațiilor Financiare

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important...

Sinteza Privind Reglementarile Contabile Conforme cu Directivele Europene

- PRINCIPALELE PREVEDERI  Reglementarile prevazute în ordin cuprind reglementarile contabile conforme cu : - Directiva a IV-a a Comunitatii...

Ai nevoie de altceva?