Situații Financiare Consolidate

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 12767
Mărime: 72.40KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liliana Feleaga, Liliana Feleaga

Cuprins

Introducere pg. 1

Capitolul I

1. Determinarea perimetrului de consolidare şi alegerea metodelor de consolidare

1.1. Definiţii şi delimitări privind grupurile de societăţi pg. 2

1.2 Procentajul de control, procentajul de interes şi cel de integrare pg. 5

1.3 Metode de consolidare şi standardele internaţionale de reglementare a consolidării conturilor

1.3.1 Metoda integrării globale (full consolidation method) şi a standardului Situaţiile financiare consolidate şi individuale pg. 6

1.3.2 Metoda integrării proporţionale (proportionate consolidation method) şi a standardului Interese în asocierile în participaţie (prelucrarea de referinţă) pg. 8

1.3.3 Metoda punerii în echivalenţă (the equity method) şi a standardelor Investiţii în întreprinderile asociate şi Interese în asocierile în participaţie pg. 10

1.3.4 Metoda achiziţiei (acquisition method) şi a standardului internaţional de raportare financiară IFRS 3 Grupări de întreprinderi (revizuit) pg. 11

Capitolul II

2. Situaţiile financiare consolidate

2.1 Scopul şi conţinutul situaţiilor financiare consolidate pg. 13

2.2 Bilanţul contabil consolidat pg. 14

2.3 Contul de profit şi pierdere consolidat pg. 17

2.4 Situaţia consolidată a variaţiei capitalurilor proprii pg. 18

2.5 Tabloul fluxurilor de trezorerie consolidat pg. 18

Capitolul III

3.1 Studiu de caz – Conturile consolidate utlizând metoda integrării globale pg. 21

3.2 Exemplu privind evaluarea fondului comercial şi a intereselor minoritare

conform IFRS 3 (revizuit în 2008) pg. 35

Concluzii pg. 39

Bibliografie pg. 40

Extras din document

Introducere

În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice independente cât şi grupuri de societăţi legate între ele din punct de vedere economic şi financiar, sub controlul sau influenţa uneia dintre ele. Grupurile de societăţi reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane.

Grupul de societăţi reprezintă ansamblul constituit din două sau mai multe societăţi, fiecare cu propria personalitate juridică, dar care sunt supuse unei direcţii economice unitare asumate de una sau mai multe dintre ele.

Societăţile din cadrul grupului, având personalitate juridică elaborează fiecare situaţii financiare consolidate potrivit reglementărilor specifice stabilite de către fiecare ţară.

Informaţiile oferite de situaţiile financiare anuale individuale ale societăţilor componente ale grupului sunt insuficiente şi irelevante, deoarece nu permit o apreciere corectă a situaţiei economico- financiare a ansamblului. Situaţiile financiare individuale nu reflectă activitatea comună a diferitelor societăţi din grup.

Situaţiile financiare consolidate ale grupului nu sunt egale cu suma situaţiilor financiare anuale ale societăţilor din grup, deoarece între societăţile grupului pot exista tranzacţii interne. Aceste operaţii majorează artificial valorile conturilor individuale. Eliminarea acestor operaţii nu se reduce la simpla adunare a conturilor individuale.

Necesitatea situaţiilor financiare consolidate este evidentă, ele dau o imagine mai cuprinzătoare a situaţiei reale a unui grup, imagine pe care nu o poate da ansamblul bilanţurilor societăţilor componente, ele permit exprimarea într-o manieră globală a situaţiei financiare şi a rezultatului grupului.

Obiectivul situaţiilor financiare consolidate este de a prezenta poziţia financiară, performanţele şi evoluţia poziţiei financiare referitoare la unităţile cuprinse în grupul de societăţi, ca şi cum ar fi vorba de o singură societate. Subiectul consolidării îl constituie societăţile din cadrul grupului, iar obiectul consolidării situaţiile lor financiare anuale.

Consolidarea situaţiilor financiare este o tehnică de inginerie a contabilităţii financiare, care are ca finalitate producerea de informaţii necesare utilizatorilor externi. Ea este şi un instrument de gestiune, deoarece permite să se clarifice relaţiile complexe între filiale şi societatea-mamă şi să se compare rezultatele obţinute cu obiectivele fixate.

Situaţiile financiare consolidate asigură agregarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a veniturilor şi cheltuielilor pentru a furniza o imagine globală şi fidelă a grupului de societăţi.

Pentru un grup de societaţi, fie că activează la nivel naţional, regional sau mondial, a beneficia de informaţiile furnizate prin intermediul situaţiilor financiare consolidate reprezintă o bază reală şi solidă pentru fundamentarea deciziilor de investiţii, a deciziilor strategice şi, nu în ultimul rând, a deciziilor managementului executiv. O decizie de investiţii fundamentată pe o informaţie contabilă viabilă, comparabilă, consolidată şi reală este supusă unui grad sporit de succes.

Capitolul I

1. Determinarea perimetrului de consolidare şi alegerea metodelor de consolidare

1.1. Definiţii şi delimitări privind grupurile de societăţi

În vederea prezentării situaţiilor financiare consolidate trebuie să se delimiteze ansamblul societăţilor care aparţin grupului. Cu alte cuvinte trebuie să se determine mai întâi perimetrul de consolidare.

Perimetrul de consolidare reprezintă frontiera care delimitează subansamblurile ce au între ele legături destul de strînse, de o manieră încât consolidarea situaţiilor financiare să aibă un sens. În principiu, perimetrul înconjoară toate societăţile asupra cărora întreprinderea consolidantă exercită un control exlusiv (filiale), un control conjunctiv sau concomitent (societăţi comune de interes, numite şi asocieri în participaţie) sau, în sfârşit o influenţă notabilă (întreprinderi asociate).

Cu alte cuvinte, putem considera că perimetrul de consolidare este constituit din liderul de grup (societatea-mamă) şi societăţile consolidate, respectiv societăţile asupra cărora societatea-mamă exercită control exclusiv, control conjunctiv (concomitent) sau influenţă notabilă.

Potrivit normelor romaneşti pentru consolidarea conturilor aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 3055/2009, grupul reprezintă ansamblul constituit din întreprinderea-mamă şi filialele sale. Altfel spus, grupul este ansamblul de societăţi, fiecare având personalitate juridică, dar cu un centru unic de decizie, numit lider de grup.

Grupul formează o entitate economică; el nu are personalitate juridică.

Preview document

Situații Financiare Consolidate - Pagina 1
Situații Financiare Consolidate - Pagina 2
Situații Financiare Consolidate - Pagina 3
Situații Financiare Consolidate - Pagina 4
Situații Financiare Consolidate - Pagina 5
Situații Financiare Consolidate - Pagina 6
Situații Financiare Consolidate - Pagina 7
Situații Financiare Consolidate - Pagina 8
Situații Financiare Consolidate - Pagina 9
Situații Financiare Consolidate - Pagina 10
Situații Financiare Consolidate - Pagina 11
Situații Financiare Consolidate - Pagina 12
Situații Financiare Consolidate - Pagina 13
Situații Financiare Consolidate - Pagina 14
Situații Financiare Consolidate - Pagina 15
Situații Financiare Consolidate - Pagina 16
Situații Financiare Consolidate - Pagina 17
Situații Financiare Consolidate - Pagina 18
Situații Financiare Consolidate - Pagina 19
Situații Financiare Consolidate - Pagina 20
Situații Financiare Consolidate - Pagina 21
Situații Financiare Consolidate - Pagina 22
Situații Financiare Consolidate - Pagina 23
Situații Financiare Consolidate - Pagina 24
Situații Financiare Consolidate - Pagina 25
Situații Financiare Consolidate - Pagina 26
Situații Financiare Consolidate - Pagina 27
Situații Financiare Consolidate - Pagina 28
Situații Financiare Consolidate - Pagina 29
Situații Financiare Consolidate - Pagina 30
Situații Financiare Consolidate - Pagina 31
Situații Financiare Consolidate - Pagina 32
Situații Financiare Consolidate - Pagina 33
Situații Financiare Consolidate - Pagina 34
Situații Financiare Consolidate - Pagina 35
Situații Financiare Consolidate - Pagina 36
Situații Financiare Consolidate - Pagina 37
Situații Financiare Consolidate - Pagina 38
Situații Financiare Consolidate - Pagina 39
Situații Financiare Consolidate - Pagina 40
Situații Financiare Consolidate - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Situatii Financiare Consolidate.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Grupuri de societăți

1.1 STRUCTURA DE GRUP Întreprinderea cauta din ce în ce mai mult să fie cât mai putin vulnerabilă, şi în acelaşi timp cât mai performantă posibil....

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Proiect Contabilitate Consolidata

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea...

Studiu de Caz Privind Intocmirea si Prezentarea Bilantului Contabil Consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Situatii Financiare la SC Nelmar SRL

Introducere Am ales aceasta tema pentru proiect pentru ca analiza datelor din situaţiile financiare anuale aduce un plus de relevanţă, claritate...

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Metodele Contabilitatii Consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Ai nevoie de altceva?